EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

PhDr. Jarmila Kučerová

vedoucí oddělení mezinárodní výměny publikací


Knihovna Národního muzea, Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, tel. +420-224-497-394
e-mail: jarmila_kucerova @nm.cz

Odborné zaměření:
současná odborná a vědecká literatura, akvizice (včetně výměny publikací)

Vzdělání:
FF UK - obor knihovnictví a vědecké informace

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty:
1994, 1996 - Velká Británie – Britská knihovna, Londýn (a další knihovny – Londýn, Oxford, Cambridge)
2001 - Německo – Bavorská státní knihovna, Mnichov (a další knihovny v Mnichově)
2007 – Velká Británie – Londýn – odborné knihovny
2008 – Nizozemsko – veřejné knihovny

Granty:

2000
grant MK – „Vytvoření základní technické infrastruktury pro zahájení počítačové katalogizace v Knihovně Národního muzea.“ (Ing. M. Bok, J. Kučerová)
2001
grant MK – VISK 3 – „Další rozvoj technické infrastruktury pro počítačovou katalogizaci v Knihovně Národního muzea“ (Ing. M. Bok, J. Kučerová)
2003
grant MK - Knihovna 21. století - „Odstraňování povodňových škod – nákup knihovního fondu“ (J. Kučerová)

Muzejní práce (výstavy):

1997
„Mezinárodní výměna publikací Knihovny Národního muzea“ /Kabinet knižní kultury, Národní muzeum
1998
„Z pokladnice Národního muzea“ /Národní muzeum (spoluúčast)
2000
„Knihovna Národního muzea známá i neznámá“ / Muzeum knihy, Žďár nad Sázavou (spoluúčast)
2000 – 2001
„Závěr tisíciletí – zrcadlo vzpomínek“ / Národní muzeum (spoluúčast)
2001 – 2002
„Soudobá zahraniční odborná literatura ve fondech Knihovny Národního muzea“ / Kabinet knižní kultury, Národní muzeum


Ostatní aktivity:
Členství v radách NM:

  • 2003 – 2008: tajemnice Vědecké rady Národního muzea – humanitní sekce
  • 2006 – 2015: členka Ediční rady NM
  • 2006 – dosud: členka Redakční rady Sborníku Národního muzea – řada C – Literární historie


Bibliografie:

Kučerová, Jarmila. Sklad matičních publikací. Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie. 2015, 60(3-4), s. 79. ISSN 0036-5351.

Kučerová, Jarmila. Knihovna Národního muzea a vědecko-výzkumné projekty. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2014, 66(12), s. 438-440. ISSN 0011-2321.

Kučerová, Jarmila, Eva Lachmanová a Ivana Hernychová. Osobní knihovna Bohuslava Jiruše / Personal library of Bohuslav Jiruš. Sborník Národního muzea v Praze: řada A, Historie. 2013, roč. 67, 3-4,  s. 22 - 28. ISSN 0036-5335.

Kučerová, Jarmila. Mezinárodní vztahy výměnné a jiné. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie, 2012, 57(1-2), s. 175-177. ISSN 0036-5351.

Kučerová, Jarmila. Výměna publikací Knihovny Národního muzea v letech 1990-2010. Sborník Národního musea v Praze = Acta Musei nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum. Řada C, Literární historie. 2011, roč. 56(1-2), 15-19.

Kučerová, Jarmila. Londýnské knihovny a jejich služby. Čtenář : Měsíčník pro knihovny. 2008, roč. 60, č. 10, s. 334-337. ISSN 0011-2321.

Kučerová, Jarmila. Akvizice odborné literatury v Knihovně Národního muzea. In Knihovny současnosti 2008 : Sborník z 16. konference, konané ve dnech 16.–18. září 2008 v Seči u Chrudimi. Brno : Sdružení knihoven ČR, 2008. s. 147-152. ISBN 978-80-86249-0.

Kučerová, Jarmila. Akvizice odborné literatury.
In: Knihovna Národního muzea. -- Praha : Národní muzeum Praha, 1999. -- ISBN 80-7036-058-5. -- s. 33-37.

Kučerová, Jarmila. Oddělení mezinárodní výměny publikací.
In: Z pokladnice Národního muzea : 1818-1998. Praha : Národní muzeum, 1998., s. 33.

Kučerová, Jarmila. Jazyk a kompozice anotací.
In: Čs. Informatika, 25, 1983, č. 11, s. 306 – 310.


Odkazy:
http://www.nm.cz/knihovna-nm/vymena-publikaci.php

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů