EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc, FCMA

narozena 24. července 1944


Vzdělání:
MUDr. (1970) – Fakulta všeobecného lékařství UK
CSc. (1976) – Fyziologický ústav, ČSAV, Praha
Dr.Sc. (1990) – Masarykova Univerzita, Brno
Docent (1994) – Karlova Univerzita, Praha
Profesor (2000) – Karlova Univerzita, Praha

Zaměstnání a zahraniční stáže:
1970 – 75 – Vědecká výchova, Fyziologický ústav ČSAV
1976 – 83 – Vědecký pracovník, Fyziologický ústav ČSAV
1977 – Visiting Research Fellow, Department of Physiology, University of Goteborg, Sweden
1983 – 90 – Vedoucí Laboratoře neurohumorálních regulací, Ústav fyziologických regulací ČS AV
1984 – Visiting Professor, University of Heidelberg, Heidelberg, Germany
1985 – 86 – Visiting Senior Research Fellow, University of Western Australia, Perth, Australia
1991 – Vedoucí Oddělení neurověd, Ústav experimentální medicíny, AV ČR
1996 – Vedoucí Ústavu neurověd 2. LF UK, Praha
2000 – Vedoucí Centra buněčné terapie a tkáňových náhrad UK v Praze
2001 – Ředitelka Ústavu experimentální medicíny AVČR
2012 – Senátorka Parlamentu České republiky
            Místopředsedkyně Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Ocenění:
1976 a 1978 – Odměny Československé akademie věd
1982 – Cena Československé akademie věd
1984 – Cena Československé fyziologické společnosti
1992 – Cena České lékařské společnosti J.E. Purkyně
1993 – Cena České společnosti pro neurovědy
1994 – Cena České lékařské společnosti J.E. Purkyně
1997 – Cena Akademie věd České republiky
1997 – Cena nadace Janssen – Cilag za nejlepší práci v neurologii
1999 – Zvolená členka Academia Europaea
2003 – Purkyňova Medaile AVČR
2004 – Lady pro soutěž českých 100 nejlepších
2004 – Zvolená členka České lékařské akademie
2005 – Haškovcova cena Nadace Jansen – Cilag
2009 – Medaile J. Trapla za zásluhy ve vědecké práci
2009 – Medaile za zásluhy Ústavu experimentální medicíny AVČR
2009 – Čestné členství neurovědní společnosti JEP
2009 – Čestné členství Purkyňovy společnosti JEP
2009 – Cena Purkyňovy společnosti JEP za nejlepší publikaci v r. 2008
2011 – Zvolená členka Učené společnosti České republiky
2011 – Manažerka roku 2011
2013 – Cena Prague Convention Bureu za dlouhodobý přínos kongresové turistice
2013 – Státní cena – Medaile za zásluhy 1. stupně
2014 – Čestná medaile Univerzity Karlovy

Publikace:
Celkem 857 publikací, z toho 347 publikací in extenso v impaktovaných časopisech, 39 kapitol v knihách, autorka 1 monografie, a editorka 4 knih. Citační ohlas podle SCI - publikace byly citovány více než 9070 krát (bez autocitací více než 7299 krát). Spoluautorka 6 patentů. Její H-index je 51.

Organizace konferencí a symposií:
Organizátorka a spoluorganizátorka 20 mezinárodních symposií a kongresů. Organizátorka 3 mezinárodních výukových workshopů pro mladé vědecké pracovníky. Je často v programových výborech mezinárodních kongresů.

Nejdůležitější volené a jmenované funkce:
1994 – Redakční rada časopisu ”The Neuroscientist” (Williams and Wilkins, USA)
1999 – Redakční rada časopisu Journal of Neuroscience Research (Wiley – Liss, USA)
2001 – 07 Členka Exekutivního výboru FEPS (Federation of European Physiological Societies)
2002 – 08 Redakční rada časopisu Physiological Reviews
2002 – Členka Exekutivního výboru IBRO (International Brain Research Organization)
2002 – Předsedkyně poroty soutěže Česká hlava
2003 – Členka Podoborové komise Grantové agentury České republiky
2003 – 07 Členka Oborové rady Grantové agentury Ministerstva zdravotnictví
2003 – Členka Exekutivního výboru Academia Europea pro biomedicínské obory
2003 – Redakční rada časopisu Neuron – Glia Biology
2003 – Redakční rada časopisu Neuroscience Letters
2003 – Redakční rada časopisu International Journal of Developmental Neuroscience
2003 – Členka Exekutivního výboru Academia Europea pro biomedicínské obory
2003 – Členka Gremia AVČR pro řízení komisí pro obhajoby DSc
2003 – Předsedkyně komise pro obhajoby DSc v oboru Biomedicína
2003 – Členka Vědecké rady IKEM
2003 – Předsedkyně Klubu Česká hlava
2004 – Předsedkyně Nadace Buněčná terapie
2005 – Členka Exekutivního výbory Evropské společnosti pro neurochemii
2005 – Předsedkyně České společnosti pro Neurovědy
2005 – 07 Členka Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví
2008 – Členka poradního sboru SÚKL
2009 – Členka Oborové rady Grantové agentury ČR
2009 – Členka Exekutivního výboru EDAB (The European Dana Alliance for the Brain)
2010 – Redakční rada časopisu Neuoscience and Medicine
2010 – Místopředsedkyně Výzkumné rady TAČR
2014 – Členka Globálního exekutivního výboru DABI (Dana Alliance for Brain Initiatives)
2014 – 1. místopředsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Školení vědeckých pracovníků:
Vedení kandidátských a doktorandských prací: 25 úspěšně obhájených kandidátských a doktorských prací, v současné době vedení 5 doktorandských prací. Pravidelné přednášky v postgraduálních kurzech v biomedicíně v oboru neurověd. Koordinátorka Doktorského grantu v oblasti Neurověd GAČR.
 

Zpět na Rada Národního muzea


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů