EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Mgr. Tomáš Kavka, Ph.D.

Vedoucí oddělení novodobých českých dějin
Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1, 110 00
+ 420 224 497 153; +420 770 125 389
e-mail: tomas_kavka@nm.cz
 
Vědecké zaměření
Sociální a kulturní dějiny 19. a 20. století; populární kultura, dějiny poštovnictví
 
Vzdělání
Doktorské studium historie na Filozofické Fakultě UK (2005–2013)
Magisterské studium historie na Filozofické Fakultě UK (1998–2005)
 
Zahraniční studijní a delší výzkumné pobyty
2009                Leipzig, badatelské stipendium Česko-německé historické komise
2009                Universität Wien, Program Action, badatelský pobyt
2003/2004       Freie Universität Berlin, program Erasmus
2001/2002       Otto-Friedrich Universität Bamberg, stipendium Fondu Čes.-něm. budoucnosti
 
 
Muzejní práce (výstavy)
2015    Holubí pošta(spoluautor výstavy), Poštovní muzeum
 
2014    Pošta za Velké války. Píšu Vám z fronty…(spoluautor výstavy), Poštovní muzeum, Muzeum a galerie města Svitavy, Oblastní muzeum Litoměřice, Nár. památník Praha Vítkov, Muzeum Lamberské stezky Žihobce
 
2013    Krátký pozdrav poštou. Od pohlednice po SMS (autor výstavy), Poštovní muzeum
 
2012    Pošta očima Tomáše Vosolsobě. Fotografie 1975-79. (spoluautor výstavy)Poštovní muzeum; Centrum Škoda auto Na Karmeli, Ml. Boleslav; Zámek Linhartovy, Muzeum Žatec
 
2012    Poštovní bankovnictví v českých zemích(spoluautor výstavy)Poštovní muzeum
 
Granty granty a stipendia
 
Od 2015 spolupráce na grantu GAUK 88 415 - Navzdory autoritám;proměny českých a slovenských subkulturních scén 80.-90. let 20. století
 
2015 mezinárodní konference s podporou Visegrádského fonduUrbanity and rurality in Popular culture of East Central European Societies, 30. -31. 10.2015, Musaion, Národní muzeum Praha, vedoucí týmu organizace Centrum pro studium populární kultury s podporou Visegrad Fund a Fil. fakulty Univerzity Karlovy
 
2014/16 Patterns lectures. Spoluřešitel grantu Erste Foundation k pořádání inovativních vysoškolských kurzů přednášek. Vedeno na FF UK s názvem Popular Culture and Subcultures in Post Socialist Societies of East-Central and South Eastern Europe
 
od 2012 účast na grantu Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Literární brak: „triviální“ a „pokleslé“ žánry a podoby literatury z hlediska vývoje historického a z hlediska konceptů populární kultury v rámci konceptu PRVOUK: 09: Literatura a umění v mezikulturních souvislostech
 
2013 spolupořadatel vědecké konferenceListening to the Wind of Change.Popular Culture and Post-Socialist Societies in East-Central Europe. Musaion Národního muzea Praha, 5.-6. 10. 2013
 
2011    vedení mezinárodního grantového projektu Regionální identita v obrazech populární kultury – příklad Moravy a Saska, Centrum pro studium populární kultury a Česko-německy fond budoucnosti (grant č. 4101531)
 
2008    hlavní řešitel grantu GAUK 258029 - Občanské umělecké spolky střední Evropy 19. Století
 
2007-2008 spoluřešitelgrantuGAUK 97007 - Masový tisk jako obraz světa obyčejných lidí
 
Publikační činnost (výběr)
Monografie:
Popular Culture and Subcultures of Czech Post-Socialism. Listenning to the Wind of Change(editor společně s O. Danielem a J. Machkem), Cambridge Scholars Publishing 2016.
 
Pošta za Velké války(společně s J. Kramářem a M. Jahodou), Česká pošta 2014.
 
Populární kultura v českém prostoru(editor společně s O. Danielem a J. Machkem), Karolinum, Praha 2013.
 
Slavné pošty v českých zemích(člen širšího autorského týmu), Foibos Books, Praha 2013.
 
Klenoty Poštovního muzea. 33 příběhů sbírkových předmětů(společně s J. Kramářem, M. Jahodou a M. Říhou), Česká pošta 2011.
 
Články v recenzovaných vědeckých časopisech a kolektivních monografiích
 
Mediální studia 02/2015 Special Issue on Popular Culture and Post-Socialist Societies  in East-Central and South Eastern Europe(editace čísla časopisu, společně s J. Machkem a O. Danielem)
 
Růžový lístek, dopisnice z březové kůry či zpráva o zranění, změny korespondence za Velké války,in: Jaroslav Láník, Tomáš Kykal a kolektiv. Léta do pole okovaná. 1914 proměny společnosti a státu ve válce. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ Praha, 2015, s. 385-402.
 
Korespondence a zásilky za Velké války,in: Velká válka, katalog k cyklu výstav, Brno 2014, s. 70-80.
 
“By means of singing to the heart, by means of heart to the nation”. Choral Societies and Nationalist Mobilisation of Czechs in the 19th Century,(společně s K. Šimou a H. Zimmerhaklovou), in: K. Lajosi, A. Styren (eds.) Choral societies and nationalist mobilization in nineteenth-century Europe. Brill, Leyden 2015, p. 187-205.
 
Majáles – modernita v tradici české studentské slavnosti,in: Populární kultura v českém prostoru (O. Daniel – T. Kavka – J. Machek), Karolinum, Praha 2013, s. 211-229.
 
Fond Svaz pro povznesení návštěvy ČSR jako pramen k dějinám masové turistiky u nás, in: Pražský sborník historický XXXVIII, Praha 2010, s. 337-345.(na základě zpracovaného fondu Svaz pro povznesení návštěvy ČSR v AHMP)
 
„Hudebniny našich skladatelů za levnou cenu vydávati.“ – Hudební matice v prvním desetiletí své existence (1871-1881), in: J. Bajgarová (ed.), Miscellanea z výroční konference České společnosti pro hudební vědy 2008. Praha 2010, s. 85-97.
 
Umělecké spolky a jejich funkce při formování občanských kultur, středoevropské srovnání, in: P. Kladiwa – A. Zářecký, Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1914, Ostrava 2010, s. 119-130.
 
1938, Umělecká beseda a výstava „Pražské baroko“, in: J. Mervart (ed.) České, slovenské a československé dějiny III., Hradec Králové 2009, s. 59 – 68.
 
Německé Casino v čase vlády německých liberálů, in: Historica Pragensia 2/ 2005, 2008, s. 99-119.
 
 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů