EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Věra Šustíková, PhDr.

Věra Šustíková, PhDr.

Kurátor osobnostních pozůstalostí Českého muzea hudby

České muzeum hudby, Karmelitská 2, 118 00, Praha 1, tel. +420-257-257-734

e-mail: vera­_sustikova@nm.cz

Vědecké zaměření:
Česká hudba 19. a 20. stol. (hlavní specializace: melodram)

Vzdělání:
FF UK, obory hudební věda – výchova, čeština  (1977 – 1982), PhDr. 1982

Důležité zahraniční pobyty:

 • Přednáškové turné po kanadských univerzitách Montreal - Ottawa - Toronto (20.10. – 22.11.1994)
 • Přednáškové a umělecké turné po USA a Kanadě: Los Angeles – Stanford – Portland – Vancouver – Montreal – Toronto – New York (19.5. – 15.6.1996)
 • USA: Mezinárodní vědecká konference na Stanford University Opera and Song without Singing - Musical Melodrama 1996


Výzkumné projekty:

 • 1993 – 1998 členka interního týmu MČH pro 2. fázi přípravy edice korespondence B. Smetany
 • 1998-2000 autorka projektu Mezinárodní oslavy Z. Fibicha, vědecký výstup: Mezinárodní vědecká konference „Fibich –melodram-secese“ v Praze
 • Od r.1997 autorka projektu „Znovuoživení českého koncertního melodramu“, jehož výzkumná část je interním výzkumným úkolem NM-ČMH: „Výzkum pramenů k dějinám českého melodramu a oživení dalšího vývoje tohoto uměleckého druhu“.


Pedagogická činnost:   

DAMU externí pedagog melodramu od r. 2002 dosud

Muzejní práce (výstavy):

 • Šustíková, V.: expozice Pamětní síně B. Smetany v Benátkách nad Jizerou, 1992
 • Šustíková, V.: B. Smetana-Legend of My Country (putovní výstava Montreal-Ottawa-Toronto, 1994)
 • Šustíková, V.: Zdeněk Fibich 1850 – 1900 (výstava k výročí UNESCO, Lobkovický palác, Praha 2000/2001)
 • Šustíková, V.: Štědrý den (výstava k 130. výročí premiéry prvního českého koncertního melodramu, Praha, ČMH Karmelitská 2005/2006)
 • Šustíková, V.: Život je jen náhoda (výstava k 100. výročí Jaroslava Ježka – výročí UNESCO, Praha, ČMH Karmelitská 2006/2007; nové instalace: Bratislava, NM 2007; New York, Česká budova 2009; Toronto, sv.Vaclav Hall 2009/2010; Prachatice, NM 2011)

 

Ostatní aktivity:
Šéfredaktorka časopisu Muzikologické fórum (od r. 2012)
Členka Rady pro výstavní činnost Národního muzea (2008 – 2011)

Členka odborné poroty Mezinárodní soutěže v interpretaci melodramů (od r. 1998)
Členka výboru společnosti Slovo a hlas ( od r. 2002 – dosud)
Místopředsedkyně České společnosti pro hudební vědu (od r. 2006 – dosud)
Prezidentka Společnosti Zdeňka Fibicha ( od r. 2000 – dosud)
Zakladatelka a ředitelka Mezinárodního festivalu koncertního melodramu Praha (od r. 1998)
Zakladatelka a ředitelka Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů (od r.1999)
Zakladatelka a lektorka Uměleckých dílen melodramu (od r. 2004)
spolupráce s Českým rozhlasem – Vltava: pořady o Z. Fibichovi a o melodramu (od r. 2000)
účast na vědeckých konferencích (od r. 1984 průběžně)

pořádání vědeckých konferencí: 20.– 22.10.2000 Praha: Fibich –Melodrama – Art nouveau, 19. – 21.5.2010 Olomouc: Fibich as a Central European Composer at the End of the Nineteenth Century
24. – 25.11.2011 Výroční konference ČSHV

 

Bibliografie (výběr):

 • Šustíková, Věra. Má vlast a její vědecká reflexe. In: Z pokladnice Národního muzea 1818 – 1998, katalog NM, Praha : Národní muzeum, 1998, s.36 – 37.
 • Šustíková, Věra. Zdeněk Fibich 1850 – 1900. Praha : Národní muzeum, 2000 (42 s.)
 • Šustíková, Věra. Der heutige Zustand der Quellenbasis von Zdeněk Fibichs Leben und Work. In: Fibich – melodram – secese, sborník ČHS-SZF a NM-MČH, Praha 2000, s. 21 – 25. 
 • Šustíková, Věra. Czech concert-melodrama from Zdeněk Fibich to the Present
 • In: Fibich – melodram – secese, sborník ČHS-SZF a NM-MČH, Praha 2000, s.185 – 162. 
 • Šustíková, Věra. Kytice a hudba. In: Kytice v nás, Městská knihovna, Jičín 2003, s. 74 – 86.
 • Šustíková, Věra. Počátky melodramu v Evropě a v české hudební kultuře. In: Česká hudba 2004, sborník, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, s. 35 – 40. 
 • Šustíková, Věra. Modrý pokoj – genius loci Jaroslava Ježka. In: Slavnostní konference u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Ježka, sborník KJJ, Praha 2006, s.12 – 17.
 • Šustíková, Věra. Společnost Zdeňka Fibicha a oživení koncertního melodramu. Hudební věda, 2008, r. 45, č. 3 – 4, s. 404 – 412.           
 • Šustíková, Věra. Německý melodram v Čechách. In: Česko-německé hudební vztahy v minulosti a současnosti, Ústí nad Labem. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2008, s. 114 – 121. 
 • Šustíková, Věra. Melodram v současnosti. Javisko roč. 40, č. 4, Bratislava, 2008.  
 • Šustíková, Věra. Melodram opět žije. Grand Biblio, roč. 2, č.10, Grand Princ Praha 2008, s. 22 
 • Šustíková, Věra. Melodram ve sbírkách Českého muzea hudby, Musicalia, 2010, roč. 2, č. 1 – 2, 65 – 96.  
 • Šustíková, Věra. Hrachovinová, Marta. Changes in Theatrical Performance and Thein  Influence on the Interpretation of the Melodramas of Zdeněk Fibich. In: Musicologica Olomucensia 12, Olomouc, Univerzita Palackého, 2010, s. 173 – 1820.  
 • Šustíková, Věra. Petrdlík, Jiří. The Context of the Melodrama Cycle Hippodamia by Jaroslav Vrchlický and Zdeněk Fibich. In: Musicologica Olomucensia 12. Olomouc, Univerzita Palackého, 2010, s. 195 – 202. 
 • Šustíková, Věra. Mezinárodní situace v oboru koncertního melodramu. Disk, 2011, roč 35, č. 1 (březen), s. 143 – 150. 
 • Šustíková, Věra. Sběratel Zdeněk Fibich. Muzikologické fórum, 2012, roč.1, č.1, s. 39 – 46.

 

 

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů