EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Rada pro výstavní činnost Národního muzea

Předseda
 • doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost NM
 
Členové externí
 • Mgr. Antonín Šimčík, Národní zemědělské muzeum
 • PhDr. Hana Dvořáková, Moravské zemské muzeum
 • PhDr. Zuzana Strnadová, Muzeum hlavního města Prahy
 • plk. Mgr. Michal Burian, Ph.D., Vojenský historický ústav Praha
 • Mgr. Jiří Střecha, Poštovní muzeum
 • PhDr. Jan Randák, Ph.D., Filozofická fakulta UK
 • RNDr. Tomáš Přikryl, Ph.D., Geologický ústav AV ČR, v.v.i.
 • doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D., Filozofická fakulta UK
 • doc. PhDr. Markéta Křížová, Ph.D., Filozofická fakulta UK
Členové interní
 • RNDr. Miloš Anděra, CSc., Ředitelství NM
 • Mgr. Marek Junek, Ph.D., ředitel Historického muzea
 • RNDr. Ing. Ivo Macek, ředitel Přírodovědeckého muzea
 • Mgr. Martin Sekera, Ph.D., ředitel Knihovny NM
 • dott. Emanuele Gadaleta, ředitel Českého muzea hudby
 • PhDr. Eva Dittertová, ředitelka Náprstkova muzea
 • doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., náměstek pro sbírkotvornou a výstavní činnost
 • Ing. Marika Bártová, ekonomicko-provozní náměstkyně
Členové s hlasem poradním:
Tajemník Rady pro výstavní činnost:
 • Mgr. Michaela Beleniová, Oddělení hlavního manažerka expozic, SVN
Pravidelně se účastní s hlasem poradním:
 • Mgr. Silvie Vančurová, vedoucí Centrálního oddělení péče o sbírky SVN
 • Mgr. Martin Musil, vedoucí Výstavního oddělení SVN
 • Mgr. Jaroslav Richter, vedoucí Edičního oddělení SVN
 • RNDr. Jiří Frank, Ph.D., vědecký tajemník NM
 • Mgr. Kristina Kvapilová, vedoucí Oddělení vnějších vztahů ŘNM
 • Ing. Mgr. Ivana Kocichová, Ph.D., vedoucí Úseku pro práci s veřejností
 • Milan Voříšek, vedoucí provozního úseku EPN 

Zpět na Organizační struktura Národního muzea


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů