EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

RNDr. Miloš Anděra, CSc.

Výzkumný a vývojový pracovník

Národní muzeum, Přírodovědecké muzeum, Zoologické oddělení, Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, tel. +420-224-497-294 e-mail: &amplt;?php echo MailCryptor::CryptMail( 'milos_andera@nm.cz','','Poslat e-mail','mail'); ?&ampgt;

Vědecké zaměření:
savci (mammalogie) – zoogeografie, ekologie, biologie, ochrana

Vzdělání:
vysokoškolské – Přírodovědecká fakulta UK

Výzkumné projekty (včetně zahraničních):
Mapování savců ČR, Atlas rozšíření savců v České republice Fauna Europaea NAS

Granty:
Biodiverzita velkých savců České republiky: historie a současnost (Carnivora, Lagomorpha, Artiodactyla) (MK ČR)
Zoogeografie drobných savců severní části Českomoravské vrchoviny (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) (MK ČR)
Význam lišky obecné v různých typech ekosystémů střední Evropy (GA ČR)

Pedagogická činnost:
Teoretické aspekty ochrany živočichů (Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta UK)

Muzejní práce (výstavy):
Věčný svět zvířat - Obratlovci středních Čech (2000, Roztoky u Prahy), Voda a život (Praha, 2003-2004), Neznámý svět drobných savců (Soběslav, České Budějovice, Votice, Tábor, Pacov; 2005-2006)

Ostatní aktivity:
Editor publikační řady České názvy živočichů, člen redakčních rad Acta Universitatis Carolinae – Environmetalica, Lynx, Živa; informační systém Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD-CHM), MŽP ČR

Bibliografie:

Anděra M., 2000: Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze. III. Hmyzožravci (Insectivora). - Národní muzeum, Praha, 108 str.
Anděra M., Hošek J., 2000: Zvířata v horách. Aventinum, 223 str.
Anděra M., Hošek J., 2000: Animaux des montagnes. - Gründ, Paris, 223 str.
Anděra M.,: Encyklopedie naší přírody. - Slovart, Praha, 176 str.
Vohralík V., Anděra M., 2000: Nové nálezy krysy (Rattus rattus) v Praze a ve středních Čechách. – Lynx, n.s., 31: 159-160.
Anděra M., Rychnovský B., 2001: Postnatal´nyj rost i razvitije. – V: Panteleejev P.A (ed.):Vodjanaja polevka. – Nauka, Moskva: 55-57. ISBN 5-02-004348-65
Anděra M., 2001: Razvitije čerepa. - V: Panteleejev P.A (ed.):Vodjanaja polevka. – Nauka, Moskva: 126-127. ISBN 5-02-004348-65
Anděra M., Beneš B., 2001: Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze. IV. Hlodavci (Rodentia) – část 1. Křečkovití (Cricetidae), hrabošovití (Arvicolidae), plchovití (Gliridae). – Národní muzeum, Praha, 156 str.
Anděra M.,, 2001: Zoologické oddělení Národního muzea a Zoo Praha – 70 let spolupráce. – Gazella, 28: 243-257.
Červený J., Anděra M., Koubek P., Homolka M., Toman A., 2001: Recently expanding mammal species in the Czech Republic: distribution, abundance and legal status. Beiträge zur Jagd- und Wildforschung, 26: 111-125.
Anděra M., Zbytovský P., 2001: Chýnovská jeskyně a okolní zimoviště netopýrů. – Vespertilio, 5: 7-10.
Anděra M., Beneš B., 2002: Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze. IV. Hlodavci (Rodentia) – část 2. Myšovití (Muridae), myšivkovití (Zapodidae). – Národní muzeum, Praha, 116 str.
Anděra M., Zbytovský P., 2002: Savci Pelhřimovska. – Lynx (Praha), n. s., 33: 5-34.
Anděra M., 2003: Vývoj areálu bělozubky bělobřiché (Crocidura leucodon) v ČR. – In: Bryja J., Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 13.-14. února 2003: 166.
Anděra M., 2003: Mapping of Mammal Distribution In the Czech Republic. – In: Macholán M., Bryja J. & Zima J. (Eds.): European Mammalogy 2003. 4th European Congress of Mammalogy, Brno, Czech Republic, July 27-August 1, 2003. Program & Abstracts & List of Participans: 51.
Anděra M., Červený J., 2003: Savci. Str. 315-329. In: Anděra M., Zavřel D. a kol. Šumava – příroda – historie – život. Baset, Praha, 800 str.
Anděra M., Klápšťová K., 2003: Voda a život. Katalog k výstavě. – Národní muzeum, nestránkováno (40 str.).
Anděra M., 2003: Voda a život. Průvodce po výstavě. – Národní muzeum, nestránkováno (8 str.).
Anděra M., 2003: Water and Life. Guide to the exhibition. – Národní muzeum, nestránkováno (8 str.).
Anděra M., Červený J., 2003: Výskyt nutrie (Myocastor coypus) v České republice. – Lynx (Praha), n. s. 34: 5-12.
Anděra M., 2004: Naši savci na počátku 21. století. I. – Živa, 52(4): 182-184.
Anděra M., Červený J., 2004: Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze. IV. Hlodavci (Rodentia) – část 3. Veverkovití (Sciuridae), bobrovití (Castoridae), nutriovití (Myocastoridae). – Národní muzeum, Praha, 76 str.
Anděra M., 2004: Encyklopédia európskej prírody. – Slovart, Bratislava, 240 str.
Anděra M., 2004 :Naši savci na počátku 21. století. II. – Živa, 52(5): 230-232.
Anděra M., 2004: Planeta Země – Život v lese. Život na polích a loukách. Život v horách. Život u vody. Život na skále a v sutích. Život v jeskyních a podzemních dutinách. Život v průmyslové krajině. pp. 136-149. – In: Bratrych V. (ed.): Živel Země, Agentura Koniklec, Praha, 358 str.
Anděra M., Červený J., Bufka L., Bartošová D., Koubek P., 2004: Současné rozšíření vlka obecného (Canis lupus) v České republice. – Lynx (Praha), n. s., 3: 5-12. RIV
Červený J., Bartošová D., Anděra M., Koubek P., 2004: Současné rozšíření medvěda hnědého (Ursus arctos) v České republice. – Lynx (Praha), n. s., 3: 19-26. RIV
Zbytovský P., Anděra M., Hanák V., 2004: Drobní savci jižní části Českomoravské vrchoviny (Insectivora, Chiroptera, Rodentia). – Lynx (Praha), n. s., 35: 141-245. RIV
Anděra M., Hanák V., 2004: Savci (Mammalia): výsledky výzkumu 1957-2004, s. 227-247. In: Papáček M. (Ed.): Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy. Jihočeská Univerzita, České Budějovice, 304 s. ISBN 80-7040-756-5 RIV
Anděra M., 2005: Savci. pp. 170-171. – In: Cílek V. a kolektiv: Střední Brdy, MZ ČR, MŽP ČR, ČSOP Příbram a Kancelář pro otázky ochrany přírody a krajiny, Příbram, 376 str.
Anděra M., Horáček I., 2005: Poznáváme naše savce. – Sobotáles, Praha, 328 str.
Anděra M., Červený J., 2003: Červený seznam savců České republiky. – Příroda, 22:121-129.
Bejšková L., Anděra M., Bejček V., Červený J., Hanel V., Lusk S., Moravec J., Šťastný K., Zavadil V., 2003: Červený seznam obratlovců České republiky – souhrnný přehled. – Příroda, 22:131-171.
Hanák V., Anděra M., 2005: Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze. V. Letouni (Chiroptera) – část 1. Vrápencovití (Rhinolophidae), netopýrovití (Vespertilioniodae – Barbastella barbastellus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus). – Národní muzeum, Praha, 120 pp.
Anděra M., 2006: Hypsometrie našich rejsců rodu Neomys. Pp. 191. – In: Bryja J. & Zukal J. (eds.): Zoologické dny Brno 2006, Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2006, Brno, 268 pp.
Sedláčková J., Anděra M., 2006: Určování věku a věková struktura našich populací lišky obecné (Vulpes vulpes). Pp. 222. – In: Bryja J. & Zukal J. (eds.): Zoologické dny Brno 2006, Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2006, Brno, 268 pp.
Červený J., Anděra M., Koubek P., Bufka L., 2006: Změny v rozšíření našich savců na začátku 21. století. – Ochrana přírody, 61(2): 44-51.
Anděra M., 2006: Die Natur Europas. Bildenzyklopädie. – Köneman, 240 str.

Více informací


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů