EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c.

narozen 1949 v Českém Těšíně


Od r. 1973 pracuje v Ústavu chemických procesů AV ČR, v období 1992-1995 a 2004-2005 byl zástupcem ředitele, v letech 1996-2003 zastával funkci ředitele ústavu. Od r. 2009 je předsedou Akademie věd ČR.

Vystudoval fyzikální chemii na VŠCHT Praha, ve stejném oboru získal hodnost CSc. na tehdejším ÚTZCHT ČSAV (nyní ÚCHP). Na VŠCHT Praha se habilitoval v oboru chemické inženýrství (1994), obhájil zde doktorát věd (1999) a v r. 2003 byl jmenován profesorem chemického inženýrství. V r. 2006 obdržel čestný doktorát Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Od r. 2005 do 2009 byl místopředsedou AV ČR.

V letech 1985-86 pracoval v rámci stipendia nadace Alexandra von Humboldta na Univerzitě Hannover, SRN; působí rovněž jako hostující profesor na Univerzitě Sao Paulo, Brazílie.

Hlavním předmětem jeho odborného zájmu jsou vícefázové chemické reaktory. Publikoval 70 původních prací v impaktovaných mezinárodních časopisech, je spoluautorem 11 zahraničních a 10 čs. patentů, přednesl řadu zvaných přednášek na mezinárodních konferencích. Podle SCI je na jeho práce zhruba 900 citačních ohlasů. Získal řadu domácích i zahraničních vědeckých ocenění, v roce 2012 mu byla udělena medaile Za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Je členem Učené společnosti ČR, členem Rady Inženýrské akademie ČR, předsedou České společnosti chemického inženýrství a členem představenstva Svazu chemického průmyslu ČR. Je předsedou komise pro udílení hodnosti DSc. v oboru chemické inženýrství, dále členem vědeckých rad Univerzity Karlovy, VŠCHT Praha, FCHI VŠCHT Praha a FSI VUT Brno.

Byl opakovaně zvolen do prestižní funkce prezidenta Evropské federace chemického inženýrství (2006-2009), působil rovněž jako člen exekutivy World Chemical Engineering Council. V r. 2005 byl zvolen čestným členem Institution of Chemical Engineers UK, je členem European Academy of Sciences and Arts.

Zpět na Rada Národního muzea


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů