EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

PhDr. Helga Turková

odborný pracovník oddělení zámeckých knihoven KNM, emeritní ředitelka Knihovny Národního muzeaVědecké zaměření:
historické knižní fondy, literární historie

Vzdělání:
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 1959 – 1964,
doktorát filozofie 1969

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty:
NDR – Staatsbibliothek, Berlin (2x), Deutsche Bücherei, Leipzig
Anglie – London a okolí
USA – New York, Washington, knihovnický kongres (1998)
Egypt – Alexandrijská knihovna, Káhira (2001)

Pedagogická činnost:
Semináře a exkurze pro studenty VOŠIS, Pedagogické a Filozofické fakulty.

Muzejní práce (výstavy):
1) Jan Amos Komenský, 28. 3. 1592 – 15. 11. 1670, scénář, sál č. 10 v 1. patře, HB NM, 27. 3. – 31. 12. 1992
2) Rainer Maria Rilke, k 120 výročí narození a k 70. výročí úmrtí, scénář, Kabinet knižní kultury, HB NM, 1995 – 1996
3) Sidonie Nádherná z Borutína, (1. 12. 1885 – 30. 9. 1950), Padesát let od úmrtí poslední majitelky zámku Vrchotovy Janovice, scénář s Otto Jankou, Kabinet knižní kultury, HB NM, 27. 3. – 2. 10. 2000
4) Muzeum knihy, Zámek, Žďár nad Sázavou, repase všech textů a popisek duben 2004
5) Žďár nad Sázavou – Muzeum knihy – Zámek dr. Radslava Kinského – ve fotografiích Jana Michálka, kurátor, chodby přízemí, HB NM, 18. 9. 2004 - 2005
6) Znovunalezené knihy Sidonie Nádherné, scénář s Ivanou Pešoutovou, Kabinet knižní kultury, HB NM, 9. 3. – 19. 6. 2006
7) Spolupráce na četných výstavách NM a dalších institucí

Ostatní aktivity:
Členství v různých radách a výborech:
Ústřední knihovnická rada (do 2002), vědecká rada ředitelky PNP, vědecká rada ředitele RM v Teplicích (dosud), vědecká rada Knihovny Akademie věd ČR (od 1999), oborová komise knihovníků AMG ČR (předsedkyně do 2001, členka výboru), výbor Společnosti pro výzkum 18. století (do 2005), Matice česká, sekce Společnosti NM (členka výboru), Klub Za starou Prahu (členka domácí rady), Spolek českých bibliofilů (čestná členka), Spolek Praha – Cáchy (čestná členka).
Nositelka Medaile Z.V. Tobolky (2002).

Bibliografie:

2001
Turková, Helga – Janka, Otto: Zámek Vrchotovy Janovice a Národní muzeum. - Schloss Vrchotovy Janovice und das Nationalmuseum. In: Zámecký park ve Vrchotových Janovicích. Sborník z odborného semináře konaného ve dnech 13. a 14. června 2000 v Praze a Vrchotových Janovicích. Praha, Národní muzeum, 2001, s. 15-21. ISBN 80-7036-123-9
Turková, Helga (red.): Sborník Národního muzea v Praze, Řada C – Literární historie, sv. XLVI, 2001, č. 1-4, 100 s. ISSN 0036-5351
2002
Osudy Koperníkova rukopisu z Nostické palácové knihovny v Praze. In: Pavlík, Milan – Štulc, Josef – Kubelík, Martin (ed.): Historická inspirace. Sborník k poctě Dobroslava Líbala. Praha, Jalna, 2002, s. 415-418. ISBN 80-86396-06-1
Turková, Helga (red.): Sborník Národního muzea v Praze, Řada C – Literární historie, sv. XLVII, 2002, č. 1-4, 48 s. ISSN 0036-5351
2003
Turková, Helga (recenze): Robert Sak: Salon dvou století. Anna Lauermannová-Mikschová a její přátelé. In: Za starou Prahu.Věstník Klubu Za starou Prahu, roč. XXXIII (IV.), č. 2/2003, s. … ISSN 1213-4228
Praha Muzeu – Muzeum Praze, 1883 – 2003. Výstava ke 120. výročí otevření první expozice Muzea hlavního města Prahy. In: Historica Pragensia, 1. Historický sborník Muzea hlavního města Prahy. Praha, Muzeum hlavního města Prahy v nakl. Milan Čermák, 2003, s. 409-411, ISBN 80-85394-46-4
Turková, Helga (red.): Sborník Národního Národního muzea v Praze, Řada C – Literární historie, sv. XLVIII, 2003, č. 1-4, 40 s. ISSN 0036-5351
2004
Oddělení zámeckých knihoven KNM (1954-2004). In: Mašek, Petr: Zámecké, hradní a palácové knihovny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. K výstavě 50 let oddělení zámeckých knihoven Knihovny Národního muzea 1954-2004. Muzeum knihy Žďár nad Sázavou květen – říjen 2004. Praha, Národní muzeum, 2004, s. /5-7/. ISBN 80-7036-161-1
Průběh oslav 400. výročí narození Jana Amose Komenského v Národním muzeu v Praze. In: 400. výročí narození J.A. Komenského. Sborník příspěvků o průběhu oslav 400. výročí narození J.A. Komenského v roce 1992. Praha, Pedagogické muzeum J.A. Komenského v Praze, 2004, s. 49-53. ISBN 80-901461-2-0
O literární pozůstalosti Viktora Dyka a Zdenky Háskové. In: Tomeš, Josef (ed): Básník a politik. Sborník z konference k sedmdesátému výročí úmrtí Viktora Dyka. Praha, Společnost Viktora Dyka a Nakladatelství Akropolis 2004, s. 124-130. ISBN 80-903417-6-41.
Die Krönung Maria Theresias zur Königin von Böhmen am 12. Mai 1743 in Prag. In: Aachen und Prag – Krönungsstädte Europas. Beiträge des Kulturvereins Aachen-Prag e.V. Band I: 1998-2003. Prag, Aachen 2004, s. 133-135, Libri Aquenses Verlag. /ISBN neuv./
Ryšavá, Eva – Turková, Helga: Josef Dobrovský a Knihovna Národního muzea. In: Vavřínek,V.-Gladkova,H.-Skwarska,K. (ed.): Josef Dobrovský. Fundator studiorum slavicorum. Příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Praze 10.-13. června 2003. Praha 2004, s. 53-63, Slovanský ústav AV ČR. ISBN 80-86420-17-5
Krausiana Knihovny Národního muzea na zámku Vrchotovy Janovice. In: Karl Kraus – jičínský rodák a světoobčan. Sborník referátů z mezinárodní konference konané ve dnech 21.-23. dubna 2004 v Jičíně. Vlastivědný sborník Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 9, Semily, 2004, s. 203-205. ISBN 80-86254-10-0, ISSN 1211-975X
Turková, Helga (red.): Sborník Národního muzea v Praze, Řada C – Literární historie, sv. IL, 2004, č. 1-4, 56 s. ISSN 0036-5351
2005
Korunovace Marie Terezie českou královnou 12. května 1743 v Praze. In: Blažková, Věra (ed.) – Gugat, Werner (ed.): Cáchy a Praha, korunovační města Evropy. Příspěvky spolku Kulturverein Aachen-Prag e.V. Díl I.: 1998-2003. (Praha, Cáchy), Libri Aquenses Verlag 2005, s. 115-120. ISBN 80-239-4583-1
Turková, Helga (ed.): Proč je Alfons Mucha tak známý ve světě? Záznam vzpomínek Geraldiny Muchové. In: Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu, roč. XXXV. (VI.), č. 1/2005, s. 34-36. ISSN 1213-4228
Turková, Helga (red.): Sborník Národního muzea v Praze, Řada C – Literární historie, sv. L, 2005, č. 1-4, 48 s. ISSN 0036-5351
2006
Doteky s výtvarnou a pracovní minulostí ing. arch. Josefa Hyzlera. In: Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu, roč. XXXVI. (VII.), č. 2/2006, s. 29-31. ISSN 1213-4228
Turková, Helga (red.): Sborník Národního muzea v Praze, Řada C – Literární historie, sv. LI, 2006, č. 1-4, 56 s. ISSN 0036-5351

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů