EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

PhDr. Jitka Gelnarová, Ph.D.

kurátorka fondů: prapory a transparenty, obrazy, mapy, odznaky a medaile, časopisy a noviny, volby, 1968; knihovna Oddělení novodobých českých dějin, knihovna Sbírky muzea dělnického hnutí. Vedoucí redaktorka Sborníku Národního muzea v Praze, řada A – historie
 
Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1, 110 00
+420 224 497 113

e-mail: jitka_gelnarova@nm.cz

Vědecké zaměření
 dějiny a současnost sociálních hnutí a politických protestů, dějiny českého ženského hnutí, genderová historie
 
Vzdělání
2008-2013: IPS FSV UK – Politologie (doktorské studium, disertace Právo a dobro. Argumentace a diskurs českých aktivistek za volební právo pro ženy)
2004-2007: IPS FSV UK – Politologie (jednooborové magisterské studium)
2004-2008: IKSŽ FSV UK – Žurnalistika (jednooborové magisterské studium)
2001-2004: IPS FSV UK – Politologie a mezinárodní vztahy (bakalářské studium
 
Zahraniční studijní a výzkumné pobyty
2010 – Budapešť, Maďarsko, Středoevropská univerzita, Katedra historie, semestrální studijní pobyt
2007 – Řím, Itálie, Pontificia Università Gregoriana, semestrální výzkumný pobyt
2005 – Aix en Provence, Francie, Institut d´études politiques, dvousemestrální studijní pobyt
 
Pedagogická činnost
od 2011 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií,
vyučované kurzy:
České ženské hnutí od poloviny 19. století do současnosti
Československý politický systém I
Politická věda ve 20. století: geneze a vývoj oboru II
 
Muzejní práce (výstavy)
Uhasit hořící svět. Pacifismus a české země v 1. polovině 20. století, Národní památník na Vítkově, 27. 11. 2015 – 12. 6. 2016, panelová výstava, autorka
Hudba a politika, Národní památník na Vítkově, 15. 5. 2014 – 15. 3. 2015, komisařka a hl. autorka
Aféry, Nová budova Národního muzea, 29. 11. 2013 – 11. 5. 2014, spoluautorka
Žižkovská bohéma, Národní památník na Vítkově, 1. 1. – 15. 6. 2014, panelová výstava, autorka
 
Granty
2016 – Novodobé české dějiny, DKRVO, spoluřešitelka
2016 – Women and Modern Empires, 1840 to the present, contributing editor
2015 – From trasformation to integration – women’s role and their participation in public life of Visegrad, International Visegrad Fund – small grant, spoluřešitelka
2011-2013 – Ženy a volební právo: Argumentace a diskurs(y) českého ženského hnutí k otázce volebního práva pro ženy, grant GA UK, řešitelka
2010, 2011 – Specifický vysokoškolský výzkum, IPS FSV UK
 
 
Bibliografie (recenzované texty)
GELNAROVÁ, Jitka;  FOUSKOVÁ, Marie V. Women and Politics in the Czech Republic: Between Communism and Democracy. In Magdalena Musial-Karg and Elzbieta Lesiewicz (eds.),  Women’s role and their participation in public life of the Visegrad Countries, Faculty of Political Science and Journalism Press, Adam Mickiewicz University; Poznaň 2016, s. 73-80.
 
GELNAROVÁ, Jitka. „Ach ty ženy, jak to všechno stihnou...“ MDŽ v režimní propagandě v Československu osmdesátých let dvacátého století. In Malý Ivan a kol. Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století, Národní muzeum, Praha 2015, s. 24-37.
 
GELNAROVÁ, Jitka. Dámy a proletářky. Volební právo do českého zemského sněmu v argumentaci českých dělnických a měšťanských aktivistek na počátku 20. století. In Bomba, L., Smrek, M., Sokola, I. Fenomén moci a sociálne nerovnosti. Zborník príspevkov z prvého ročníka konferencie pre doktorandov, doktorandky a mladú vedeckú obec, Univerzita Komenského v Bratislavě, Bratislava 2015, s. 198-205.
 
GELNAROVÁ, Jitka. Koncept volebního práva v diskursu českých středostavovských sufražistek. In Bahenská Marie, Malínská Jana (edd.). Ženy a politika 1890-1938, Masarykův ústav AV ČR, Praha 2014, s. 49-62.
 
GELNAROVÁ, Jitka. „Dotud nelze mluviti, že máme všeobecné právo hlasovací, pokud se vztahuje jen na muže.“ Volební reforma z roku 1907 v diskursu českého/českých  hnutí za volební právo pro ženy. Acta Politologica, 2012, s. 193-210.
 
GELNAROVÁ, Jitka. „Matka Praha“ a „dcery její“. Diskuse o ženském volebním právu
do obce pražské v občanském a dělnickém ženském hnutí mezi lety 1906 a 1909.
Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století, roč. 3,
2/2011, s. 34-58.
 
GELNAROVÁ, Jitka. Reprezentace žen v politice z pohledu politické teorie aneb „Co všechno znamená, když se řekne, že ženy jsou v politice podreprezentovány?“. Acta Politologica. 2010, roč. 2, č. 2, s. 120-135.
 
GELNAROVÁ, Jitka. Feminismus. In DOČEKALOVÁ, Pavla; ŠVEC, Kamil a kol. Úvod do politologie, Grada Publishing, Praha 2010, s. 245-254.
GELNAROVÁ, Jitka. Socialismus. Komunismus. Marxismus. In DOČEKALOVÁ, Pavla; ŠVEC, Kamil a kol. Úvod do politologie. Grada Publishing, Praha 2010, s. 199-214.
GELNAROVÁ, Jitka. Nacionalismus. Fašismus. In DOČEKALOVÁ, Pavla; ŠVEC, Kamil a kol. Úvod do politologie. Grada Publishing, Praha 2010, s. 215-233. 
 
JACHANOVÁ DOLEŽELOVÁ Alexandra; GELNAROVÁ Jitka; SMIGGELS KAVKOVÁ, Jana; HEJZLAROVÁ, M. Eva. Postoje veřejnosti se mění, reálná situace nikoliv: aktivity na podporu vyššího zastoupení žen v politice. In Sokačová Linda (ed.). Gender a demokracie: 1989 – 2009. Gender Studies, Praha 2009, s. 54-72.
 
GELNAROVÁ, Jitka. Vatikán: charakteristika státu v kontextu jeho propojení se Svatým stolcem. Acta Politologica. 2009, roč. 1, č. 1, s. 64-77.
 
 
Popularizační činnost
od roku 2014 – komentované procházky Prahou k historii českého ženského hnutí
2016 - Univerzita 3. věku - kurz Dějiny ženské emancipace v českých zemích
 
Ostatní aktivity
Menza gymnázium, Praha – výuka politologie (2010-2011)
Waldorfské lyceum, Praha – výuka bloku „Soudobý svět“ (2011)
Zámek Častolovice – průvodkyně (2006, 2007)
Státní zámek Ratibořice – průvodkyně (2006)
Státní zámek Raduň, Státní zámek Hradec nad Moravicí – průvodkyně (1998-2001)
 
 
 
 

 

 

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů