EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D.

 
Kurátorka sbírek Českého muzea hudby, vedoucí hudebněhistorického oddělení
 
České muzeum hudby, Karmelitská 2, 118 00  Praha 1, tel. 257 257 739
e-mail: marketa_kabelkova@nm.cz
 
Vědecké zaměření:
hudební kultura v Čechách v 18. a 19. století, duchovní hudba v Čechách v 18. a v 19. století; osobnosti české hudební kultury – Václav Jan Tomášek, František Škroup
 
Vzdělání:
FFUK, obor hudební věda (1980–1985), PhDr. (1987), Ph.D. (2012)
 
Granty:
2007–2011
Osobnosti české vědy a kultury s dílčím tématem Přínos sběratelské činnosti Ondřeje Horníka (1864–1917) pro pramennou základnu k dějinám hudby v Čechách, projekt MK ČR, ident. č.  MK 00002327202
 
2007 – 2008
Soupis nenotových pramenů Václava Jana Tomáška a výběrová edice,
interní grant NM  
 
2001–2004
Václav Jan Tomášek (1774 – 1850) – Tematický katalog díla
Grant MK ČR – DA 01 P 01 OUK 008
 
 
Muzejní práce (výstavy):
 • Smrt, Praha,20.3.2015-6.1.2016, kolektiv autorů, M. Kabelková autorka části Vyrovnávání se se smrtí
 • Století valčíku a polky, autorka Kabelková, M., Paulová, E., kurátorka Paulová, E.; NM – České muzeum hudby červen – září 2006
 • Ferdinand Dobrotivý a umění jeho doby, Praha, Letohrádek královny Anny a Císařská konírna, 1.6.–1.9.2012, (odborná spolupráce)
 • Zachráněné  poklady paní Hudby aneb České muzeum hudby 6 let po povodni, NM – České muzeum hudby 6.3.–21.4.2008, Kabelková, M., Paulová, E. – autorky
 • Clam-Gallasův palác – Johann Bernhardt Fischer von Erlach, architerktura, výzdoba, život rezidence, 30.11.2007–27.1.2008, Praha, Clam Gallasův palác (spoluautorka)
 • Praha Mozartova. Kulturní a společenský život v Praze 1780 – 1800; Praha, Clam-Gallasův palác – listopad 2006 – březen 2007; M. Kabelková (odborná spolupráce, zajištění zápůjčky)
 • Mozart. Experiment Aufklärung; Vídeň, Albertina – 14.3. – září 2006; M. Kabelková (odborná spolupráce, zajištění vývozu, spolupráce při instalaci)
 • Hudba v Praze 1760–1810, II. část:  Hudební Praha a Mozart; autorka Kabelková, M., Paulová, E., kurátorka Fialová, D.; NM – ČMH 1.6. – září 2006
 • Prag. Eine Musikmetropole der Beethoven-Zeit, Bonn: Beethoven-Haus Bonn, Bonngasse 24–26, 9.9. – 28.11.2004, autorka i komisařka výstavy
 • František Škroup (1801–1862) – Život a dílo / Praha – Rotterdam, Rotterdam listopad 1997 – leden 1998, Praha únor – duben 1998)
 • Hudba v břevnovském klášteře (Praha – Břevnovský klášter, součást výstavy v rámci oslav milénia založení břevnovského kláštera , duben – říjen 1993).
 • Antonín Dvořák, dokumenty života a díla (výstava, Národní muzeum – Lobkovický palác, 1991) autorky Vanišová, D. – Kabelková, M.
Expozice:
 • František Škroup, Osice – Památník F. Škroupa, 2001
 • Václav Jan Tomášek, Skuteč – Památník V. J. Tomáška, 2000
 • 300 let s klavírem, Žďár nad Sázavou – zámek, společně s Bohuslavem Čížkem a Evou Paulovou, 1998
 • Expozice Muzea Antonína Dvořáka (1991), autorky Vanišová, D. – Kabelková, M.
 
Ostatní aktivity
 • členka Vědecké rady Národního muzea (od roku 2015)
 • členka České společnosti pro hudební vědu (pokladník, od roku 2008)
 
Bibliografie
 • KABELKOVÁ, Markéta. Dílo Jakuba Jana Ryby ve fondech Národního muzea (The Works of Jakub Jan Ryba in the Collections of the National Museum), Musicalia, roč. 7, 2015, č. 1–2, s. 87–99 (česká verze), 100–114 (anglická verze).
 • KABELKOVÁ, Markéta. Tomášek, Václav Jan. Österreichisches biographisches Lexikon 1815–1950. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2015, Bd. 14, s. 388. Dostupné z http://www.biographien.ac.at/oebl?frames=yes
 • Václav Jan Tomášek a Carl Maria von Weber. Hudební věda, roč. 50 (2013), č. 1, s. 271–282.
 • KABELKOVÁ, Markéta. Hudební kultura ve Skutči. VORÁČEK, Emil a KOL. Dějiny Skutče. Skuteč: Radek Drahný, 2011, s. 220–236.
 • KABELKOVÁ, Markéta. Wenzel Johann Tomaschek nebo Václav Jan Tomášek? – německy mluvící Čech – aneb život na hranici dvou jazyků. Hudební věda., roč. 46 (2009), č. 4, 341–354.
 • KABELKOVÁ, M., SAK, R., GÖSSEL, G., HYVNAR, J. Kde domov můj. Státní hymna České republiky v proměnách doby / Where is my home. The Czech Republic´s National Anthem Down the Ages. Praha: Úřad vlády ČR, Národní divadlo, Národní muzeum, Český rozhlas, 2008, 74 s. Obsahuje CD s historickými a novými nahrávkami hymny Kde domov můj.
 • KABELKOVÁ, Markéta. Zpráva o notovém archivu. In Sborník Clam-Gallasův palác. Johann Bernhardt Fischer von Erlach. Architektura – výzdoba – život rezidence. Praha: Archiv hlavního města Prahy, 2007, s. 103–114.
 • Kabelková, Markéta. Tomášek Václav Jan.    Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopedie der Musik. [s. l.], Bärenreiter-Verlag, Bd. 16, 2006, s. 900–906, J. B. Metzler Verlag.
 • Kabelková, Markéta. Škroup. Familie.    Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopedie der Musik. [s. l.], Bärenreiter-Verlag, Bd. 15, 2006, s. 899–902. J. B. Metzler Verlag.
 • KABELKOVÁ, Markéta. Duchovní hudba v Praze koncem 18. století – nový bohoslužebný pořádek pro Prahu z roku 1784. InPraha Mozartova. Kulturní a společenský život v Praze 1780–1800. Praha:  Archiv hlavního města  Prahy,  2006, s. 127–137.
 • Kabelková, Markéta. Tomášek Václav Jan.  LUDVOVÁ, Jitka et al. Hudební divadlo v českých zemích. Česká divadelní encyklopedie. Osobnosti 19. století. Praha: Divadelní ústav – Academia, 2006, s. 575–577.
 • KABELKOVÁ, Markéta.  Pozůstalost Václava Jana Tomáška (1774–1850). Hudební věda, 2005, roč. 42, č. 2., s. 153–170.
 • KABELKOVÁ, Markéta. Hudba v cisterciáckém klášteře ve Žďáru nad Sázavou. In Sedm a půl století:  Stati o historii, kultuře a umění žďárského kláštera. Žďár nad Sázavou, 2002, s. 93–105.
 • KABELKOVÁ, Markéta. Hudba v Čechách v období baroka. Sláva barokní Čechie, stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století. Praha: Národní galerie, 2001, s. 262–282, 19 hesel v katalogu výstavy Sláva barokní Čechie.
 • KABELKOVÁ, Markéta. František Škroup – život a dílo. In Almanach k 200. výročí narození skladatele Františka Škroupa 1801–2001. Osice, 2001, s. 58–84.
 • KABELKOVÁ, Markéta. Zum musikalischen Anteil der Feierlichkeiten anläßlich der Ankunft des ersten Zuges von Olmütz nach Prag im August 1845. In Musicologica Austriatica 16, 1997, 169–180.
 • KABELKOVÁ, Markéta. Musik in Böhmischen Klöstern im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert, gesehen mit den Augen der Zeitgenossen? Musik der geistlichen Orden in Mitteleuropa zwischen Tridentinum und Josephinismus. Bratislava: Slavistický kabinet SAV, 1997,189–210.
 • KABELKOVÁ, Markéta. Hudba v plaském klášteře v 17. a 18. století. 850 let plaského kláštera (1145–1995). Vývoj a význam plaského kláštera pro české dějiny. Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, 1995, 132–142.
 • KABELKOVÁ, Markéta. Duchovní hudba v Čechách v 18. a 19. století / Geistliche Musik in Böhmen im 18. und 19. Jahrhundert. In Musicae sacrae ministerium (Symposium musicae sacrae Canonia Strahoviensis Ordinis Praemonstratensis in Monte Sion Pragae 1994) ), Anno 31. Roma: Consociatio internationalis musicae sacrae, 1994, 75–86.
 • KABELKOVÁ, Markéta. Hudba v břevnovském klášteře. Tisíc let benediktinského kláštera v Břevnově. Praha, 1993, s. 223–234; v německé verzi Musik im Kloster von Břevnov, Tausend Jahre Benediktiner  Kloster in Břevnov. Praha, 1993, 247–259.
 • KABELKOVÁ, Markéta. Hudební archiv a kapela hraběte Jana Josefa Filipa Pachty. Hudební věda. 1991, roč. 28, č. 4, 329–333.  

 

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů