EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

RNDr. Turek Vojtěch, CSc.

foto - V. tureke-mail: vojtech_turek@nm.cz

 • kurátor bezobratlých spodního paleozoika
 • vědecké zaměření: hlavonožci, paleoekologie, tafonomie, biostratigrafie staršího paleozoika, paleoichnologie
Vzdělání:
1967 – 1972: Přírodovědecká fakulta University Karlovy, geologie – paleontologie
1972: Přírodovědecká fakulta University Karlovy, RNDr., obor paleontologie
1983: Přírodovědecká fakulta University Karlovy CSc., obor paleontologie
 
Kariéra:
1972 – doposud: kurátor sbírky bezobratlých staršího paleozoika
1990 – 2003: vedoucí paleontologického oddělení Národního muzea
2000 – 2003: zástupce ředitele Přírodovědeckého muzea Národního muzea, Praha
 
Členství v profesních organizacích:
člen vědecké rady Geologického ústavu Akademie věd (1991-1995)
člen redakční rady Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis
člen zkušební komise pro státní doktorské zkoušky a člen komise pro obhajoby disertačních prací – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta (od r. 2012)
 
Seznam vybraných projektů a grantů:
2004: Some undescribed colour patterns and special cases of their preservation in Lower Palaeozoic nautiloids, Sepkoski Grant
2004 – 2011: Vědecké zhodnocení a rozšiřování přírodovědeckého fondu NM, MK 00002327201
2005 – 2008: Biodiverzita českých silurských zástupců řádu Barrandeocerida (Nautiloidea) a jejich role v evoluci hlavonožců, GAČR 205/05/0975
2006 – 2011: Vědecká a muzeologická revize a dokumentace vybraných částí typového materiálu ve sbírkách NM, MK DE06P04OMG009
2009 – 2011: Nový pohled na ranou evoluci hlavonožců s vnitřní schránkou, GAČR 205/09/260
2012 – 2015: Typový a unikátní materiál ve sbírkách přírodovědeckých muzeí: metodika správy a zpřístupňování tohoto významného kulturního dědictví, NAKI DF12P01OVV021
 
Muzejní práce a výstavy:
Autor či spoluautor více než 35 scénářů výstav a stálých expozic Národního muzea, Praha, spoluautor projektu nových vědecky podložených paleontologických rekonstrukcí (spolu s R. Horným, R. Prokopem a malířem J. Sovákem)
Výběr z výstavních projektů:
1991 – 1993: Nová stálá paleontologická expozice (Mladší prvohory až čtvrtohory Českého masivu) v Hlavní budově NM (ve spolupráci s M. Strakovou, M. Maňourovou, J. Kvačkem a B. Zárubou)
1992:  Z málo známých paleontologických obrazů ak. mal. Zdeňka Buriana (Turek, Maňourová)
1994: Dinosauři a jiní sauři (Turek, Maňourová)
1994 : Návrat dinosaurů a dinosauři očima malíře Jana Sováka (Turek, Maňourová)
1998: Ztracená moře uprostřed Evropy (Turek)
1999:  Joachim Barrande (1799-1993) (Horný, Turek)
2003 – 2004 : Voda a život (podíl na paleontologické části scénáře)
2006: Putování geologickou minulostí Země v obrazových rekonstrukcích malíře Jana Sováka (Turek)
2006: Dávný mikrosvět (Turek)
2009 – 2010: Příběh planety Země (podíl na paleontologické části scénáře)
Podíl na přípravě scénáře nových paleontologických expozic v rekonstruovaných budovách NM
 
Pedagogická činnost:
1999 – doposud:  Externí přednášející – Vyšší odborná škola informačních služeb: Paleontologie v muzeích
 
Ostatní aktivity v oboru:
konzultant české redakce National Geographic, spolupráce s redakcemi a nakladatelstvími při lektorování článků, vědecko–populárních knih a při jejich překladech (National Geographic, Euromedia, Nakladatelství Svojtka & Co.).
 
Seznam vybraných publikací:
 • Chlupáč, I., Turek, V. (1983): Devonian goniatites from the Barrandian area, Czechoslovakia. – Rozpravy Ústředního ústavu geologického, 46: 1-159.
 • Turek, V. (1989): Fish and amphibian trace fossils from Upper Carboniferous (Westphalian) . sediments of Bohemia. – Palaeontology, 32:623-642.
 • Turek, V. (2008). Boionautilus gen. nov. from the Silurian of Europe and North Africa (Nautiloidea, Tarphycerida). Bulletin of Geosciences 83(2), 141–152.
 • Turek, V. (2009) Colour patterns in Early Devonian cephalopods from the Barrandian Area: Taphonomy and taxonomy. Acta Palaeontologica Polonica, 54 (3), 491–502.
 • Manda, Š. and Turek V. (2011): Late Emsian Rutoceratoidea Hyatt, 1884 (Nautiloidea) from the Prague Basin: Diversity, Morphology and Palaeoecology). Palaeontology. 54,5:999-1024.
 • Manda, Š. and Turek, V. 2015. Colour pattern on Silurian orthocerid and pseudorthocerid conchfrom Gotland – palaecological implications. Talin. Estonian Journal of Earth Sciences, 2015, 64, 1, 74.79 doi: 10.3176/earth.2015.13
 • Vědecko-populární publikace
 • Přes 20 vědecko–populárních článků v časopisech, denním tisku i knihách, např. v časopisech Vesmír, Časopis Národního muzea, 21. století, Koktejl, Věda a život, Nika, ABC, T-magazín, Květy a v denním tisku
 • Knihy: Turek, V.– Marek, J. – Beneš, J. (1989–1997): Fossils of the world (15 vydání, 6 jazykových mutací), Turek, V. – Horný, R. – Prokop, R. (2003): Ztracená moře uprostřed Evropy , (2007 holandská verze); kniha získala cenu Josefa Hlávky
Více informací o publikacích na: http://www.researchgate.net/profile/Vojtch_Turek
 
 
 
 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů