EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

PhDr. Mojžíšová Olga, Ph.D.

Kurátorka, vedoucí Muzea Bedřicha Smetany

Muzeum Bedřicha Smetany, Novotného lávka 1, 110 00 Praha 1, tel.: 222 221 515, 221 082 328

e-mail:  olga_mojzisova@nm.cz

Vědecké zaměření:

Bedřich Smetana, hudební kultura 19. století

Vzdělání:

FF UK Praha – hudební věda , dějiny divadla

Výzkumné projekty (včetně zahraničních):

Kritická edice korespondence Bedřicha Smetany

Granty:

 • Osobnosti české vědy a kultury, výzkumný projekt Národního muzea, MK 00002327202 (2005-2011):  Kritická edice korespondence Bedřicha Smetany a nový vědecký katalog pramenů jako její nezbytné východisko 
 • Bedřich Smetana: Korespondence I (1840 – 1862). Kritická edice. GA ČR 14-22997S (2014-2015).

Pedagogická činnost:

 • Ústav hudební vědy FF MU Brno –  přednáškový cyklus Bedřich Smetana (2006)
 • Katedra hudební vědy FF UP Olomouc – přednáškový cyklus Bedřich Smetana (2007)

Muzejní práce (výstavy):

 • Mojžíšová, Olga: Zachráněné rukopisy. (Restaurované rukopisy Bedřicha Smetany)
  Praha, Národní muzeum – Panteon, 1. – 20.3.1994.
 • Mojžíšová, Olga – Ottlová Marta: Bedřich Smetana. Doba, život, dílo
  Praha, Muzeum Bedřicha Smetany, 11.5.1998. Stálá expozice
 • Mojžíšová, Olga: Liszt es Praga (Liszt and Prague)
  Liszt Ferenc Memorial Museum Budapest, 2.3. – 2.6.1999.
 • Mojžíšová, Olga; Tauerová, Jarmila – Smetana, Dvořák and their Prague
  Edvard Grieg Museum – Troldhaugen, 28.10.2000 – 20.4.2001
 • Mojžíšová, Olga: Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích
  Jabkenice, 31.5.2003. Stálá expozice
 • Mojžíšová, Olga – Plecitá, Jana – Pospíšil Milan: Muzeum Bedřicha Smetany 1926 – 2006. Výstava k 80. výročí založeni Muzea B. Smetany.
  Praha, Muzeum Bedřicha Smetany, 2.5.2006. 
 • Mojžíšová, Olga – Viktoriová Barbora (RM Mělník): PamátníkBedřicha Smetany na Lamberku. Obříství 28.6.2007. Stálá expozice.
 • Kresby Bedřicha Smetany. Praha, Muzeum Bedřicha Smetany, 19. 4. 2013.
 • Čestné diplomy a dary Bedřichu Smetanovi. Praha, Muzeum Bedřicha Smetany, 2. 12. 2014.
 • Mojžíšová  Olga – Pamětní síň Jana Kubelíka , Praha – Rudolfinum, 11. 5. 1994 (stálá expozice) 

Bibliografie:

 

 • Mojžíšová, Olga: Z hudebního archivu Lobkoviců. (Rukopis úpravy Haydnova oratoria). Opus musicum XVI/1984, s. 93-95.
 • Mojžíšová, Olga: The State of Smetana Source Materials: 1994. Bedřich Smetana 1824-1884. Report of the International Musicological Conference (ed. Olga Mojžíšová, Marta Ottlová), Praha 1995, s. 243-251. 
 • Mojžíšová, Olga: Smetanovské prameny – stav 1994. Hudební věda XXXII/1995, s. 19-26.
 • Mojžíšová, Olga: Současný stav kritických edicí smetanovských pramenů. Kritické edice hudebních památek (ed. Alena Burešová, Jan Vičar), Olomouc 1996, s. 86-92
 • Mojžíšová, Olga: Jan Kubelík a Česká filharmonie. 100 let České filharmonie – historie, osoby, kontexty (ed. Helena Havlíková), Praha [1997], s. 44-55
 • Mojžíšová, Olga: Bedřich Smetana: Dvě vdovy. Faksimilové vydání pramenů na CD-ROM.Kritické edice hudebních památek II (ed. Jan Vičar, Božena Felgrová), Olomouc 1998, s. 33-39.
 • Mojžíšová, Olga: Hudba v lobkovických sídlech a salonech. Salony v české kultuře 19. století (ed. Helena Lorenzová a Taťána Petrasová), Praha 1999, s. 208-216. 
 • Mojžíšová, Olga – Ottlová Marta: Muzeum Bedřicha Smetany. Průvodce. Bedřich-Smetana-Museum. Museumsführer. The Bedřich Smetana Museum. A Guidebook. (katalog expozice, ed. Olga Mojžíšová). Praha 1999-2000.
 • Mojžíšová, Olga: Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích. Průvodce. (katalog expozice). Praha 2003.
 • Mojžíšová, Olga – Plecitá, Jana – Pospíšil, Milan: Muzeum Bedřicha Smetany 1926-2006.Praha 2006.
 • Mojžíšová, Olga: Bedřich Smetana.Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil 15. Kassel a j. 2006, sl. 926-951. 
 • Mojžíšová, Olga: Die Digitalisierung der Bedřich Smetana´s Musikhandschriften und Korrespondenz. Fontes Artis Musicae 54/1, January – March 2007, s. 122-126.
 • Mojžíšová, Olga: Casimir Antonio Cartellieri; Jan Theobald Held; Josef František Maxmilián Lobkovic; Antonín Vranický. Česká divadelní encyklopedie. Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. (ed. Alena Jakubcová a kolektiv). Praha 2007, s. 111-112, 240-241, 347-350, 639-640.  
 • Mojžíšová, Olga: Portrait du fondateur de la musique nationale tchèque. La Fiancée vendue. (ed. Marianne Fripiat.): L‘Avant Scène Opéra № 246, septembre-octobre 2008 - № 2410, s. 66-71.
 • Mojžíšová, Olga: Jak prožíval Bedřich Smetana své stáří. Vetché stáří, nebo zralý věk moudrosti? Sborník příspěvků z 28. ročníku sympozia k problematice 19. století (ed. Zdeněk Hojda, Marta Ottlová, Roman Prahl), Praha 2009, s. 95-108.
 • Mojžíšová, Olga – Pospíšil, Milan: S kým korespondoval Bedřich Smetana. Praha 2009.
 • Mojžíšová, Olga: Čestné finanční dary Bedřichu Smetanovi. Miscellanea z výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2008. Fenomén mecenášství v hudební kultuře. Praha 2010, s. 78-83.
 • Mojžíšová, Olga: Neznámá skica Smetanova Pražského karnevalu. Musicologica Brunensia 45, 2010, 1-2 (Stanislavu Tesařovi k 70. narozeninám), Brno 2010, s. 163-169.  
 • Mojžíšová, Olga – Pospíšil, Milan: Dávný dluh české muzikologie. Historie vydávání korespondence Bedřicha Smetany. Hudební věda 47, 2010, č. 1, s. 5-17.
 • Mojžíšová, Olga – Pospíši,l Milan: Projekt kritické edice korespondence Bedřicha Smetany. Současný stav. In: Hudební věda 47, 2010, č. 1, s. 19-42.
 • Mojžíšová, Olga – Pospíšil, Milan. Bedřich Smetana a jeho korespondence / Bedřich Smetana and his correspondence. Praha 2011.
 • Mojžíšová, Olga. The Legacy of Bedřich Smetana – the Development and Changes in His Reception. In: National identity|ies in Czech music (ed. Lenka Dohnalová). Praha: Institut umění – Divadelní ústav, Česká hudební rada, 2012, s. 37–42. ISBN 978-80-7008-292-8.
 • Mojžíšová, Olga. Smetanův Händel, Haydn a Mendelssohn v Göteborgu. In: Miscelanea z výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2009. Händel – Haydn – Mendelssohn a jejich druhý život“ v českých zemích a na Slovensku v 18. a 19. století (ed. Michaela Freemanová). Praha: Česká společnost pro hudební vědu / Agora, 2012, s. 130–139. ISBN 978-80-86820-09-5.
 • Mojžíšová, Olga. Kresby Bedřicha Smetany / Drawings by Bedřich Smetana. Musicalia. Časopis Českého muzea hudby 5, 2013, č. 1–2, s. 97–104, 105–117. ISSN 1803-7828.
 • Mojžíšová, Olga: Předmluva. In: Smetana. Vltava / Die Moldau. Urtext. (ed. Hugh Macdonald). Bärenreiter Kassel aj. Partitura, s. III-V, ISMN 979-0-2601-0594-2, úprava pro klavír na 4 ruce, s. III-VI, ISMN 979-0-2601-0590-4.
 • Mojžíšová , Olga. Smetanovský dluh české muzikologie – písemné prameny jako předmět zájmu smetanovského bádání. Musicologica Brunensia50, 2015, č. 1, s. 153–164. ISSN 1212-0391.

 

 

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů