EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

PhDr. Mgr. Vojtěch Mojžíš


Kurátor sbírek fonotéky

Národní muzeum, České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1, tel +420-257-257-740

e-mail.: vojtech_mojzis@nm.cz

 

Umělecké zaměření:

hudební kompozice v oblasti vážné hudby  - kompoziční dílo viz http://www.musica.cz

 

Vědecké zaměření:

archivace, ochrana a evidence zvukových snímků na zvukových nosičích

 

Vzdělání:

 • Janáčkova akademie múzických umění (JAMU) Brno – hudební kompozice, titul Mgr. 1991
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FFUK) Praha – hudební věda, titul PhDr. 1987

Současné aktivity:

 • Hudební kompozice
 • Kurátor sbírek fonotéky
 • Hudební pedagog: Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka Praha
 • Hudebně organizační činnost:
 • Člen výboru sdružení pro soudobou hudbu Přítomnost
 • Člen výboru Společnosti českých skladatelů při Asociaci hudebních umělců a vědců AHUV
 • Člen výboru Společnosti pro duchovní hudbu Praha
 • Člen Společnosti elektroakustické hudbu
 • Člen Rady uměleckých obcí Praha

Granty:

 • DA99P01OOU001/1999
 • Postupné zpřístupňování fondů fonoarchivu Českého muzea hudby formou digitalizace zvukových nahrávek a jejich uložení na moderní záznamová media

Výstavy:

 • Mojžíš, Vojtěch. Otakar Ševčík a česká houslová škola – scénář a uspořádání výstavy v Hollareu Národního muzea v Praze (2004 – 2005)
 • Mojžíš, Vojtěch.  Tajemství notového rukopisu – scénář a uspořádání výstavy v budově Českého muzea hudby Praha, Karmelitská 2  (2007)

Bibliografie (výběr):

 • Mojžíš, Vojtěch. Kvalita hudebního objektu. Teoretická diplomní práce na katedře skladby JAMU v Brně  1974. 
 • Mojžíš, Vojtěch. Hudba v mateřské škole, hudba pro Lidové školy umění.  Závěrečná práce postgraduálního studia na katedře skladby JAMU v Brně 1979. 
 • Mojžíš, Vojtěch. Netradiční postupy v notaci tvorby soudobých českých skladatelů.  Absolventská diplomní práce na FF UK v Praze 1985. 
 • Mojžíš, Vojtěch. Smetanova Má vlast v interpretaci České filharmonie na publikovaných nahrávkách. In: Sborník z mezinárodní muzikologické konference 100let České filharmonie Praha 17.-18. 10. 1996.
 • Mojžíš, Vojtěch. Archivní zpracování hudebních snímků – nad koncepcí Českého muzea hudby. In: Konference Hudební muzea na konci 20.století. Brno 30. 9. 1999
 • Mojžíš, Vojtěch. K problematice katalogizace hudebních snímků. In: TESAŘ, Stanislav (ed.). Kritické edice hudebních památek IV. Digitalizace památek – metoda jejich ochrany a prezentace? Katalogizace jako teoretický a praktický problém muzikologické dokumentace. 1. vyd. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2001. 
 • Mojžíš, Vojtěch. Moderní informační technologie ve službách ochrany, uchovávání a lepšího využití archivovaných zvukových dokumentů. In: seminář Informačné technólogie v hudobnej dokumentácii, Bratislava 10.-11. 12. 2001.
 • Mojžíš, Vojtěch. Záznam a reprodukce zvuku – nové podněty hudebního myšlení. In: Konference Racionalizační postupy v kompoziční práci a jejich hudebně teoretická reflexe, Ústav teorie hudby a Katedra teorie dějin hudby HAMU Praha 15. 4. 2009
 • Mojžíš, Vojtěch. Podoby notového zápisu a jeho tajemství pro budoucnost. In: Forfest Kroměříž 2007. Kroměříž, 2008.
 • Mojžíš, Vojtěch. Zvukový záznam a reprodukovaná hudba v kontextu dějin evropské hudby. In: Forfest Kroměříž 2009. Kroměříž, 2010.
 • Mojžíš, Vojtěch. Fonoválečky v Českém muzeu hudby v Praze – doklady o česko-německých hudebních a kulturních vztazích na začátku 20. století (Wax cylinders in the Czech Museum of Music Prague. Documents on the Czech – German musical and cultural relations in the early 20th century. In: Interkulturelles Forschungsprojekt Deutsche Musikkultur im Ostlichen Europa , Bonn 2005 – Franz Steiner Verlag Stuttgart 2007.


 

 

 

 

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů