EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Sbírky Zoologického oddělení

Zoologické sbírky Národního muzea tvoří přes dva miliony sbírkových předmětů. Nejpočetněji jsou v nich zastoupeny některé skupiny bezobratlých (koráli, červi, měkkýši, pavouci, ostnokožci) a všechny třídy obratlovců. Sbírky jsou rozděleny do šesti referátů: evertebratologie (sbírka bezobratlých živočichů vyjma hmyzu), ichtyologie (sbírka ryb), herpetologie (sbírka obojživelníků a plazů), ornitologie (sbírka ptáků), mammalogie (sbírka savců) a samostatná sbírka savčích kostí a koster (osteologie). Sbírka hmyzu není součástí fondu zoologického oddělení NM, ale spravuje je samostatné entomologické oddělení Národního muzea.

Sbírka typových jedinců

Početně nepatrnou, avšak významem nedocenitelnou součástí sbírek je tzv. sbírka typových jedinců. Jedná se o exempláře, podle nichž byly popsány nové taxony zvířat – druhy či poddruhy. Jsou nepostradatelnou pomůckou a jejich existence je nevyhnutelnou podmínkou při stanovování znaků jednotlivých druhů. Z vědeckého hlediska jsou nejpodstatnější částí sbírky, neboť představují neopakovatelné unikáty celosvětové důležitosti.
Katalogy typových jedinců zoologické sbírky

 

Evertebratologie

Fond bezobratlých (kurátoři Petr Dolejš a Jaroslav Hlaváč), jako početně nejbohatší část zoologických sbírek, se začal vytvářet ve 30. letech 19. století. Více informací...

 

 • Ichtyologie

  Ichtyologický referát zoologického oddělení PM NM (kurátor Radek Šanda) tvoří sbírka rybovitých obratlovců. V ichtyologickém referátu je v současnosti uloženo kolem 5000 evidovaných položek z celého světa. Více informací...

 • Herpetologie

  scinkHerpetologický referát zoologického oddělení (kurátor Jiří Moravec) vytváří, ošetřuje a vědecky zpracovává sbírku obojživelníků a plazů. Více informací...

 • Ornitologie

  Ornitologické sbírky zoologického oddělení Národního muzea v Praze byly založeny v roce 1818 zároveň se založením celého muzea. Více informací...

 • Mammalogie

  Mammalogický referát zoologického oddělení PM NM (kurátor Miloš Anděra) zahrnuje rozsáhlé sbírky savců z celého světa získané během uplynulých 140 let (nejstarší exponát pochází z r. 1865). Více informací...

 • Osteologie

  Osteologický referát zoologického oddělení NM (kurátor Petr Benda) zahrnuje sbírky kosterního materiálu (lebek, koster a vybraných kosterních částí) savců z celého světa. Více informací...

 

Zpět na Zoologické oddělení


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů