EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

PhDr. Helena Mevaldová

Kurátorka národopisného oddělení HM (od r. 1996)


Kurátorka sbírky lidového bydlení, hospodaření, zemědělství a řemesel
Národní muzeum, Historické muzeum, Národopisné oddělení, Kinského zahrada 97 150 00 Praha 5, tel. +420-257-325-766, fax. +420-257-323-063

 


e-mail: helena.mevaldova@nm.cz

Vědecké zaměření:
Etnologie: lidová architektura, lidový nábytek, pověsti, podmalby na skle, řemesla.

Vzdělání:
Filosofická fakulta University Karlovy
- obory národopis a prehistorie (1970-1975)

Výzkumné projekty (včetně zahraničních):
Drahomíra Stránská - osobnost evropského národopisu (spoluřešitel Mgr. M. Tauberová, projekt je součástí výzkumného projektu HM NM, období 2005-2009)

Granty:
Lidový nábytek ze sbírek národopisného oddělení Národního muzea - vědecké zpracování sbírkového fondu; identif. Kód projektu: RK99P03OMG032 (v r. 1999-2001)

Muzejní práce (výstavy):
za období 2001-2006 přehled úplný, za předchozí období výběr:
PhDr. V.Šustíková (hlavní autor – část literární a hudební), PhDr. Helena Mevaldová (spoluautorství - část výstavy věnovaná interiéru, zvykům a betlémům): výstava „Štědrý den 1875“ se uskutečnila ve spolupráci Českého muzea hudby a národopisného odd. HM , instalována v Českém muzeu hudby, 8.12. 2005 - 28.2. 2006.

PhDr. A. Voříšková, PhDr. Helena Mevaldová: výstava „Schutzpatrone im Bauernhaus“, (Ochránci a patroni našich domovů), se konala ve Wallfahrtsmuseum Neukirchen bei Heiligen Blut (Bavorsko), Spolková republika Německo, 10.4. 2003 – 21.4. 2004.
PhDr. Helena Mevaldová, PhDr. Ivana Kubečková: výstava „Lidový nábytek v českých zemích“ se konala ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy (spolupořadatel) 31.3. – 31.10. 1999
PhDr. Hana Bretová – Smetanová (hlavní autor výstavy), PhDr. Helena Mevaldová (spoluautorství - část věnovaná lidovému nábytku). Výstava „Spi, děťátko, spi“ se konala ve výstavním sále Historického muzea NM v Lobkovickém paláci 4.12. 1997 –1.2. 1998
výběr výstav z předchozího období:
PhDr. A. Voříšková, PhDr. Helena Mevaldová, PaeDr. Jan Luštinec: Výstava „Krkonošské vánoce„ se konala ve výstavním sále Historického muzea NM v Lobkovickém paláci; prosinec 1992 – leden 1993.
PhDr. Helena Mevaldová: České lidové betlémy. Výstava se konala v Okresním muzeu v Berouně 9.12. 1992 – 10.1. 1993.
PhDr. Alena Voříšková, PhDr. Helena Mevaldová: Chebské obrázky na skle. Výstava se konala v Hinterglasmuseum Sandl, Rakousko, v červenci a srpnu 1993.
PhDr. Alena Voříšková, PhDr. Helena Mevaldová: Obrázky na skle. Výstava se konala v Krkonošském muzeu v Jilemnici 20.6. – 31.8. 1987.

Ostatní aktivity:
Spolupráce na projektu „Památkově hodnotná vesnická sídla v ČR“ (v r. 1998-1999). Nositelem účelového výzkumného projektu MK pro r. 1996-1999 byl Státní  ústav památkové péče, Praha (ústř.pracoviště).

Spolupráce na projektu „Památková dokumentace vesnických sídel v ČR“ (v r. 2001-2002). Nositelem účelového výzkumného projektu MK pro r. 2001-2005 byl Státní  ústav památkové péče, Praha (ústř.pracoviště).
Spolupráce na projektu „Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice schválená vládou pod č. 571/2003 Sb.“ (Nositel projektu: Ústav lidové kultury ve Strážnici; autorství části textů „Koncepce dokumentace lidové kultury - identifikace jevů tradiční lidové kultury“ (vybraná lidová řemesla). Rok 2004.

Bibliografie:
za období 2001-2006 úplná (kromě recenzí), za předchozí období výběr:
PhDr. Helena Mevaldová: Cvočkařství v Běštíně v závěrečném období své existence, Národopisný věstník XXI (63)/2004, ISSN 0323 – 2492, Česká národopisná společnost, Praha 2004, s. 70 – 90.
PhDr. Helena Mevaldová: Příměstská zástavba lidového charakteru na Berounsku; Příměstské enklávy s původní zástavbou lidového charakteru. Sborník ze semináře NPÚ 24.-26.září 2003 Železný Brod, vydal NPÚ (Národní památkový ústav) – ústřední pracoviště, Praha, 2004, s. 43 - 48
PhDr. Helena Mevaldová: „Struktura a evidence sbírky lidového nábytku v národopisném oddělení Národního muzea v Praze“/Struktur und Erfassung der Sammlung von Bauernmöbel in der Völkerkundlichen Abteilung des Nationalemuseums Prag. Museum-Bulletin-Muzeum Nr./č.9, Historický nábytek v muzeu/Histrosches Möbel in Museum (Sborník prací z 9.setkání bavorských, saských a českých muzejních pracovníků ve Freibergu, BRD, 13.-15.září 2000). Chemnitz-Liberec-München, 2002, s. 121 –129.
PhDr. Helena Mevaldová: Cvočkařství na Podbrdsku, Domácká výroba v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – Sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 9.–10.června 1999 v Měčíně, Měčín 2000, s. 70 – 84 (ISBN 80-238-4987-5)
PhDr. Helena Mevaldová: Lidový nábytek v českých zemích. Katalog výstavy, CD-ROM, (spoluautor I. Kubečková) Středočeské muzeum Roztoky u Prahy, 1999
PhDr. Helena Mevaldová: Drahomíra Stránská – její úsilí o souhrnné zpracování problematiky lidového nábytku, Národopisný věstník XV (57) – XVI (58), 1998 – 1999, s. 37 – 48 (ISSN 0323 – 2492)
PhDr. Helena Mevaldová: Předběžné výsledky dokumentace lidové roubené architektury na okrese Beroun, Studie k lidovému stavitelství I. – Nejnovější poznatky ke studiu vesnického domu 18.-19.století; Sborník příspěvků ze semináře konaného 9.-10. dubna 1997 v Podještědském muzeu Karoliny Světlé, Český Dub. Klatovy, 1998, s.2–18. (ISBN 80-86104-03-6)
PhDr. Helena Mevaldová: Současní betlémáři na Berounsku, Betlémy stále živé (Sborník příspěvků ze stejno-jmenného sympozia uspořádaného v Jindřichově Hradci 19.- 20. září 1996), vydalo Okresní muzeum Jindřichův Hradec, 1996, s. 50-59 (ISBN ? 80-901575-2-1)
PhDr. Helena Mevaldová: Pověsti o sv. Vojtěchu a jeho patronát, Světci v lidové tradici (Sborník příspěvků ze semináře), Vydalo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 1995, s. 157-172.
PhDr. Helena Mevaldová, PhDr. Alena Voříšková, Rupert Roth), Hinterglasbilder und Heiligendarstellungen vom Egerland bis zum Bohmerwald, Eine Sonderausstellung des Hinterglasmuseums Sandl (Katalog), Hinterglasmuseum Sandl, Rakousko, 1993
PhDr. Helena Mevaldová: Berounské pověsti, Muzeum Českého krasu v Berouně, Beroun, 1993.
PhDr. Helena Mevaldová: Chebské obrázky na skle, Sborník chebského muzea 12/1993, 87-95, Chebské muzeum, s. 13 –16.
Folk Tales on the Hussars at Nebesa by Aš (in: Excursus to „A Complex Investigation of a Field Fortification of the Seven Years´s War/1756 – 1763/ at the Site of Nebesa by Aš/Asch“), Studies in Postmedieval Archaeology, Archeologický ústav ČSAV, Praha 1990 , 61 – 66 Recentní vypravěčský fond v Hostomicích pod Brdy , Na pomoc muzejní práci - Lidová kultura současnosti, (Sborník příspěvků ze semináře), Středočeské muzeum Roztoky u Prahy, 1988, s. 125-140.

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů