EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

PhDr. Jiřina Todorovová, CSc.

kurátorka fotosbírky


Náprstkovo muzeum, Betlémské náměstí 1, 110 00 Praha 1, tel. +420-224-497-516
e-mail: jirina_todorovova@nm.cz

Vědecké zaměření:

Historická mimoevropská fotografie, cestovatelé


Vzdělání:

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor etnografie-jugoslavistika


Výzkumné projekty:

VVZ NM Osobnosti české vědy a kultury


Muzejní práce (výstavy):

Dva o městě -Two on the Town. 30.11.1994 - 6.2.1995
Toulavé boty. Fotografie z cest Josefa Kořenského 1893-1901. 7.6. - 11.9.1995
Všichni Američané - All Americans. 13.3. - 19.5.1996

Exotické stolování - měsíční výstavka od 3.6.1996
Účes dělá ženu, ale i muže. 21.1.1998 - 24.5.1998
Světlo nad Tripolisem. Fotografie Bedřicha Machulky 1898-1902. 17.1.- 8.4.2001
Indiáni Hopi a jejich sousedé. Fotografie E.St.Vráze. 13.5.2003 - 4.1. 2004
Fotografie E.St.Vráze z Venezuely. 11.9.2003 - 4.1.2004
E.St.Vráz v Číně. Fotografie z r.1901. 11.10.-31.12.2006

Enrique Stanko Vráz´s Visit to Seoul in 1901. Soul roku 1901 objektivem E.St. Vráze a jak viděli Koreu další čeští cestovatelé. Seoul Museum of History, 14.4. – 12.6.2011
Cesta kolem světa za 299 dní, 6.9. – 30.10.2011Bibliografie:

Josef Kořenský a Smíchov, Res musei pragensis, č.4, 1995, s. 1-4

Fotografie z cest Josefa Kořenského uložené v Náprstkově muzeu, Starožitnosti a užité umění,č.9, 1995, s.22-23

Josef Kořenský – nejen cestovatel, ČL 83, 1996, č.1,s. 47-52

Život jako safari. Fotografie Bedřicha Machulky ve sbírkách Náprstkova muzea, Starožitnosti a užité umění, č.2, 1997, s. 20-21

Africké účesy na fotografiích ze sbírek Náprstkova muzea, Starožitnosti a užité umění, č.12,1997, s. 27

Za africkými účesy přes prostor a čas, Nový Orient, č.2, 1998, s. 61-64

The Náprstek Museum´s Collection of Photographs, Annals of the Náprstek Museum, 20, 1999, p. 139-142

Fotosbírka etnografického oddělení, Průvodce NM, 1999, s. 43-45

Bedřich Machulka v Tripolisu 1898-1902, Nový Orient, č.10, 2000, s. 389-391

The Ethnographic Department´s Collection of Photographs, Guidebook , Národní muzeum, 2000, pp. 43-45

Die Fotosammlung der ethnographischen Abteilung, Museumsführer, Národní muzeum, 2000, pp. 43-45

Fotosbírka etnografického oddělení Náprstkova muzea, Nový Orient, č.3, 2001, s. 98-100

Z pustin a černých harémů Afriky, Nový Orient, č.5, 2001, s. 184

Enrique Stanko Vráz – cestovatel a fotograf, Český lid, č.2, roč.89, 2002, s. 160-172

in Jiroušková J., Dějiny odívání. Černá Afrika. Kapitola Účesy, str. 106-115, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2003

Indiáni Hopi ve fotografiích E.St.Vráze, Český lid, 90/2003, č.4, s. 345-357 (společně s K.Klápšťovou)

Prezentace fotografických materiálů E.St.Vráze z přelomu 19. a 20.století ze sbírek Náprstkova muzea, Sborník z 12.odborné konference Současné trendy ve zpřístupňování fondů, Olomouc 18.-19.11. 2003, str. 57-59, Brno 2004 (společně s M.Seckou)

kol., Siam Undiscovered. Siam through the Eyes of Czech Diplomats, Travellers and Photographers, vyd. Czech Embassy, Institute of Relation in Prague, Náprstek Museum and Ministry of Culture of the Kingdom of Thailand, Bangkok, 2004

Obrazový doprovod českých cestopisů z přelomu 19. a 20.století. Sborník z 13.odborné konference Lidé okolo knih (autor – tvůrce – recipient), Olomouc 23.- 24.11.2004, str. 283-291, Brno 2005

Aktuální poznatky o autorství fotografií z fondu Bedřicha Machulky a Richarda Štorcha v Náprstkově muzeu, Český lid, 92/2005, č.4, str. 423-431 (společně se S. Štorchovou)

Life like Safari. Photographic Work of Bedřich Machulka and Richard Štorch: New Findings, Annals of the Náprstek Museum 27, Prague 2006, str. 43-62 (společně se S. Štorchovou)

Enrique Stanko Vráz. Záhadný cestovatel fotograf. Národní muzeum, Praha, 2006

Děti celého světa na fotografiích cestovatele Vráze. In: Od početí ke školní brašně. Sborník z odborného semináře konaného 29.-30.května 2008 ve Východočeském muzeu v Pardubicích, str. 95-101, Pardubice, 2008

Fotografie českých cestovatelů z Egypta v Náprstkově muzeu. In: Objevování země na Nilu. Discovering the Land on the Nile (katalog k výstavě, eds. Pavel Onderka, Petra Maříková Vlčková, Jana Mynářová), str. 51-52, Národní muzeum, Praha, 2008

„Není pro mne více návratu do Afriky...“ Korespondence Bedřicha Machulky a Adolfa Schwarzenberga, Český lid, 96/2009, č.1, str. 71-86

Fotografická pozůstalost cestovatele Bedřicha Machulky. Katalog negativů. EMMNP 6, Národní muzeum Praha 2009

Lidová kultura v obrazech. Kolektivní monografie a CD-ROM s obrázky. Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 2009

Sojourn of Enrique Stanko Vráz on the Gold Coast, Annals of the Náprstek Museum 31, Prague 2010, pp. 37-54, (společně s J. Kandertem)

Dvojí pohled cestovatele a fotografa Richarda Štorcha na ženské tělo. In: Tělo jako kulturní fenomén. Studie Slováckého muzea 14/2010, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště, str. 279-281

Photographs of Bedřich Machulka. In: Sudan and the National Museum of the Czech Republic (ed. Pavel Onderka), str. 3-5, Národní muzeum, Praha, 2010

Kolem světa. Sbírka fotografií z cest Josefa Kořenského v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur (spoluautor Jan Chovaneček), Národní muzeum, Praha 2011

Enrique Stanko Vráz: a mysterious man and his photographs. In: Soul roku 1901 objektivem E.St.Vráze a jak viděli Koreu další čeští cestovatelé – 1901 Photographs of Seoul by Enrique Stanko Vráz and other early Czech travellers´s views of Korea, pp. 12-30, Seoul Museum of History, Embassy of the Czech Republic to the Republic of Korea, Seoul, 2011

Pozůstalost Josefa Kořenského v knihovně Náprstkova muzea. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů 2010. Sborník z 19. odborné konference, Olomouc, 20.-21.10.2010, s. 11-17, Vědecká knihovna v Olomouci a Sdružení knihoven ČR Brno 2011

 

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů