EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Ichtyologie

Ichtyologický referát Zoologického oddělení Přídodovědeckého muzea Národního muzea (kurátor Radek Šanda) tvoří sbírka rybovitých obratlovců. V ichtyologickém referátu je v současnosti uloženo kolem 5000 evidovaných položek z celého světa. Celkový počet materiálu, včetně dosud nezaevidovaných sběrů, lze odhadnout na cca 20 000 jedinců.

Sbírka se začala utvářet již v polovině 19. století, především díky přispění Antonína Friče. Největší část sbírky tvoří tekutinový materiál celých jedinců, dále sbírky referátu zahrnují asi 400 kusů dermoplastických preparátů a přibližně 300 kusů osteologického materiálu.

K nejvýznamnějším exponátům patří dnes vymizelé druhy táhnoucí dříve Labem do Čech, jako byla mihule mořská (Petromyzon marinus), jeseter velký (Acipenser sturio), placka pomořanská (Alosa alosa) a především losos obecný (Salmo salar). Ze starších sběrů je významná také sbírka bahníků (Lepidosireniformes, Ceratodontiformes) a bichirů (Polypteriformes), starobylých skupin ryb.

Za zmínku stojí i početná kolekce žraloků (popsána v Časopise Národního muzea, řada přírodovědná v roce 2003 - separáty ke stažení: 1. část soupisu /.pdf; 2,44MB/ a 2. část soupisu /.pdf; 112 kB/), pro vnitrozemský stát neobvykle rozsáhlá.

Sbírka obsahuje i řadu ohrožených druhů ryb uvedených v mezinárodním Červeném seznamu IUCN.

V pozdější době byla sbírka rozšiřována především o sběry z Čech, Slovenska a oblasti jihovýchodní Evropy, převážně Bulharska. Dnes je pozornost zaměřena na endemické druhy oblasti úmoří Jaderského moře, na oblast Bosny a Hercegoviny, Černé Hory a Albánie. Doplňování sbírkového fondu probíhá v současnosti převážně vlastními sběry. Kromě sběru studijního materiálu celých jedinců se věnuje pozornost i získávání tkání vhodných pro analýzu DNA v rámci fylogenetických studií.

Pracovníci

Kurátor Šanda Radek, Mgr., PhD. radek_sanda@nm.cz 224 497 832
Preparátorka Copková Hana, Mgr. hana_copkova@nm.cz 224 497 859

Další odkazy:

http://www.fishbase.org
http://www.nrm.se/en/menu/researchandcollections/departments/vertebratezoology/fishes/collections.1023_en.html
http://www.elasmo.com/
http://www.elasmoworld.org/

Zpět na Zoologické oddělení


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů