EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

PhDr. Richard Šípek, Ph.D.

Kurátor sbírky starých tisků

Knihovna Národního muzea, Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, tel. +420-224-497-353
e-mail: richard_sipek@nm.cz
 
Vědecké zaměření:
dějiny knihoven, zpracování historických fondů, knižní provenience, knižní kultura, dějiny čtení
 
Vzdělání:
1997–2003 – Ústav informačních studií a knihovnictví, FF UK – ukončeno státními závěrečnými zkouškami
2005–2013 – doktorandské studium tamtéž – ukončeno obhajobou disertační práce "Die Jauerer Schlossbibliothek Otto des Jüngeren von Nostitz"
 
Granty:
VaV 2005 – DC06P02OUK001 – Retrokonverze lístkového katalogu jazykově nebohemikálních starých tisků Knihovny Národního muzea v rámci grantového programu pro Vědu a Výzkum Ministerstva kultury ČR (2006–2007) – hlavní řešitel.
VISK 5 MK ČR 2007 – Retrokonverze lístkového katalogu jazykově nebohemikálních starých tisků Knihovny Národního muzea v rámci grantového programu VISK 5 MK ČR (2007) – hlavní řešitel.
GA UK 2007 – Javorská zámecká knihovna Otty ml. z Nostic v rámci grantového programu GA UK (2007–2008) – hlavní řešitel.
Participace na projektu mgr. Ivo Purše (ÚDU AV ČR) Výzkum knihovny Ferdinanda Tyrolského (2006–2008)
ECP–2008–DILI–518001 – Participace na projektu Biodiversity Heritage Library – Europe – grantový program Evropské komise (2009–2012)
Javorská zámecká knihovna Otty ml. z Nostic – interní projekt V a V Národního muzea (2009-2010 – pokračování 2011-2012) – hlavní řešitel.
COST Action IS1310 - Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800 – A Digital Framework for Multi-Lateral Collaboration on Europe’s Intellectual History (2014-2018) – další řešitel a člen Management Committee.
NAKI MK ČR – DF12P01OVV023 - PROVENIO: Metodika výzkumu knižních proveniencí (2012-2015) – další řešitel.
 
Pedagogická činnost:
Akademický pracovník na Ústavu informačních studií a knihovnictví (knihovědné zaměření) přednášky:
Kabinety kuriozit a kunstkomory – neknižní sbírky v knihovnách
Dějiny knihoven od starověku do moderní doby
Latinská a německá knihovědná terminologie
Specifika práce s historickými knižními fondy
Logistika historických knižních fondů
Speciální katalogizace
The Baroque Aristocratic and Bourgeois Libraries výběrová přednáška pro zahraniční studenty programu ERASMUS
Einführung in die Bibliotheksgeschichte des Mittelalters und der frühen Neuzeit. (třídenní seminář) pro Ruhr Universität Bochum DE 13.–15. 3. 2008
Buchdrucksanfänge und alte Drucke. Jednodenní seminář pro Humboldt Universität Berlin DE 28. 4. 2009
Buch– und Bibliothekengeschichte. Čtyřdenní seminář pro Humboldt Universität Berlin DE 6.–7. 11. 2009 a 15.–16. 1. 2010
 
Muzejní práce (výstavy):
  • 2003 – příprava prezentace „Nostická knihovna“ u příležitosti znovuotevření Nostického paláce.
  • 2006 – přednáška na Noc vědců
  • 2007 – příprava výstavy „Pocta Bibli kralické“
  • 2010 – příprava expozice v Památníku Jiřího Melantricha z Aventina v Rožďalovicích
  • 2015 – příprava výstavy „Komu asi patřila? Knihy a jejich lidé – sběratelé i nepřítelé“
Ostatní aktivity:
Akademický pracovník na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK
 
Členem ve skupinách:
Komise pro přípravu nových expozic NM
Odborná komise pro strategii Památníku J.A. Komenského v nizozemském Naardenu
Komise projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego“
Rada Programowa Książnicy Cieszyńskiej
 
Členství v redakčních radách časopisů:
Knihy a dějiny. Knihovna Akademie věd ČR
Roczniki Biblioteczne. Uniwersytet Wrocławski
 
Bibliografie:
2003
Knihovna hornofalckého lobkowiczkého správce Christopha Philippa Zickela. In: Opera Romanica 4. Sborník příspěvků z konference „Čtenář a jeho knihovna“, Jindřichův Hradec 23.-26. 10. 2002. České Budějovice, 2003, s. 281–293.
Vrchní správce Christoph Philipp Zickel : příspěvek k dějinám správy lobkowiczkého panství Neustadt-Störnstein. In: Porta Bohemica : sborník historických prací č. 2, 2003. Litoměřice, 2003, s. 79–93.
2004
Oberamtmann Christoph Philipp Zickel. Ein Beitrag zur Verwaltungsgeschichte der Lobkowitz'schen Herrschaft Neustadt-Störnstein (1656-1675). In: Die Oberpfalz - Land der Pfalzgrafen in der Mitte Europas : Festschrift zum 35. Bayerischen Nordgautag in Vohenstrauß. Regensburg, 2004, s. 71–78.
2005
Pražská majorátní knihovna hrabat z Nostic a Rienecka. In Zprávy památkové péče 65/2005/1. Praha : Národní památkový ústav, 2005, s. 28–33.
Několik slov k někdejší javorské zámecké knihovně Otty mladšího z Nostic. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků NK ČR, 18 (2004-2005). Praha, 2005, s. 164–192.
2006
Pozůstalostní inventář Otty mladšího z Nostic. In: Opera romanica 9 (2006), Vita morsque et librorum historia. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. České Budějovice, 2006, s. 361–376.
2007
Die Bibliothek des Grafen Otto d. Jg. von Nostitz (1608-1665), Landeshauptmanns zu Schweidnitz und Jauer. In: Slask i Czechy. Wspolne drogi sztuki. Wroclaw, 2007, s. 218–225.
2008
Retrokonverze lístkového katalogu starých tisků Knihovny Národního muzea. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska: 16. ročník odborné konference. 1. vyd. Olomouc; Brno : VKOL, SDRUK, 2008. s. 65–70.
Conference Report: ‘Evidence of Reading, Reading the Evidence’, 21st-23rd July, 2008. In: The Newsletter of the Reading Experience Database [online]. 2008, is. Autumn 2008 [cit. 2009-01-22], s. 4-5. Dostupný z WWW: www.open.ac.uk/Arts/RED/redletter/REDLetter-Autumn-2008.pdf.
2009
Digitization in the Czech Republic [online]. In: BHL Europe # 1 (July 31, 2009). Berlín, Praha: BHL Europe, 2009 [cit. 2009-12-09], s. 23–25.
Dostupný z WWW: www.bhl-europe.eu/files/_1_BHL-Europe_newsletter_hires.pdf
2010
Rekatholisierung und Lesernotizen in den Büchern von Otto d. J. von Nostitz (1608-1665). In: BAHLCKE, Joachim, MROZOWICZ, Wojciech [Hrsg.]. Adel in Schlesien. Band 2, Repertorium: Forschungsperspektiven – Quellenkunde – Bibliographie. München: Oldenbourg Verlag, 2010, s. 301–311.
Rekatholisierung und Lesernotizen in den Büchern von Otto d. J. von Nostitz (1608-1665). In: BEPLER, Jill, MEISE, Helga [Hrsg.]. Sammeln, Lesen, Übersetzen als höfische Praxis der Frühen Neuzeit: Die böhmische Bibliothek der Fürsten Eggenberg im Kontext der Fürsten- und Fürstinnenbibliotheken der Zeit (Wolfenbütteler Forschungen Band 126). Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2010, s. 167–182.
2011
Wege der Bucherwerbung in der Barockzeit: Die Jauerer Schlossbibliothek Otto des Jüngeren von Nostitz (1608-1665). In: Practicing new editions: transformation and transfer of the early modern book, 1450-1800, Bibliothemata, 26, Verlag Traugott Bautz, Nordhausen 2011, s. 119–142
2012
Knihovny raně novověkých lékařů ve fondu Nostické knihovny v Praze. In: Sborník Národního muzea, řada C - Literární historie (Laudatio dr. Helze Turkové. Sborník k životnímu jubileu) sv. 57, 2012, č. 1–2, s. 23–39, 185.
2013
Projekt PROVENIO, databáze PROVENIO a zpracování proveniencí v Knihovně Národního muzea = The PROVENIO Project, the PROVENIO Database and the Provenance Treatment in the National Museum Library. In: Sborník Národního muzea, řada C - Literární historie (Zpracování "vlastnických stop" v knihách – PROVENIO – Metodika výzkumu knižních proveniencí), sv. 58, 2013, č. 3–4, s. 3–14, 95.
2014
Cithara sanctorum v knihovně Jaromíra Loužila, dědictví evangelické rodiny Molnárů. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie, 2014, 59 (3-4), s. 131–137. ISSN 0036-5351.
Die Jauerer Schlossbibliothek Ottos des Jüngeren von Nostitz. Frankfurt am Main: PL Academic Research, 2014. 2 sv. (243; 410 s.)
2015
Spolu s Jaroslavou Kašparovou: Komu asi patřila? Knihy a jejich lidé – sběratelé i nepřátelé – Výstavní katalog. Praha : Národní muzeum, 2015.
Spolu s Jaroslavou Kašparovou: Metodika evidence knižní provenience a vlastníků knih. Metodika vznikla v rámci řešení projektu programu NAKI: „PROVENIO: Metodika výzkumu knižních proveniencí“ (DF12P01OVV023) a byla certifikována výnosem MKČR Sp. Zn. MK-S 1209/2015 OVV.
Kolektiv autorů (ed. KAŠPAROVÁ, Jaroslava – ŠÍPEK, Richard). Ex libris ... Ex bibliotheca … Knižní sbírky Knihovny Národního muzea a jejich dřívější majitelé. Praha : Národní muzeum, 2015
Kolektiv autorů (ed. Kašparová, Jaroslava – Šípek, Richard). Ex libris ... Ex bibliotheca … Book Collections in the National Museum Library and Their Previous Owners . Praha : Národní muzeum, 2015.
2016
Spolu s Petrem Maškem: Vzorová metodika pro využití provenienční databáze k identifikaci odcizených knih pro policii a vyšetřovací orgány. Metodika vznikla v rámci řešení projektu programu NAKI: „PROVENIO: Metodika výzkumu knižních proveniencí“ (DF12P01OVV023) a byla certifikována osvědčením Policejního presidia České republiky Čj. PPR-10608-1/ČJ-2016-990330.
 
Odkazy:
Odkaz na zveřejněný naskenovaný katalog cizojazyčných starých tisků – výsledek 1. fáze projektu Retrokonverze lístkového katalogu jazykově nebohemikálních starých tisků Knihovny Národního muzea
Stránky projektu PROVENIO a stejnojmenná databáze

 

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů