EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.

Vojenský historický ústav
riaditeľ

 
Akademické a vedecké
hodnosti:
- Mgr. - magister, Vysoká vojenská pedagogická škola, Bratislava, 10. 7. 1993
- PhD. - Philosophiae doctor, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 27. 6. 2002
 
Vedecká kvalifikácia:
- stupeň II a - samostatný vedecký pracovník, vedecký kvalifikačný stupeň priznaný Komisiou SAV na svojom 66. zasadnutí, Bratislava, 7. 12. 2004
 
Vojenská hodnosť:
plukovník od 1. 6. 2013
 
Prehľad doterajšej vojenskej služby:
1989 - náhradná vojenská služba Vojenská stredná odborná škola letecká Prešov;
do 10. 7. 1993 - profesionálny vojak-poslucháč VVPŠ Bratislava;
1993 - 1994 - dôstojník skupiny sociálneho riadenia štábu 185. protilietadlového raketového pluku 1. divízie PVO ASR Pezinok;
1994 - 2001 - starší dôstojník-vedecký pracovník oddelenia novodobých dejín Slovenska odboru vojensko-historických výskumov (OVHV) Vojenského historického ústavu (VHÚ) Bratislava;
2001 - 2002 - starší dôstojník-vedecký pracovník vedecko-výskumného oddelenia OVHV VHÚ Bratislava;
2002 - 2003 - starší dôstojník-samostatný vedecký pracovník vedecko-výskumného oddelenia OVHV VHÚ Bratislava;
2003 - vedúci vedecko-výskumného oddelenia - zástupca riaditeľa odboru vojensko-historických výskumov VHÚ Bratislava;
2004 - do 31. 5. 2008 - riaditeľ odboru vojensko-historických výskumov VHÚ Bratislava;
od 1. 6. 2008 - riaditeľ Vojenského historického ústavu Bratislava.

Zahraničný kurz:
27. 7. - 7. 12. 2007 - kurz anglického jazyka NATO STANAG 6001 (Edition 2) v Canadian Forces Language School CFB Borden, Ontario, Kanada.
 
Členstvo vo vedeckých kolégiách a záujmových združeniach:
- od r. 1997 - člen Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV;
- od r. 2001 - predseda Sekcie pre vojenské dejiny Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV;
- r. 2001-2011 - člen slovenskej časti Slovensko-francúzskej (a Česko-francúzskej) komisie historikov;
- od r. 2004 - člen slovenskej časti Slovensko-českej (a Česko-slovenskej) komisie historikov;
- r. 2005-2010 - člen správnej rady Nadácie Milana Rastislava Štefánika, Bratislava;
- r. 2006-2008 - člen redakčnej rady časopisu Vojenská história, Bratislava;
- od r. 2007 - člen redakčnej rady časopisu Historie a vojenství (VHÚ AČR), Praha;
- od r. 2008 - člen Vedeckej rady Múzea SNP, Banská Bystrica;
- od r. 2008 - editor a šéfredaktor časopisu Vojenská história, Bratislava;
- od r. 2008 - člen redakčnej rady Historického časopisu (HÚ SAV), Bratislava;
- od r. 2008 - prezident Slovenského komitétu pre vojenskú históriu (SKVH), ktorý je členom Medzinárodného komitétu vojenskej histórie (CIHM - ICMH);
- od r. 2009 - člen Rady Národního muzea, Praha;
- od r. 2011 - člen Slovenského národného komitétu historikov (SNKH);
- od r. 2011 - člen Kuratória Slovenského národného múzea, Bratislava.Publikačná činnosť

 

Zpět na Rada Národního muzea


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů