EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

RNDr. Pavel Chvojka

Kurátor (malé řády hmyzu, řád motýli (Lepidoptera)), , zástupce vedoucího oddělení


Národní muzeum, Přírodovědecké muzeum, Entomologické oddělení, Kunratický zámek, 148 00 Praha 4, tel. +420-244-911-374
e-mail: pavel_chvojka@nm.cz


Vědecké zaměření: faunistika, taxonomie a ekologie řádu chrostíci (Trichoptera)

Vzdělání: Přírodovědecká fakulta UK, specializace hydrobiologie (1981-1986), studijní pobyt v Entomologickém ústavu ČSAV (1987-1988) 

Výzkumné projekty (včetně zahraničních):

Rozšíření řádu Trichoptera v ČR s důrazem na chráněná území (národní parky, chráněné krajinné oblasti), faunistický výzkum palearktických Trichopter (Střední Evropa, Balkán, Blízký východ), taxonomický výzkum (Balkán, Blízký východ, Madagaskar). 

Pedagogická činnost:

Přednáška chrostíci (Trichoptera) v rámci přednášek Biologie vodních živočichů (Katedra ekologie Přf UK) 

Účast na konferencích:

1st Conference on Faunistics and Zoogeography of European Trichoptera, 2.-4. 9. 2005, Luxembourg, Lucembursko (Chvojka P., Komzák P.: History and results of the research of caddisfly fauna in the Czech Republic)

14. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, 26.-30.6.2006, Nečtiny, Česká republika (Chvojka P.: Chrostíci (Trichoptera) mokřadů v důlním území Sokolovské pánve)

Členství ve vědeckých společnostech:

Česká společnost entomologická (člen revizní komise)

Česká limnologická společnost

Bibliografie:

Komzák P. & Chvojka P. 2011: Caddis flies (Trichoptera) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae (Brno) 96(2): in print.

Bojková J., Chvojka P. & Komzák P. 2011: Stoneflies (Plecoptera) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae (Brno) 96(2): in print. 

Lukáš J. & Chvojka P. 2011: New faunistic records of Trichoptera from Slovakia. Klapalekiana 47: 115-117.

Bojková J., Soldán T., Zahrádková S., Chvojka P. & Trýzna M. 2010: Ephemeroptera and Plecoptera of the Bohemian Switzerland National Park, Czech Republic: species diversity and taxocenoses of sandstone watercourses. Lauterbornia 70: 91-110.

Chvojka P., Komzák P. & Špaček J. 2009: New faunistic records of Trichoptera (Insecta) from the Czech Republic, III. Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae (Brno) 94: 81-85. 

Chvojka P. & Komzák P. 2008: The history and present state of Trichoptera research in the Czech Republic. Ferrantia, Travaux scientifiques du Musée national d'histoire naturelle Luxembourg 55: 11-21.

Weaver J.S., III, Gibon F.-M. & Chvojka P. 2008: A new genus of Philorheithridae (Trichoptera) from Madagascar. Zootaxa 1825: 18-28.

Chvojka P. 2008: Chrostíci (Trichoptera) Jizerských hor a Frýdlantska (Trichoptera of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic)). Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy (Liberec) 26: 49-77. 

Szczęsny B. & Chvojka P. 2008: New data on caddis flies (Insecta: Trichoptera) of the Ukrainian Carpathians and adjoining territories. Proceedings of the State Natural History Museum (Lviv) 24: 153-166.

Chvojka P. 2006: Contribution to the knowledge of the caddisfly fauna (Trichoptera) of Iran: description of new species and new distributional data. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 46: 245-255.

Chvojka P. & Komzák P. 2006: Chrostíci (Trichoptera) CHKO Kokořínsko (Trichoptera of Kokořínsko Protected Landscape Area). Bohemia centralis (Praha) 27: 355-363.

Horecký J., Stuchlík E., Chvojka P., Hardekopf D.W., Mihaljevič M. & Špaček J. 2006: Macroinvertebrate Community and Chemistry of the Most Atmospherically Acidified Streams in the Czech Republic. Water, Air, & Soil Pollution 173: 261-272.

Chvojka P., Novák K. & Sedlák E. 2005: Trichoptera (chrostíci). Pp. 168-171. In: Farkač J., Král D., & Škorpík M. (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. / Red List of Threatened Species in the Czech Republic. Invertebrates. 760 pp. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.

Komzák P. & Chvojka P. 2005: New faunistic records of Trichoptera (Insecta) from the Czech Republic, II. Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná [J. Nat. Mus., Nat. Hist. Ser.] 174: 65-66.

Macek J., Chvojka P. & Ježek, J. 2005: 10 let entomologického výzkumu v CHKO Orlické hory (1994 – 2004) [A decade of entomological surveys in the Orlické hory Protected Landscape Area (1994–2004)]. Panorama, Z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří (Dobré) 13: 105-112.

Czachorowski S., Visinskiene G., Uherkovich Á., Chvojka P., Kalnins M., Moroz M., Neu P., Pitsch T., Ivanov V.D., Goduńko R. & Ujvárosi L. 2004: Europejskie ostoje entomofauny - chruściki (Trichoptera) obszarów chronionych Europy Środkowej i Wschodniej (European refuges of entomofauna - caddisflies (Trichoptera) in protected areas in Central and Eastern Europe). Wiadomości entomologiczne 23, Suplement 2: 57-65.

Chvojka P. 2003: Description of two new species of the Leptonema occidentale group (Insecta: Trichoptera: Hydropsychidae) from Madagascar. Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná [J. Nat. Mus., Nat. Hist. Ser.] 172:45-50.

Chvojka P. 2002: Chrostíci (Trichoptera, Insecta) Národního parku Muránska planina: Současný stav znalostí (Caddisflies (Trichoptera, Insecta) of the Muránska planina National Park (Central Slovakia): Present state of knowledge). Výskum a Ochrana Prírody Muránskej Planiny (Revúca) 3: 125-127.

Horecký J., Stuchlík E., Chvojka P., Bitušík P., Liška M., Pšenáková P. & Špaček J. 2002: Effects of acid atmospheric deposition on chemistry and benthic macroinvertebrates of forest streams in the Brdy Mts (Czech Republic). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 189-203.

Chvojka P. & Novák K. 2001: Additions and corrections to the checklist of Trichoptera (Insecta) from the Czech and Slovak Republics. Acta Musei Nationalis Pragae, Series B, Historia Naturalis 56[2000]: 103-120.

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů