EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

Narozen 2. 7. 1966 Praha

 
Vzdělání
 • 1980–1984 Gymnázium Botičská, Praha 2
 • 1984–1990 Fakulta všeobecného lékařství UK
Zaměstnání
 • 1989–19981 Ústav lékařské chemie a biochemie 1. LF UK
 • 1999– dosud přednosta Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, vedoucí referenční laboratoře pro klinickou biochemii
 • 2005–2012 děkan 1. LF UK
 • 2012–2014 proděkan 1. LF UK
 • 2014– dosud rektor UK Praha
Vědecko-pedagogické tituly
 • 1993   kandidát lékařských věd
 • 1996   docent pro obor lékařské chemie a biochemie UK
 • 2000   doktor lékařských věd
 • 2001   profesor pro obor lékařská chemie a biochemie
Vědecké hodnosti
 • 2007   profesor honoris causa – Státní lékařské University J. Y. Horbachevského Ternopil
 • 2008   Visiting professor – Lékařská fakulta Univerzita Záhřeb
Specializace
 • klinická biochemie, vnitřní nemoci, nefrologie
Ceny
 • 1997, 2004, 2006, 2010, 2011    Cena České společnosti klinické biochemie za nejlepší publikaci
 • 2008 Cena rektora UK za nejlepší vědeckou publikaci v roce 2007 v lékařských a farmaceutických vědách – Zima et al. Laboratorní diagnostika
 • 2010 Research Award – The 12th Asian-Pacific Congress of Clinical Biochemistry
 • 2010 Cena prezidenta České lékařské komory za přínos v oblasti celoživotního vzdělávání
 • 2011 ESBRA Peter Berner Award – Congress ESBRA Vienna 4.–7. 9. 2011
 • 2011 Knight of Rizal a Knight Commander of Rizal – Manila
 • 2012 čestné členství – Spolek českých lékařů v Praze – 6. 6. 2012
 • 2014 stříbrná medaile UK
 • 2014 1. cena České internistické společnosti ČLS JEP – monografie – Zima et al. Laboratorní diagnostika

Publikace 

 • Monografie
  autor 66 kapitol v monografiích
   –   7 hlavní autor monografie
 • Originální práce 
  256 z toho v časopisech s IF 171
   
 • Přehledové práce
  127 z toho v časopisech s IF 16
   
 • Citace dle SCI
  1904
 • H – index
  25

Přednášky

 • v zahraničí
  15
 • v ČR
  mezinárodní akce 52
  domácí akce 338

Členství ve vědeckých radách a komisích 

 • 2011–dosud Člen Učené společnosti ČR
 • 2005–dosud Člen České lékařské akademie 
 • 2010–2014 Předseda vědecké rady GA ČR, od 2014 místopředseda
 • 2003–2005, 2012–dosud Člen Vědecké rady Univerzity Karlovy     
 • 2004–dosud Předseda vědecké rady VFN Praha
 • 2006–dosud Člen vědecké rady České lékařské komory  
 • 1. 10.2014–dosud Člen Vědecké rady Univerzity Komenského Bratislava
 • 2010–dosud Člen Bioetické komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace
 • 2014–dosud Člen Vědecké rady Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR
 • 2014–dosud Člen Vědecké rady Vysoké školy ekonomické  
 • 2011-2012 Alliance for Biomedical Research in Europe – European Council for Health Research – member Core Working Group
 • 2014–dosud Člen – Scientific panel for Health (SPH)–panel committee for H 2020   

Odborné společnosti

 • 1989–dosud Čs. společnost pro biochemii a molekulární biologii
  1997 vědecký sekretář  
 • 2011–dosud Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
  vědecký sekretář  
 • 1992–dosud Čs. společnost klinické biochemie, 2006-2014 předseda společnosti
  2014 člen výboru
 • 2011–2015 EFLM - European Federation of Clinical Chemistry and Laborabory Medicine
  člen Executive Board
 • 2014–2016 IFCC – International Federation of Clinical Chemistry and Laborabory Medicine – Committee on Conferences and Congresses – Full member
 • 1996–dosud ESBRA (European Society for Biomedical Research of Alcoholism), 1997-2009 Member of Board of Directors President
  2013 – dosud President
 • 2006–dosud ISOBM – International Society for Oncology and Biomarkers 2006
  2011–2015 Member of Board
 • 2005–dosud FEBS - Federation of European Biochemistry Societies
  2010 Vice-Chair Executive Committee
  2011 Chair Executive Committee
  2012–2015 člen Education Committee FEBS

 

 

 

Zpět na Rada Národního muzea


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů