EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Mgr. Romana Kozáková

Národní muzeum, Historické muzeum, Oddělení správy, evidence a péče o sbírky

Ústřední depozitář I., Tyršova 207, Terezín u Litoměřic

tel.:+420 416 782 825
e-mail:
romana_kozakova@nm.cz

Specializace:
konzervování a restaurování skla, keramiky a porcelánu

Vzdělání:
Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, obor Chemie konzervování – restaurování

Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Fakulta chemické technologie, obor Konzervování a restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

Členství v odborných společnostech:

Komise konzervátorů a restaurátorů AMG

Bibliografie:

KOZÁKOVÁ R.: Restaurování vitráže s motivem upálení mistra Jana Husa. In: Fórum pro konzervátory-restaurátory, Technické muzeum v Brně, 2013, s. 135.

KOZÁKOVÁ R., FROLÍK J.: Sklo z Chrudimi – Hradební ulice. In: Historické sklo: sborník pro dějiny skla. Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, 2011, s. 75-90.

KOZÁKOVÁ R.: Skleněné korálky – průzkum a konzervace. In: Muzea, památky a konzervace 2011, Sborník příspěvků z konference. 1. vyd., Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 51-54.

KOZÁKOVÁ, R., KLIKAROVÁ L., FROLÍK J.: Bohatý soubor skla v Chrudimi – Hradební ulici. In: Chrudimský vlastivědný sborník. Regionální muzeum v Chrudimi, č. 14, 2010, s. 129-166.

ROHANOVÁ D., HRADECKÁ H., KOZÁKOVÁ R.: Koroze skla a zacházení s archeologickým sklem. In: Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Archeologický ústav SAV, č. 46, 2009, s. 163-169.

 

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů