EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

PhDr. Mgr. Vlastimil Novák, Ph.D.

Vedoucí sbírkového oddělení, zástupce ředitelky NpM, kurátor sbírky mimoevropské numismatiky NpM

Náprstkovo muzeum, Betlémské náměstí 1, 110 00 Praha 1, tel. +420-224-497-530, fax +420-222-221-418
e-mail: vlastimil_novak@nm.cz

Vědecké zaměření:
orientální numismatika

Vzdělání:
06/98 Ph.D. na FF UK Praha. Disertace: Fátimovské a postfátimovské skleněné žetony
03/90 PhDr. Na FF UK Praha.
09/88 Absolutorium v oboru arabistika-orientalistika na FF UK Praha. Diplomová práce: Vnitropolitický vývoj v Libanonu 1976-1983
05/83 Maturita na gymnasiu ve Frýdlantě n. O.

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty:
1988/1989 – Káhirská Univerzita (Gámiat Gíza), Káhira.
09/91 Museo Arqueológico, Madrid.
10/91 Univerzita v Rabatu, Morocco.

Člen české národní "Amra Expedition 1993", Sýrie a Jordánsko.

06-09/94 University of Oxford, the Ashmolean Museum, (Eastern European Scheme, Heberden Coin Room), Wolfson College.
07-09/95 University of Cambridge, the Fitzwilliam Museum (příprava katalogu islámských mincí, podpora Samir Shamma, Saudská Arábie).
07-09/96 dtto.
07-09/97 dtto (The Skilliter Centre for the Ottoman Studies Scheme).
07-09/98 dtto (podpora Samir Shamma, Saudská Arábie).
07-09/99 dtto (The Robinson Scholarship).
10-11/03 dtto (The Robinson Scholarship).

10/2000 Bibliotheque Nationale, Paris (podpora GA ČR).
10/2005 dtto (podpora MK ČR)
10/2007 Ermitáž, St. Petersburg (podpora MK ČR)
08-09/2008 Archeologické muzeum, Istanbul (podpora MK ČR)
08-09/2009 Hunterian Museum, Glasgow (podpora MK ČR, ICOM)

10-11/2001 spoluautor výstavy Bank Note and Coins Exhibition (Cultural Foundation), Abu Dhabi, UAE

04/2004 pobyt s přednáškami pro Dár al-Áthár al-Islámíja (Institut pro islámské památky), Kuvajt

03-04/2005 expediční cesta do Jemenu a Ománu.

Účastník XIth Int. Numismatic Congress 1991, Brusel.
Účastník XIIth Int. Numismatic Congress 1997, Berlín (A Unique Samanid Fractional Dirham).
Účastník XIIIth Int. Numismatic Congress 2003, Madrid (A Piece of Moroccan Jewelry with Marinid and Saadian Gold).
Účastník XIVth Int. Numismatic Congress 2009, Glasgow (Silver fragments of unique Buyid and Hamdanid coins and their role in the Kelč hoard).

Výzkumné projekty (včetně zahraničních):
07-09/95 University of Cambridge, the Fitzwilliam Museum (příprava katalogu islámských mincí „Sylloge of Islamic Coins Cambridge“, podpora Samir Shamma, Saudská Arábie).
07-09/96 dtto.
07-09/97 dtto (The Skilliter Centre for the Ottoman Studies Scheme).
07-09/98 dtto (podpora Samir Shamma, Saudská Arábie).
07-09/99 dtto (The Robinson Scholarship).
10-11/03 dtto (The Robinson Fellowship).
Coinage of Rum Saljuqs (The Royal Numismatic Society London, 1997-2011).
Gruzínské mince ve sbírkách NpM (s dr. I. Paghavou, Tbilisi, od r. 2008 dosud).

Granty:
Numismata orientalia Regni Bohemiae. Corpus Sasanicus. (GA ČR 1998-2000, řešitel).
Osobnosti české vědy a kultury (J. Michera - VVZ MK ČR 2005-2011, řešitel).
Nálezy nejstarších přemyslovských mincí 10. století v českých zemích (GA ČR 2005-2007, konzultant).
Finds of Greek, Roman and Early Byzantine Coins in the Territory of the Czech Republic: Bohemia (Archeologický ústav AV ČR, Centrum medievistických studií AV ČR)

Pedagogická činnost:
FF UK Praha, ZU Plzeň

Muzejní práce (výstavy):
„Tisíce nocí Felixe Tauera“ (NpM 1993, s J. Karfíkem), „Expedice Amra 1993“ (NpM 1994, s J. Vaňkem + Louny 1996), „Španělské koloniální mince a kolumbovské medaile“ (NpM 1994), „Orientální zbraně“ (Morges, Švýcarsko 1995 + Pražský Hrad 1996, s kolektivem Vojenského muzea), „Nález piastru osmánského sultána Mustafy II. v Praze-Suchdole“ (NpM 1996), „Mincovnictví USA“ (NpM 1996) „Země pyramid a faraónů“ (NpM 1997, se S. Pavlasovou), „Z pokladnice Národního muzea“ (NM 1998, s kolektivem NM), „Mexické mincovnictví“ (NpM 1998), „Bankovky celého světa“ (NpM 2000, s E. Škňouřilem), „Bank Note and Coins Exhibition“ (Spojené Arabské Emiráty 2001, s E. Škňouřilem), „Korejské tradice“ (NpM 2006, s A. Kraemerovou), „Mizející Jemen“ (NpM 2007, spolu s P. Kumpánem), „Z pokladů Národního muzea. The Treasures of the National Museum. III. Islámské unikáty z Náprstkova muzea. Islamic Coins from the Náprstek Museum“ (NM 2007), „Pražská mincovna“ (MHMP 2009), „Česká medaile 19. století“ (MHMP 2009).

Ostatní aktivity:
Národní koordinátor pro ICOM/CIDOC (od 1993).
člen Komise pro numismatiku AMG
člen Nákupní komise NpM
člen Odborné rady Sbírky asijského umění NG
člen vědecké rady NM - humanitní sekce

Bibliografie:
(vybraná)
1/ + Nemeškal, L., Sbírka mincí. In: Hlaváčková, H. J. (ed.), Ze sbírek bývalého Kondakovova institutu. Ikony, koptské textilie. Praha 1995 (katalog výstavy), pp. 105-108.
2/ Some notes to the dating of Hephthalite coins. In: Gombár, E., Veselý, R. (eds.), Zafar Náme. Memory Volume of Felix Tauer. Praha 1996, pp. 225-230.
3/ Evidence of the Islamic coins in early medieval Middle and North Eastern Europe. In: Charvát, P., Prosecký, J. (eds.), Ibrahim ibn Yaqub at-Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe. Proceedings of the International Colloquy, 25-29 April 1994. Praha 1996. pp. 74-77.
4/ Mincovnictví egyptských Ptolemaiovců/Coinage of the Egyptian Ptolemies. In: Pavlasová, S. (ed.), Země pyramid a faraónů/The Land of Pyramids and Pharaohs. Praha 1997 (katalog výstavy), pp. 85-86.
5/ Find of a piaster of the Ottoman Sultan Mustafa II in Prague-Suchdol quarter, Archiv Orientální, 64 (1996), pp. 395-398.
6/ + D. Chaloupka, Unusual composition: A Textile of Islamic provenance as a part of a Torah curtain, Archiv Orientální, 65 (1997), pp. 271-274.
7/ Fatimid and post-Fatimid glass jetons in the National Museum, Prague, Numismatic Chronicle (London), 157 (1997), pp. 89-132, Pls. 23-27.
8/ Obituary. Dr Jarmila Štěpková, Oriental Numismatic Society Newsletter (London), 154 (1997), pp. 9-10.
9/ Obituary. Jarmila Štěpková, Archiv Orientální, 66 (1998), pp. 70-72.
10/ Islámské ražby ve sbírce mimoevropských mincí Náprstkova muzea. In: Z pokladnice Národního muzea 1918-1998. Praha 1998 (katalog výstavy), pp. 44-45.
11/ PhDr. Jarmila Štěpková, CSc. (7.1.1926-12.10.1997), Numismatické listy, 53 (1998), no. 1, pp. 1-2.
12/ Political oscillation under pressure: a Kakuyid billon dirham of Faramurz acknowledging the Buyid ruler Abu Kalijar, Numismatic Chronicle (London), 158 (1998), pp. 165-172, Pl. 55.
13/ Non-European numismatics: The Collection of coins from the Orient, Colonies and Overseas at the Náprstek Museum, Annals of the Náprstek Museum, 19 (1998), pp. 99-104.
14/ Mimoevropská numismatika – sbírka mincí Orientu, kolonií a zámoří. In: Průvodce. Národní muzeum Praha, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur. Praha 1999, pp. 72-75.
15/ A Unique Samanid fractional dirham. In: Kluge, B., Weisser, B. (eds.), Proceedings of the XIIth Int. Numismatic Congress, Berlin 1997. Vol. II. Berlin 2000, pp. 1282-1284.
16/ Unikátní nález perského dareiku, Zaostrog 1977, Numismatické listy, 56 (2000), no. 3, pp. 65-67.
17/Primitive money in Africa. In: Jašová, J., Kilroy, K., Matoušek, P., Škarecká, S. (eds.), Money of the World. Vol. 2. Africa. Břeclav 2000, pp. 207-209.
18/ Characteristic features of the Ottoman coinage/Caratteristiche generali della monetazione ottomana. In: Vismara, N., Monete di Piuro, 7. elementi per una ricerca. Chiavenna, Museo della Valchiavenna 2000, pp. 51-56, 60.
19/ The National Museum – Naprstek Museum Prague, In: Bank Note and Coins Exhibition (27th Oct., until 1st Nov., 2001 Hall No. 2 – First Floor – Cultural Foundation, Abu Dhabi, UAE), pp. 2-5 (English and Arabic text of the exhibition catalogue).
20/ +Militký, J., Numismata Orientalia Regni Bohemiae – Corpus Sasanicus, Prague 2000. (CD ROM )
21/ + Bravermanová, M., Charvát, P., Tomková, K., Der Handel zwischen West und Ost. In: Wieczorek, A., Hinz, H.-M. (eds.), Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archeologie, Band II. Stuttgart 2000, pp. 136-138 (ma ďarská mutace pp. 90-91).
22/ + Militký, J., Greek, Roman, Byzantine and Islamic coins excavated by Bedřich Hrozný in the Middle East (1924-1925), Annals of the Náprstek Museum, 23 (2002), pp. 1-68.
23/ Metodické problémy elektronického zpracování sásánovských mincí, In: Budil, I., Charvát, P. (eds.), Orientalia Antiqua Nova, III. (sborník kolokvia). Plzeň 2003, pp. 99-102.
24/ Islámská vitra z Micherovy sbírky. Problematika publikace a interpretace primárních numismatických pramenů, In: Budil, I., Charvát, P. (eds.), Orientalia Antiqua Nova, IV. (sborník kolokvia). Plzeň 2004, pp. 97-101.
25/ Sasanian coins in Czech collections, digitalized and published, Bareed al-Dar (Dar al-Athar al-Islamiyah/ Kuwait National Museum, Kuwait), 7/2 (2005), p. 9.
26/ Al-Umalát al-sásáníja fí al-madžmúát al-tšíkíja wa mašákil al-našr al-hadítha, Baríd al-Dár (Dár al-Áthár al-Islamíja/ Kuwait National Museum, Kuwait), 7/2 (1426/2005), p. 8.
27/ Bankovky ze sbírky Josefa Michery. Předběžná zpráva, Svět bankovek, 59 (2005), pp. 14-15.
28/ + Budaj, M., Hunka, J., Nové nálezy tureckých mincí zo Slovenska. In: Numismatický sborník, 20 (2005), pp. 127-138.
29/ + Profantová, N., Umajjovská měděná mince z Čelákovic (okr. Praha-východ). Příspěvek k nálezům raně středověkých islámských mincí v Čechách. In: Numismatický sborník, 20 (2005), pp. 21-28.
30/ Pavel Ševčík – sběratel islámských mincí. Typy českého orientálního numismatického sběratelství 20. století, In: Budil, I., Charvát, P. (eds.), Orientalia Antiqua Nova, V. (sborník kolokvia). Plzeň 2005, pp. 89-92.
31/ Orientální numismatika v letech 1993-2003. In: Šimek, E. (ed.), Česká a slovenská numismatika 1993-2003, Pardubice 2005, pp. 69-73.
32/ Problémy české muzejní numismatiky v posledním desetiletí. In: Šimek, E. (ed.), Česká a slovenská numismatika 1993-2003, Pardubice 2004, pp. 111-113.
33/ The Josef Michera Collections. Roman, Early-Byzantine, Islamic and Late Medieval Glass Weights, Vessel Stamps and Jetons. Praha 2006.
34/ Struktura nálezů tureckých mincí v Českých zemích a na Slovensku, jejich interpretace s přihlédnutím k nově publikovanému materiálu. In: Numismatický sborník 21 (2006), pp. 179-87.
35/ + Kumpán, P., Mizející Jemen. Fotografie z expedic 1995-2006. In: Bulletin Společnosti přátel Afriky a Společnosti česko-arabské, 1 (2007), pp. 29-30.
36/ Problém interpretace tureckých nálezových mincí v Čechách, na Moravě a na Slovensku. In: Pecha, L. (ed.), Orientalia Antiqua Nova, VI. (sborník kolokvia). Plzeň 2006, pp. 61-64.
37/ Z pokladů Národního muzea. The Treasures of the National Museum. III. Islámské unikáty z Náprstkova muzea. Islamic Coins from the Náprstek Museum 7.8.-11.11.2007. 6 p. (tiskovina NM Praha).
38/ + Frolík, J., Nález turecké zlaté mince v Praze na Hradčanech. In: Numismatický sborník, 22 (2007), pp. 260-266.
39/ Nález seldžúckých a ílchánských stříbrných mincí z Anatolie. In: Pecha, L. (ed.), Orientalia Antiqua Nova, VII. (sborník kolokvia). Plzeň 2007, pp. 147-149.
40/ Středověké mincovny ve válečném konfliktu: Anatolský případ. In: Grossmannová, D., Krejčík, T., Štefan, J. (eds.), Peníze v proměnách času, VI. (sborník mezinárodní konference v Hradci nad Moravicí 9.-11.5.2007). Acta Numismatica Bohemiae, Moraviae et Silesiae 12. Ostrava 2008, pp. 43-46.
41/ Mincování Mexika. Mexická platidla v Náprstkově muzeu v Praze. In: Mince a bankovky, 2 (2008), no. 4, pp. 10-13.
42/ Metodologické problémy starších nálezů orientálních mincí v Českých zemích: Kelčský případ. In: Pecha, L. (ed.), Orientalia Antiqua Nova, VIII. (Sborník z vědeckého kolokvia, pořádaného v Plzni ve dnech 14.-15. února 2008). Plzeň 2008, pp. 284-299.
43/ Detektory kovů jako nástroje revize nálezů mincí: Kelčský případ islámského stříbra, Acta Fakulty filosofické Západočeské univerzity v Plzni, 2 (2009), pp. 96-101.
44/ Novák, V. in : Malina, Jaroslav a kolektiv. Antropologický slovník. Brno 2009.
45/ Revize islámského zlomkového stříbra z nálezu v Kelči (okr. Valašské Meziříčí). In: Numismatický sborník 23 (2008), pp. 45-108.
46/Detektory kovů jako nástroje revize nálezů mincí: Kelčský případ islámského stříbra, Acta Fakulty filosofické Západočeské univerzity v Plzni, 2 (2009), pp. 96-101.
47/ The Kelč hoard revised: Fragments of Islamic Silver Coins (with excursus by M. Bravermanová). Prague 2010. 116 p.
48/+ Videman, J., Nový nejjižněji položený poklad mincí a zlomkového stříbra z 10. století nalezený na střední Moravě. In: Štefan, J.T. (ed.), Peníze v proměnách času VIII., Acta numismatica Bohemiae, Moraviae et Silesiae 15 (2011). Ostrava 2011. pp. 17-19. ISBN 978-80-86840-55-0
49/ + Videman, J., Nález zlomku osmanské stříbrné pozlacené mince od Vrchoslavic (okr. Prostějov). In: Numismatické listy 66/1 (2011), pp. 36-40. ISSN 0029-6074
50/ +Kolbas, J., May, T., Anatolian Early 14th century Coin Hoard. Prague 2011. 111 p. ISBN 978-80-7036-305-8 51/ † Broome, M., (Novák, V. ed.), A Survey of the Coinage of the Seljuqs of Rum. London 2011. Royal Numismatic Society Special Publication no. 48. London 2011. 400 p. ISBN 0-901405-54-X 52/ Silver fragments of unique Buyid and Hamdanid coins and their role in the Kelč hoard (Czech Republic). In: Holmes, N. (ed.), Proceedings of the XIVth International Numismatic Congress, Glasgow 2009. Glasgow 2011. pp. 1862-1868.on-line: Malina, Jaroslav. Antropologický slovník. /Elportál/ [online]. Brno: Masarykova univerzita, vydáno 7. 12. 2009. [cit. 2009-12-07]. Dostupné z http://is.muni.cz. ISSN 1802-128X.

Odkazy (URL)
http://www-cm.fitzmuseum.cam.ac.uk/dept/coins/projects/index.html#islamic

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů