EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Prof. Dr.h.c. JUDr. Jan Kříž, CSc

narozen 25. 11. 1950 v Turnově

ředitel – Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze


1969 – gymnázium ukončeno maturitou
1970 - 1975 – studium na Právnické fakultě UK Praha se zvláštním zaměřením na občanské právo a práva k nehmotným statkům
1975 – rigorózní řízení - získání titulu JUDr.
1976 - 1979 – interní aspirantura - vědecká příprava na katedře občanského práva a na Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního PF UK
v téže době asistent na PF UK u prof. Karla Knapa
1979 – obhájení disertační práce a získání titulu kandidáta právních věd
1981 - 1983 – intenzívní jazyková příprava v Institutu zahraničního obchodu
1983 - 1984 – studijní pobyt na Max-Planck Institutu v Mnichově
1985 – jmenován docentem
1986 – jmenován ředitelem Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního na PF UK
1990 – vedle pokračující pedagogické, vědecké a konzultační činnosti na Právnické fakultě UK a vedle výkonu funkce ředitele Ústavu založena Advokátní kancelář Kříž, Bělina a spol.
souběh těchto činností trvá dosud
1990 - 1991 – člen Legislativní rady vlády České republiky
1990 a dále – pokračování v pedagogické, vědecké, konzultační a publikační činnosti v rámci Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního
1994 – člen Rady pro reklamu
1996 – prezident Rady pro reklamu
průběžně: účast na řadě tuzemských a zahraničních vědeckých konferencích, sympóziích a seminářích, část z nich i jako pořadatel i spolupořadatel, průběžná publikační činnost
2000 – jmenován profesorem občanského práva na PF UK v Praze
2000 – dosud – rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
květen 2006 – udělen čestný doktorát Dr.h.c. Právnickou fakultou Univerzity v Pasově
1991 – dosud – společník AK Kříž a Bělina

Zpět na Rada Národního muzea


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů