EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

PhDr. Milan Pospíšil, CSc.

Vědecký a výzkumný pracovník

 

Muzeum Bedřicha Smetany, Novotného lávka 1, 110 00 Praha 1, tel. +420-222 220 082 (ústředna), +420-222 221 325 (přímý)

e-mail: milan_pospisil@nm.cz

 

Vědecké zaměření:

Dějiny hudby 19. století, zejména opery

 

Vzdělání:

Univerzita Karlova – Filozofická fakulta – obor teorie a dějiny hudby 1963-69; Ruhr–Universität Bochum 1968-69; PhDr. 1971 UK Praha (disertace Giacomo Meyerbeer – Les Huguenots. Příspěvek k analýze stylu); CSc. 1988 ČSAV Praha (disertace Antonín Dvořák – Dimitrij, op. 64. Kritická edice).

 

Granty a úkoly VaV:

1990-1991
GA ČSAV: Antonín Dvořák. Mezinárodní muzikologické sympozium (spolu s Martou Ottlovou, Ústav pro hudební vědu ČSAV).

1994-1996 (1997)
GA ČR: Giacomo Meyerbeer: Les Huguenots. Kritická edice (spolu s Martou Ottlovou, Ústav hudební vědy FF UK Praha).

1999
GA ČR: Francouzská opéra comique a její vyzařování v Evropě 19. století. Mezinárodní muzikologické sympozium v Praze (spolu se Sieghartem Döhringem, Forschungsinstitut für Musiktheater Universität Bayreuth).

2003-2004 (2005)
GA ČR: Milada Šubrtovámonografie.

2005-2011
MK ČR: Bedřich Smetana – Kritická edice korespondence (jako spoluřešitel s Olgou Mojžíšovou, NM-ČMH-MBS).

 
2013/D Česká hudba v evropském kontextu: přesahy, impulsy, specifika
 
2014/40 Hudební divadlo v Praze v 19. století
 
Grantový projekt GA ČR 2014-2015, registrační číslo 14-22997S
Bedřich Smetana: Korespondence, I (1840-1862). Kritická edice.
Řešitelka: PhDr. Olga Mojžíšová, Ph.D.
Spolupracovník řešitelky

 

 

Muzejní práce (výstavy):

 • Pospíšil, Milan: Prodaná nevěsta známá i neznámá v Muzeu Bedřicha Smetany v Praze (2001-2003)
 • Horáková, Ivana – Pospíšil, Milan [spoluautor]: Prodaná nevěsta jak ji neznáte ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje v Plzni (2004)
 • Pospíšil, Milan: Prodaná nevěsta známá i neznámá v Muzeu Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci (2004)
 • Pospíšil, Milan Prodaná nevěsta známá i neznámá v Regionálním muzeu v Litomyšli (2004)
 • Mojžíšová, Olga – Plecitá, Jana – Pospíšil, Milan: Muzeum Bedřicha Smetany 1926-2006 v Muzeu Bedřicha Smetany v Praze (2006-2008)
 • Pospíšil, Milan: Druhý život Prodané nevěsty v saloně, v kuchyni, v hostinci, venku a na ulici v Západočeské galerii v Plzni (2008)

 

Ostatní aktivity:

1981 spoluzakladatel Smetanova festivalu (Smetanovských dnů) a mezioborového sympozia k otázkám historie a kultury 19. století v Plzni (festival a sympozium se konají dodnes)

 

Organizace dalších vědeckých konferencí:

·         1989 Dvořákův Dimitrij, (ve spolupráci se společností Antonína Dvořáka), kolokvium s mezinárodní účastí Praha

·         1991 Antonín Dvořák 1841-1991, mezinárodní muzikologické sympozium Dobříš;

·         1992 Nacionalismus a kosmopolitismus v hudbě, (ve spolupráci s Mouvement Janáček, Paříž), mezinárodní muzikologická konference Praha

·         1993 Giacomo Meyerbeer – kritická edice díla, (ve spolupráci s Univerzitou Paderborn a FIMT Thurnau), mezinárodní muzikologická konference Praha

·         1998 Giacomo Meyerbeer und die opéra comique, (ve spolupráci s FIMT Thurnau), mezinárodní muzikologická konference Thurnau

·         1999 Francouzská opéra comique a její vyzařování v Evropě 19. století, (ve spolupráci s FIMT Thurnau), mezinárodní muzikologické sympozium Praha

·         2000 Kritika Antonína Dvořáka a její motivy, muzikologická konference Praha (ve spolupráci se Společností Antonína Dvořáka)

Zakládající člen Meyerbeer–Institut e.V. se sídlem v Thurnau a člen jeho mezinárodního týmu editorů (do roku 2011)

Člen výboru Společnosti Antonína Dvořáka 

Člen Dvořák Society for Czech and Slovak Music v Londýně

Člen Société française de musicologie

Člen ediční rady Národního muzea

Člen ediční rady časopisu Musicalia

 

Bibliografie (výběr):

 • Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan. Uvažování nad situací v českém hudebně vědném bádání o 19. století. Hudební věda 15, 1978, č. 2, s. 103-118.
 • Pospíšil, Milan. Balada v české opeře 19. století.  Hudební věda 16, 1979, č. 1, s. 3-25.
 • Pospíšil, Milan. Dvořákova operní představivost. Opus musicum 16, 1984, č. 6, s. 182-185.
 • Pospíšil, Milan. Dramatická úloha Meyerbeerovy harmonie.  Hudební věda 21, 1984, č. 4, s. 323-338.
 • Pospíšil, Milan. Dvořáks Dimitrij als Editionsproblem. In: Michael Arndt – Michael Walter (ed.). Jahrbuch für Opernforschung 1986, Frankfurt a. M.: Peter Lang, 1987, s. 87-108.  
 • Pospíšil, Milan – Ottlová, Marta (ed.).  Antonín Dvořák 1841-1991. Report of the International Musicological Congress Dobříš 17th-20th September 1991. Praha: Ústav pro hudební vědu Akademie věd České republiky, 1994, 311 s.
 • Pospíšil, Milan. Dramaturgie Dvořákovy velké operní formy. Duet Mariny a Dimitrije z opery Dimitrij. In: Jitka Brabcová – Jarmil Burghauser (ed.). Antonín Dvořák – dramatik. Pelhřimov: Motýl – Praha: Divadelní ústav, 1994, s. 145-165.
 • Pospíšil, Milan. Bedřich Smetana v pojetí Elišky Krásnohorské.  Hudební věda 32, 1995, č. 1, s. 42-54.
 • Pospíšil, Milan. Dvořák’s Dimitrij – A Challenge to Editors. In: David R. Beveridge (ed.), Rethinking Dvořák, Oxford: Clarendon, 1996, s. 99-105.
 • Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan. Bedřich Smetana a jeho doba. Vybrané studie (Knižnice Dějin a současnosti 4). Praha: Lidové noviny, 1997, 150 s.
 • Pospíšil, Milan. Vampire auf der französischen Bühne. In: Allmuth Behrendt – Matthias T. Vogt (ed.). Heinrich August Marschner., Bericht über das Zittauer Marschner–Symposium (Kulturelle Infrastruktur 5). Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 1998, s. 57-65. 
 • Pospíšil, Milan. Meyerbeer und die tschechische Oper des 19. Jahrhunderts. In: Sieghart Döhring – Arnold Jacobshagen (ed.). Meyerbeer und das europäische Musiktheater (Thurnauer Schriften zum Musiktheater 16). Laaber: Laaber Verlag, 1998, s. 407–441.
 • Pospíšil, Milan. Prodaná nevěsta známá i neznámá. Katalog výstavy. Praha: Národní muzeum 2001, 32 s. 
 • Pospíšil, Milan  (et al., ed.). Le rayonnement de l’opéra-comique en Europe au XIXe siècle. Prague: Koniasch Latin Press, 2003, 520 s.  
 • Jacobshagen, Arnold – Pospíšil, Milan (ed.). Meyerbeer und die Opéra comique (Thurnauer Schriften zum Musiktheater 20).  Laaber: Laaber Verlag, 2004, 441 s. 
 • Pospíšil, Milan. Antonín Dvořák: Dimitrij – was bei der Edition übrig geblieben ist. In: Helga Lühning – Reinhard Wiesend (ed.). Opernedition. Bericht über das Symposion zum 60. Geburtstag von Sieghart Doehring (Schriften zur Musikwissenschaft 12). Mainz: ARE Musikverlag, 2005, s. 133-147.
 • Pospíšil, Milan. Meyerbeer-Opernparodien in Prag. In: Thomas Betzwieser (et al., ed.). Bühnenklänge. Festschrift für Sieghart Döhring zum 65. Geburtstag,. München: G. Ricordi, 2005, s. 549-563.
 • Pospíšil, Milan. Österreichische Opernzensur in Prag: Gustave III  und La Juive. In: Sebastian Werr (ed.). Eugène Scribe und das europäische Musiktheater (Forum Musiktheater, Bd. 6), Berlin:  LIT Verlag,  2007, s. 122-152.
 • Pospíšil, Milan. Wandlungen der Opernkonzeption bei Dvořák: Zwei Fassungen von Dimitrij op. 64 (B 127 und B 186). In: Jarmila Gabrielová – Jan Kachlík (ed.). The Work of Antonín Dvořák (1841-1904). Aspects of Composition –Problems of Editing – Reception. Proceedings of the International Musicological Conference Prague, September 8-11, 2004. Prague: Institute of Ethnology, Academy of Sciences of the Czech Republic,  2007, s. 96-101.
 • Pospíšil, Milan.  Druhý život Prodané nevěsty v saloně, v kuchyni, v hostinci, venku a na ulici. Plzeň: Západočeská galerie v Plzni, 2008, 32 s. 
 • Pospíšil, Milan. Milada Šubrtová. Praha: Koniasch Latin Press, 2008, 448 s.   
 • Ottlová, Marta - Pospíšil, Milan. K repertoáru exotismů v české hudbě 19. století. In:  Bláhová, Kateřina – Petrbok, Václav (ed.). Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 27. sympozia k problematice 19. století Plzeň, 22.-24. února 2007. Praha: Academia, KLP 2008, s. 339-352, něm. résumé Zum 'exotischen' Repertoire in der böhmischen Musik des 19. Jahrhunderts, s. 352-353.  
 • Mojžíšová, Olga – Pospíšil, Milan. S kým korespondoval Bedřich Smetana. Praha: Národní muzeum, 2009, 58+134 s. 
 • Mojžíšová,  Olga – Pospíšil, Milan. Dávný dluh české muzikologie. Historie vydávání korespondence Bedřicha Smetany. Hudební věda 47, č. 1, s. 5-16. 
 • Mojžíšová,  Olga – Pospíšil, Milan.  Projekt kritické edice korespondence Bedřicha Smetany. Současný stav. Tamtéž, s. 19-41.  
 • Mojžíšová, Olga – Pospíšil, Milan. Bedřich Smetana a jeho korespondence / and his correspondence. Praha: Národní muzeum, 2011, 32+478 s., 16 s. obrazová příloha.
 • Pospíšil,Milan. Korunovační opera Ferdinanda V. In: Jaroslav Sojka a kolektiv. Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby. 1. vyd. Praha : Správa Pražského hradu, 2012, s. 118-119. ISBN 978-80-86161-74-7.
 • Pospíšil, Milan. Kadence Eleonory z Ehrenbergů. Musicalia 4, 2012, s. 43–55. Anglicky: The cadenzas of Eleonora z Ehrenbergů. Tamtéž, s. 56–69. ISSN 1803-7828.
 • Pospíšil, Milan. Stögerova opera. In: Pražský divadelní almanach: 230 let Stavovského divadla. Praha, Institut umění – Divadelní ústav 2013, s. 69-72. ISBN 978-80-7008-293-5.
 • Pospíšil, Milan. Meyerbeerovi Hugenoti v Praze a rakouská cenzura: K 150. výročí skladatelova úmrtí 2. května 1864. Divadelní revue 25, 2014, č. 1, s. 32-44. ISSN 0862-5409.
 • Pospíšil, Milan. Smetanas „Prodaná nevěsta“ im Salon und auf der Straße. In: Musiktheater im Fokus. Herausgegeben von Sieghart Döhring und Stefanie Rauch. Sinzig : Studio • Verlag 2014, s. 359-372. ISBN 978-3-89564-161-9.
 • Pospíšil, Milan. Fidlovačka. In: Fidlovačka aneb Cokoli chcete.Praha : Institut umění – Divadelní ústav 2014, s. 57-110. ISBN 978-80-7008-330-7.
 • Pospíšil, Milan. Antonín Dvořák operní skladatel. Musicalia 6, 2014, s. 6-15, anglická verze Dvořák: The Opera Composer, s. 16-27. ISSN 1803-7828.  

Edice:  

 

 • Smetana,Bedřich, vlast. No. 2 Vltava. Symphonic poem. Milan Pospíšil (ed.), Mainz: Ernst Eulenburg 1999, 27+81 s.
 • Dvořák, Antonín, Rondo für Violoncello und Klavier g-moll Opus 94. Milan Pospíšil (ed.), München: G. Henle Verlag 2002, 3+2+15+5 s.
 • Smetana, Bedřich, Aus der Heimat. Zwei Duette für Violine und Klavier. Milan Pospíšil, (ed.), München: G. Henle Verlag 2004, 5+20+4 s.
 • SMETANA, Bedřich. Aus meinem Leben. Streichquartett Nr. 1 e-moll. Urtext. Studien – Edition. Milan Pospíšil (ed.). München: G. Henle Verlag s.a. [2011], 10+53 s.

 

 

 

 

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů