České muzeum hudby uvede souborné provedení písní Erwina Schulhoffa - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Pro novináře (13.9.2018)

České muzeum hudby uvede souborné provedení písní Erwina Schulhoffa

Tiskové oznámení k soubornému provedení písní pro baryton a klavír z rukopisů z pozůstalosti Erwina Schulhoffa uložené v Českém muzeu hudby

Prostor: České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1

Pro všechny milovníky písní skladatele Erwina Schulhoffa si připravilo Národní muzeum v Českém muzeu hudby v sobotu 15. září od 18.30 písňový recitál. Bude se jednat souborné provedení písní pro baryton a klavír z rukopisů ze skladatelovy pozůstalosti uložené v Českém muzeu hudby. Za klavír v tento večer usedne Klaus Simon, baryton Hans Christoph Begemann.

Pražský skladatel Erwin Schulhoff (1894-1942) se do podvědomí hudební veřejnosti dostal až v 80. letech díky interpretům jako Gideon Kremer nebo Gerd Albrecht. Erwin Schulhoffsklízel ve 20. letech v Praze velké úspěchy nejen jako skladatel, ale také jako pianista. Do roku 1931 měl smlouvu s vídeňským nakladatelstvím Universal-Edition, avšak po jejím vypršení začalo být pro skladatele židovského původu takřka nemožné uživit se hudbou. Veškerá díla, která od té doby komponuje, nebyla za jeho života publikována. Záchranou se v těžkých časech stala Schulhoffovi jazzová, příp. zábavní hudba. V roce 1942 byl tento skladatel  prohlášen za "národního nepřítele" a byl internován v bavorské pevnosti Wülzburg, kde posléze umírá na tuberkulózu a jeho dílo následně upadá v zapomnění. Ačkoliv rok před tím přijal sovětské státní občanství, nepodařilo se mu před nacisty uniknout. Jeho písňová tvorba nebyla dlouhou dobu publikována, což se ale nedávno změnilo. 
 
Rukopisy jeho děl jsou uloženy v jeho pozůstalosti v Národním muzeu - Českém muzeu hudby. Klavírista Karl Simon je v letech 2013 a 2014 podrobně prostudoval a nechal je v roce 2017 zveřejnit v souborném vydání u německého nakladatelství Schott Music. 
 
Přednést písně v Schulhoffově rodném městě je pro oba muzikanty velmi náročné, neboť jsou si jasně vědomi toho, že v temné době nacistické okupace zmizela kariéra tohoto velkého skladatele a klavíristy. Při koncertě zazní tři písňové cykly, které se tak navrátí na místo, kde je uložena největší část Schulhoffova dědictví. To bude díky záslužné práci zaměstnanců v Českém muzeu hudby uchováno pro další generace. 
 

 
Ke stažení:

 
Mgr. Kristina Kvapilová
vedoucí odd. vnějších vztahů
T: +420 224 497 250
M: +420 731 514 077
 

Zpět

Zobrazit výpis článků

Zpět na Pro novináře