EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

PhDr. Oldřich Kortus, Ph.D.


Vzdělání: 

Ústav českých dějin FF UK

Vědecká činnost:

 • Přednáška na XIII. Letní akademické škole v Chebu v roce 2006, pořádané nadací Evropské Comenium/Europäisches Comenium na téma: Cheb za saského vpádu do Čech v letech 1631 a 1632.
 • Přednáška na XV. Letní akademické škole v Chebu v roce 2008, pořádané nadací Evropské Comenium/Europäisches Comenium, na téma: Albrecht z Valdštejna za 2. generalátu.
 • Přednáška na mezinárodní konferenci Wallenstein in Nordeuropa v meklenburském Güstrow dne 8. 11. 2008.
 • Přednáška na konferenci k 360. výročí uzavření vestfálského míru Od konfesijní konfrontace ke konfesijnímu míru.
 • Přednášky pro Kroužek dějin raného novověku ve spolupráci s Archivem hl. m. Prahy na téma: Praha za saského vpádu v letech 1631 a 1632, Cheb za saského vpádu v letech 1631 – 1632.
 • Podíl na výzkumném záměru MŠMT 0021620827 České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes, jehož nositelem je FF UK v Praze v letech 2005 – 2011.

 

Pedagogická činnost:

 • Specializační přednášky na ÚČD FF UK k dějinám třicetileté války:
  ZS 2007/2008 Vybrané kapitoly z dějin třicetileté války
  LS 2008/2009 Osobnosti třicetileté války I.
  ZS 2010/2011 Osobnosti třicetileté války II.
 • Vedení vybraných cvičení z dějin raného novověku na ÚČD
 • Oponent DP

 

Praxe:

Katalogizace a databáze fondu Popisného referátu pražského obyvatelstva z let 1830–1911 v Archivu hl. m. Prahy.

 

Bibliografie:

Studie a odborné články:

Počátky saského vpádu do Čech v roce 1631, in: Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám prof. PhDr. Lenky Bobkové, CSc., Praha 2006, s. 155 – 168.

Praha za saského vpádu v letech 1631 a 1632, in: PSH 36, 2008, s. 105 – 183.

Cheb a okolí za saského vpádu v letech 1631 a 1632, in: Sborník muzea Karlovarského kraje 16, Cheb 2008, s. 89 –118.

Pobělohorští exulanti za saského vpádu v letech 1631 a 1632, in: Od konfesijní konfrontace ke konfesijnímu míru. Sborník z konference k 360. výročí uzavření vestfálského míru, Ústí nad Orlicí 2008, s. 235 – 248.

Albrecht z Valdštejna za saského tažení v letech 1631 a 1632, in: Prohrané šance a slavná vítězství/Vertane Chancen und ruhmreiche Siege, Cheb 2009, s. 210 – 221.

Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna vévoda Frýdlantský, Meklenburský, Zaháňský a Velkohlohovský, Cheb 2009, s. 1 – 7.

Památník Jaroslava Lavína z Ottenfeldu, In: Bohemikální erbovníky a památníky II., Praha 2011 (edice, přístupná na CD od 4/2011, v roce 2012 tiskem v Heraldické ročence).

Albrecht von Waldstein zu der Zeit des sächsischen Feldzugs in Böhmen 1631/1632, In: Terra felix Mecklenburg – Wallenstein in Nordeuropa: Fiktion und Machtkalkül des Herzogs zu Mecklenburg, Greifswald 2010, s. 113 – 124.

Frank Boldt, Cheb město evropských dějin, Praha/Litomyšl 2010, jako autor poznámek a komentářů ke kapitole 3. Tragédie českého státu – pomalý zánik české a chebské státnosti.

Plzeň za třicetileté války. Příspěvek k dějinám města v letech 1621 – 1629, In: Turek, Švéd a Prajz. Vojenský živel versus město a venkov českého raného novověku, Teplice 2010 (v tisku).

Bohemika v Saském státním archivu v Drážďanech, In: Česko – saské setkání archivářů. Prameny k českým/saským dějinám v archivech obou zemí. 2010 (v tisku)

Neznámé osudy exulantů za třicetileté války, In: Náboženství a válka ve znamení kalicha, Třebechovice pod Orebem 2011, s. 8 – 31.

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů