EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

narozen 1976
Vystudoval historii a slovakistiku na FF UK v Praze.

V letech 1999–2001 pracoval v Městském muzeu a galerii v Dačicích.
V letech 2001–2002 poté na Ministerstvu kultury ČR, Odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií.
Od roku 2002 působil v Národním muzeu, od roku 2003 jako náměstek generálního ředitele pro výstavní a sbírkotvornou činnost.
V roce 2006 se stal děkanem FF UK v Praze, od roku 2010 pokračuje ve druhém děkanském období. Na FF UK od roku 2001 pedagogicky působil na Ústavu slavistických a východoevropských studií a od roku 2006 také na Ústavu českých dějin.

Oblastí jeho odborného zájmu jsou česko-slovenské vztahy před rokem 1918, dějiny regionu Vysočiny a dějiny Československa v první polovině 20. století.

Mezi jeho publikační výstupy patří např. tituly „Židé na Dačicku a Slavonicku 1670 – 1948“, „Češi a Slováci 1882 – 1914. Nezřetelnost společné cesty“, je spoluautorem monografie „Národnostní menšiny v Československu 1918–1938. Od státu národního ke státu národnostnímu?“ a autorem mnoha výstavních projektů z oblasti moderních dějin.

Od roku 2011 je členem a místopředsedou Rady Českého rozhlasu a působí i v dalších akademických a vědeckých grémiích.

Zpět na Rada Národního muzea


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů