EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Mgr. Veronika Vejvodová, Ph.D.

Kurátorka sbírek Muzea Antonína Dvořáka

Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, 120 00 Praha 2, tel. + 420 224 923 363
e-mail: veronika_vejvodova@nm.cz
 
Vědecké zaměření:
Život a dílo Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka
 
Vzdělání:
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – hudební věda a historie, Bc. a Mgr. (2001–2007)
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – hudební věda, Ph.D. (2007–2016) 
 
Zahraniční pobyty:
Universität Wien 2005 (Erasmus) a 2008 (Aktion Österreich – Tschechien)
 
Spolupráce na výzkumných projektech:
2013–2014
Interní grant Národního muzea (spoluřešitelka),
Dvořákův americký „sekretář“ J. J. Kovařík – vzpomínky na Mistra Antonína Dvořáka (P13/01IG-NO)
2007–2013
GAČR (spolupráce na řešení grantového projektu), Korespondence Leoše Janáčka. Ediční zpracování fondu uloženého v Oddělení dějin hudby MZM v Brně (GA408/07/0536)
2006–2010
GAČR (spolupráce na řešení grantového projektu), Leoš Janáček: Nápěvky mluvy. Kritické vydání (GA408/06/1485)
 
Muzejní práce (výstavy):
 • Círová-Hacmanová, Ivana – Vejvodová, Veronika: Antonín Dvořák interpret (Muzeum Antonína Dvořáka, 11. dubna 2016 – 28. března 2017). 
 • Nová, Kateřina – Vejvodová, Veronika: Antonín Dvořák a Morava (Muzeum Antonína Dvořáka, 2015 – 2016). 
 • Konopásková, Veronika – Nová, Kateřina – Vejvodová Veronika: Antonín Dvořák a vlaky (Muzeum Antonína Dvořáka, 2014 – 2015).
 • Pivoda, Ondřej – Vejvodová, Veronika: Janáčkovský dirigent Břetislav Bakala (MZM, Besední dům Brno, 2013).
 • Pivoda, Ondřej – Vejvodová, Veronika: Rudolf Firkušný – největší český pianista (MZM, Památník Leoše Janáčka, 21. 6. – 31. 8. 2012, Foyer Rudolfina v rámci Klavírního festivalu R. Firkušného, podzim 2013). 
 • Bartoň, Kamil – Vejvodová, Veronika: Gustav Mahler a Brno (MZM a ND Brno, foyer Janáčkova divadla, 2010). 
 • Vejvodová, Veronika: Dokumenty k životu a dílu B. Martinů a jeho žáků V. Kaprálové a J. Nováka (spoluautor Martin Flašar, MZM, foyer Besedního domu, 2008; HAMU Praha, respirium 2010).
 
Ostatní aktivity:
 • 2016 – členka kontrolní komise České společnosti pro hudební vědu
 • 2016 – členka Společnosti Antonína Dvořáka a Sdružení českých divadelních kritiků
 • 2014 – spolupráce s portálem Opera PLUS, časopisem Harmonie a od r. 2016 se stanicí Český rozhlas – Vltava (recenze, odborné příspěvky) 
 • 2012 – výuka na Konzervatoři Brno (Dějiny hudby a Dějiny hudby 20. stol.)
 • 2008–2013
  tajemnice Mezinárodního hudebněvědného kolokvia při hudebních festivalech Moravský podzim a Janáček Brno
 • 2008–2012
  přednášková činnosti na Ústavu hudební vědy FF MU Brně (
  Dějiny hudby 19. a 20. století B, Praxe v hudebním archivu)                  
 
Bibliografie:
Notové edice
 • Štědroň, Miloš Vejvodová, Veronika: Leoš Janáček. Musiche per drammi – frammenti. Series A / volume 11 (partitura), Editio Janáček, Brno 2010, s. 1-150. 
Studie
 • Vejvodová, Veronika. Zapomenutá perla? Recepce Dvořákovy Armidy v letech 1925–2012. Opus musicum, 2015, roč. 47, č. 5, s. 18–35.
 • Vejvodová, Veronika. "Jsem šťasten, že po tak dlouhém odpočinku opět mohu pracovati na tom, co já chci a ne, co chtějí jiní." Ke genezi Dvořákovy Armidy. Opus musicum, 2015, roč. 47, č. 4, s. 36–57.
 • Vejvodová, Veronika: „Pro dílo jest jen přáti rostoucího pochopení...“ K premiéře poslední Dvořákovy opery Armida, Opus musicum, roč. 46, č. 5, 2014, s. 21-36.
 • Vejvodová, Veronika: Rudolf Firkušný a Dvořákův klavírní koncert g moll, op. 33 [online]. Acta musicologica, roč. 11, č. 1, 2014, nestránkováno. Dostupný z WWW: http://acta.musicologica.cz/
 • Vejvodová, Veronika: Kurzova verze klavírního koncertu g moll, op. 33 Antonína Dvořáka, Opus musicum, roč. 45, č. 6, 2013, s. 46-65.
 • Vejvodová, Veronika: Brněnské začátky Rudolfa Firkušného a jeho studia u Leoše Janáčka, Musicologica Brunensia, roč. 48, č. 1, 2013, s. 115-127.
 • Vejvodová, Veronika: Odborná a beletristická knihovna Leoše Janáčka, in: Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska, zborník príspevkov z konferencie (ed. Sylvia Urdová), Slovenská muzikologická asociácia a Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2011, s. 249-254.
 • Vejvodová, Veronika: O vzniku děl (Leoš Janáček: Anna Karenina, Paní mincmistrová, Schluck und Jau), in: Musiche per drammi – frammenti (partitura). Series A / volume 11, Editio Janáček, Brno 2010, s. VII-XXXII.
 • Vejvodová, Veronika: Leoš Janáček und Richard Strauss, Musicologica Austriaca. Musik und Identität: Beiträge zur Musikgeschichte Zentraleuropas / Österreichische Gesellschaft für Musikwissenschaft, roč. 28, 2009, s. 161-180.
 • Vejvodová, Veronika: Zdeněk Fibich as Viewed by Leoš Janáček, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica. Philosophica – Aestetica. Musicologica Olomucensia. Zdeněk Fibich as a Central European Composer at the End of the Nineteenth Century, sv. 36, č. 12, 2010, s. 273-280.
 • Štědroň, Miloš – Vejvodová, Veronika: O databázi nápěvků mluvy Leoše Janáčka – první poznatky a zkušenosti z projektu, Opus musicum, roč. 39, č. 6, 2007, s. 19–20.
 • Vejvodová, Veronika: Leoš Janáček a Richard Strauss, Opus musicum, roč. 39, č. 3, 2007, s. 14–20.
 • Vejvodová, Veronika: Janáčkovo operní torzo Živá mrtvola, Opus musicum, roč. 37, č. 2, 2005, s. 17–23.
 
Popularizační texty
 • Vejvodová, Veronika: Příběhy předmětů z Muzea Antonína Dvořáka 5. Antonín Dvořák a Leoš Janáček, Harmonie, září, 2014, s. 24-26.
 • Vejvodová, Veronika: Příběhy předmětů z Muzea Antonína Dvořáka 1. Hudební nástroje Antonína Dvořáka, Harmonie, květen, 2014, s. 18-20.

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů