Benešova vila v Sezimově Ústí nabídne návštěvníkům pravidelné prohlídky - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Pro novináře (15.3.2018)

Benešova vila v Sezimově Ústí nabídne návštěvníkům pravidelné prohlídky

Tisková zpráva k podpisu memoranda o spolupráci Národního muzea s Úřadem vlády České republiky za účelem pravidelného návštěvnického provozu Benešovy vily v Sezimově Ústí

Prostor: Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1

 Doposud si mohli návštěvníci prohlédnout tuto významnou budovu jen v několika málo dnech v roce. To se ovšem změní již v dubnu tohoto roku díky memorandu, jehož podpisem se Národní muzeum zavázalo pomáhat Úřadu vlády v pravidelném zpřístupnění objektu jeho návštěvníkům, a to včetně vzdělávacích programů a komentovaných prohlídek.

 
Ve čtvrtek 15. března 2018 bylo za účasti, generálního ředitele Národního muzea Michala Lukeše, vedoucího Úřadu vlády Radka Augustina a starosty Sezimova Ústí Martina Doležala podepsáno memorandum o spolupráci zmíněných institucí za účelem pravidelného návštěvnického provozu Benešovy vily v Sezimově Ústí. Stalo se tak symbolicky v roce oslav 100. výročí vzniku Československa a 70 let od úmrtí Edvarda Beneše.  
 
Vila Hany a Edvarda Benešových byla postavena mezi léty 1930 a 1931 dle návrhu architekta Petra Kropáčka. Během druhé světové války sloužila jako vojenská škola a poté internát pro těhotné ženy. Díky tomu nebyla budova za války poničena. Po návratu manželů Benešových z exilu došlo v letech 1945 až 1948 k její renovaci a drobným stavebním úpravám. Po smrti Hany Benešové převzal v roce 1975 nemovitost Okresní národní výbor v Táboře a následně byl dům smluvně převeden do majetku Úřadu předsednictva vlády ČSSR. Ten zadal Projektovému ústavu výstavby hl. m. Prahy rekonstrukci objektu, která dispozici rodinné vily změnila v rezidenci vlády. Poslední významná rekonstrukce proběhla mezi léty 2006 a 2009.
 
„Je skutečně úžasné, že se může Národní muzeum podílet na tom, aby návštěvníci měli více možností prohlédnout si tuto unikátní a historicky významnou stavbu a dozvědět se něco více nejen o budově jako takové, ale i o historii a osobnostech, jež jsou s tímto místem spjaty,“ hodnotí podpis memoranda generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.
 
Vedoucí Úřadu vlády ČR Radek Augustin k tomu dodává: „Jsem velmi rád, že se podařilo dohodnout spolupráci s Národním muzeem, a tím pádem i otevřít tak unikátní památku veřejnosti právě v roce, kdy si připomínáme 100. výročí vzniku Československa. Věřím, že do Sezimova Ústí zamíří mnoho návštěvníků, protože prohlídka vily skutečně stojí za to.“
 
Kolem vily se na rozloze 11 hektarů rozkládá i zahrada, jež je upravena v anglickém stylu. Jejím autorem je Otokar Fierlinger. Hana Benešová si zde založila alpinium – skalku, kterou návštěvníci mohou obdivovat i dnes. V parku jsou rozmístěny plastiky a keramické vázy, jež umocňují rozmanitost rozličných zákoutí zahrady. Také se zde nachází tzv. Čapkova studánka pojmenovaná po Karlu Čapkovi, který poradil Edvardu Benešovi, jak vyřešit problém s podmáčeným místem u přepadu vody z bazénu. V zahradě pod vilou v místě zvaném Kazatelna, kde dle pověsti k věřícím promlouval Jan Hus, je hrobka druhého československého prezidenta E. Beneše.
 
Díky spolupráci Národního muzea s Úřadem vlády ČR bude od 6. dubna možné navštívit vilu manželů Benešových i okolní prostranství během nově zavedeného pravidelného návštěvnického provozu prostřednictvím nabídky vzdělávacích programů a komentovaných prohlídek. Vstup bude zdarma na základě předchozí rezervace.
 
U podpisu memoranda byl přítomen i starosta Sezimova Ústí Martin Doležal, který vyzdvihl pozitivní dopad této události pro obec, ve které se vila nachází. „Toto memorandum považujeme za velice prospěšné a je báječné, že k jeho podpisu došlo zrovna v letošním roce, kdy slavíme sté výročí vzniku samostatného československého státu. Samozřejmě velkou výhodou této dohody je, že přispěje ke zvýšení turistického ruchu v Sezimově Ústí.“
 
Vila bude otevřena od 6. dubna do října: pátek 9.00–15.00 hod., sobota a neděle 10.00–17.00 hod.
Informace o rezervaci prohlídek budou zveřejněny v nejbližších dnech na www.nm.cz.
 

 

Ke stažení 


 
Mgr. Kristina Kvapilová
odd. vnějších vztahů
T: +420 224 497 250
M: +420 731 514 077


Přihlášení pro novináře

Pro stažení fotografií v tiskové kvalitě je nutno se přihlásit. Pro získání hesla k přihlášení prosíme napište na email press@nm.cz.

podpis memoranda o spolupráci Národního muzea s Úřadem vlády České republiky za účelem pravidelného návštěvnického provozu Benešovy vily v Sezimově Ústí
podpis memoranda o spolupráci Národního muzea s Úřadem vlády České republiky za účelem pravidelného návštěvnického provozu Benešovy vily v Sezimově Ústí
podpis memoranda o spolupráci Národního muzea s Úřadem vlády České republiky za účelem pravidelného návštěvnického provozu Benešovy vily v Sezimově Ústí
podpis memoranda o spolupráci Národního muzea s Úřadem vlády České republiky za účelem pravidelného návštěvnického provozu Benešovy vily v Sezimově Ústí

Zpět

Zobrazit výpis článků

Zpět na Pro novináře