EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

RNDr. Václav Gvoždík, Ph.D.

Výzkumný a vývojový pracovník


Národní muzeum, Přírodovědecké muzeum, Zoologické oddělení, Molekulárně-genetická laboratoř, Cirkusová 1740, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice.
Tel.: +420 281 029 170


Vědecké zaměření:
Scientific focus:
Výzkum biodiverzity vybraných skupin obratlovců, zvláště obojživelníků (Amphibia), plazů (Reptilia) a netopýrů (Chiroptera) palearktické a afrotropické oblasti, za využití molekulárních fylogenetických a fylogeografických metod a evolučně-ekologického přístupu; ochrana ohrožených druhů.
Biodiversity research of selected groups of vertebrates, particularly amphibians, reptiles and bats from the Palearctic and Afrotropic ecozones using molecular-phylogenetic and phylogeographic methods, evolutionary-ecological approaches; and conservation of endangered species.

Vzdělání:
Education:
Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Department of Zoology, Faculty of Science, Charles University in Prague
2003 Mgr. (MSc.)
2008 RNDr. (Rerum Naturalium Doctor)
2010 Ph.D. (Philosophiae Doctor) Faculty of Science, Charles University in Prague & Institute of Animal Physiology and Genetics, v.v.i., Academy of Sciences of the Czech Republic, Libechov; Thesis: Phenotypic and molecular approaches in the systematics of the Palearctic and Neotropic tree frogs, Hyla and Osteocephalus (Amphibia: Hylidae). Charles University, Prague 2009.

Výzkumné stáže:
Research fellowships:
2006 Department of Biodiversity and Evolutionary Biology, National Museum of Natural Sciences, Madrid, Spain (Dr. M. García-Paris). Research fellowship of the European Commission’s Research Infrastructure Action (the SYNTHESYS Project No. ES-TAF-2532).

Granty:
Grant projects:
Internal project VaV NM (2009–2010): Molecular phylogeography of the Slow Worm (Anguis), Reptilia: Anguidae. Principal investigator.
GA ČR 206/05/2334 (2005–2007): Phenotypic and molecular phylogeography of Central Europe and the Mediterranean: A comparison of ten vertebrate model taxa. Member of the research team.

Pedagogická činnost:
Teaching experience:
Externí spolupráce s katedrou zoologie PřF UK Praha.
External cooperation with the Department of Zoology, Faculty of Science, Charles University in Prague.

Členství ve vědeckých společnostech
Memberships in scientific societies:
Societas Europaea Herpetologica
Herpetological Association of Africa
Česká herpetologická společnost (člen výboru)
Czech Herpetological Society (committee member)

Terénní expedice:
Field expeditions:
Evropa, Blízký východ, severní i subsaharská Afrika
Europe, Middle East, North and Tropical Africa

Vybrané popularizační články
Gvoždík V., 2008: Jedový aparát plazů a fylogeneze. Vesmír 87 (138)/2: 92-102.

Bibliografie
List of publications

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů