EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

PhDr. Eva Paulová

vedoucí kurátor Českého muzea hudby

 
České muzeum hudby, Karmelitská 2, 118 00 Praha 1. tel. +420 257 257 783
e-mail: eva_paulova@nm.cz
 
Vědecké zaměření:
Hudební ikonografie, Hugo Boettinger, historická fotografie, péče o sbírky
 
Vzdělání:
FF UK Teorie a dějiny výtvarného umění (1982), FF UK Italský jazyk (1982)
 
Granty:
 
Reflexe hudebního života první třetiny 20. století v díle Hugo Boettingera, identifikační číslo MK RK01P03OMG001, 2001–2004
 
účast: Osobnosti české vědy a kultury. Dílčí úkol Přínos sběratelské činnosti Ondřeje Horníka pro pramennou základnu k dějinám hudby v Čechách, identifikační číslo VZ MK 00022327202, 2005-2011
 
interní grant Národního muzea:
Autorské a chronologické určení obrazu Společnosti při tanci. NM grant č. 1, 2007–2008
 
mezioborový interní grant Národního muzea:
Výběrový monitoring stavu fotografického fondu Českého muzea hudby Národního muzea, 2015–2016
 
účast: Jednotný modulární systém dálkového on-line sledování environmentálních charakteristik depozitářů a expozic, 2012­–2015, MK ČR – NAKI DF 12P01OVV027
 
Výstavy: 
 • PAULOVÁ, Eva, KABELKOVÁ, Markéta. Století valčíku a polky. Národní muzeum – České muzeum hudby, 8. 3. 2013 – duben 2014.
 • PAULOVÁ, Eva, FRANTA, Karel. Malovaná muzika Karla Franty. Národní muzeum – České muzeum hudby, 5. 12. 2008 – 2. 4. 2009.
 • KABELKOVÁ, Markéta, PAULOVÁ, Eva. Zachráněné poklady paní Hudby aneb České muzeum hudby šest let po povodni. Národní muzeum – České muzeum hudby, 7. 3. – 21. 4. 2008
 • PAULOVÁ, Eva, KABELKOVÁ, Markéta. Hudba v Praze 1760-1810. Hudební Praha a Mozart. Národní muzeum – České muzeum hudby, 31. 5. – 4. 9. 2006.
 • PAULOVÁ, Eva, SUCHOMELOVÁ, Hana. Dobrá pohoda české hudby aneb Dra Desideria vidění a proroctví o hudbě. Národní muzeum – České muzeum hudby 17. 12. 2004 – 6. 6. 2005.
 • PAULOVÁ, Eva, RYCHLÍKOVÁ, Magdalena. České zpěvy vánoční. Národní muzeum – Lobkovický palác, 19. 12. 2002 – 15. 3. 2003.
 • VANIŠOVÁ, Dagmar, PAULOVÁ, Eva. Životem a snem (výstava k 60. výročí úmrtí Josefa Suka. Muzeum umění Benešov 1995. 
 • VANIŠOVÁ, Dagmar, PAULOVÁ, Eva. Jiří Herold a České kvarteto. Okresní muzeum Rakovník 1993.
 • VANIŠOVÁ, Dagmar, PAULOVÁ, Eva. České kvarteto. 1892–1934. Národní muzeum – Lobkovický palác 1992
 
Ostatní aktivity:
 
vedoucí pracovní skupiny RIdIM při České národní skupině IAML
 
 
Bibliografie:

 

 • PAULOVÁ, Eva. Pozůstalost Otakara Bartíka. Hudební věda, roč. 51 (2014), č. 1–2, s. 175–190.
 • KOTAŠOVÁ, Daniela, PAULOVÁ, Eva. Housle Františka Ondříčka a jejich obrazová dokumentace ve sbírkách Českého muzea hudby / The Violins of František Ondříček and Their Pictorial Documentation in the Collections of the Czech Museum of Music. Musicalia, roč. V (2013), č. 1–2, s. 117­–126 (česky); p. 127–138 (anglicky).
 • PAULOVÁ, Eva.  Příspěvek k periodizaci tvorby ateliéru Jana Mulače. Historická fotografie, roč. 12 (2013), s. 4–19.
 • PAULOVÁ, Eva. Hieronymus II. Francken, Společnost při tanci : In Tance a slavnosti 16. –18. Století, [katalogové heslo]. Praha: Národní galerie, 2008. s. 198–199.
 • PAULOVÁ, Eva. Výstavní činnost Českého muzea hudby v letech 2003–2008 / Exhibitions mounted by the Czech Museum of Music from 2003 to 2008. Musicalia, roč. 2 (2010), č. 1–2, s. 127–134 (česky); s. 135–142 (anglicky).
 • PAULOVÁ, Eva. Tezaurace a prezentace hudebního dědictví včera, dnes a zítra : zkušenosti Národního muzea – Českého muzea hudby s ochranou, uložením a zpřístupňování dokladů hudební minulosti a současnosti na prahu nového tisíciletí. In Hudobné dedičstvo vo fondoch knižníc a múzeí : zborník z 27. seminára hudobných knihovníkov. Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2009. s. 48–52.
 • PAULOVÁ, Eva. Hugo Boettinger s Českou filharmonií. Rudolfinum revue, roč. 4 (2004), č. 2, s. 40–42.
 • PAULOVÁ, Eva. O přátelství. Rudolfinum revue, roč. 4 (2005), č. 3, s. 10–12.
 • PAULOVÁ, Eva. Obraz jako zbraň bojů o Dvořáka a Smetanu. Opus musicum, roč. 32 (2000), č. 6, s. 21–26. 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů