EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

PhDr. Daniela Krechlová

Kurátorka, centrální evidence a administrace sbírek


Národní muzeum, centrální evidence a administrace sbírek,
Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1,
tel. + 420- 224-497-221
E-mail: daniela_krechlova@nm.cz

Vědecké zaměření:
Dějiny výtvarného umění, etnografie, design – výtvarný, moderní šperk

Vzdělání:
1976 – 1981 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – dějiny výtvarného umění (1982-PhDr.)
1976 – 1980 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – etnografie

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty:
USA 1998, Peru 2008, Mexico 2009, 2010-Guatemala
 • 1990 Paul Derrez (Galerie RA Amsterdam ) – konzultace, téma: moderní výtvarný šperk
 • 1995 Olga Zobel (Galerie Biró Mnichov) – konzultace, spolupráce – katalog k výstavě moderní výtvarný šperk (J.Šibor)
 • 1998 Helen Drutt (Helen Drutt Gallery Philadelphia) – konzultace, téma: současný světový výtvarný šperk
 • 2002 Bruno Martinazzi (Torino) – konzultace, příprava podkladů viz text pro seriál v designovém časopise Nový IN

Pedagogická činnost:
 • 2004 – oponentura diplomové práce „ Šperk jako svébytné umělecké dílo“ – Kateřina Jančářová, Univerzita Palackého v Olomouci, katedra výtvarné výchovy
 • 2005 – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, katedra Kov a šperk, přednášky: Současný výtvarný šperk
Další přednesené přednášky:
 • 1987 Současný moderní šperk v Československu – NM
 • 1988 Exkurze do oblasti světového moderního šperku a ateliérové bižuterie –NM
 • 1988 Současný norský šperk – Mánes – sekce Kov a šperk
 • 1991 Muzeum ve Pforzheimu, NM

Muzejní práce (výstavy):
 • 1985 výstava Šperk, grafika – M. Tomanec, J. Tomanec, F.Musil, Muzeum Litovel, spolupráce s bratry Tomancovými
 • 1989, 1990 spolupráce na výstavách Babí léto – Bertramka a ve výstavní síni Atrium,
  Praha - Žižkov
 • 1991 propagační výstava o Národním muzeu, NM (scénář), podchod metra Václavské náměstí
 • 1991 spolupráce na výměnné výstavě s Birminghamskou polytechnikou – Děti malují muzeum, NM
 • 1991 výstava a soutěž pro děti ve spolupráci s firmou LEGO v NM (scénář, koncepce, komisařka)
 • 1999 výstava Vzpomínka na Marii,(Marie Hrabětová, ak.soch.), Kulturní centrum Klánovice (spolupráce s M. Vajceovou,ak.soch.)
 • 2000 výstava Obrazy akad. mal. Boženy Zlámalové, Kulturní centrum Klánovice (spolupráce s M. Vajceovou,ak.soch.)
 • 2001 výstava Malířské cesty kolem Soláně – Marcela Vajceová Hofmanová a její přátelé, Výstava užitého umění absolventů VŠUP v Praze, Karlovské muzeum ve Velkých Karlovicích a Galerie V patře, Vsetín (spolupráce s M. Vajceovou,ak.soch.)
 • 2003 výstava Malé a velké objekty, Jiří Šibor, Galerie Caesar, Olomouc (spolupráce s J.Šiborem)
 • 2003 výstava Šperk objektem, objekt šperkem (geometrie, optika, design), pro společnost COPA, Muchovo muzeum, Hergetova cihelna, Praha (scénář, katalog - text, koncepce instalace, komisařka)
 • 2004 výstava 5+5 český šperk, České centrum v Bratislavě (s RNDr. D. Březinovou)
 • 2006 výstava Jaroslav Kodejš - výtvarný šperk, Galerie Špejchar HP, Městská část Praha 20 – Horní Počernice, Infocentrum ( scénář, text katalogu, koncepce instalace, komisařka)
 • 2006 výstava Helena Samohelová – abstraktní a figurální keramika, Galerie Špejchar HP, Městská část Praha 20 – Horní Počernice, Infocentrum ( scénář, text katalogu, komisařka)
 • spolupráce při dalších výstavách : soukromé galerie Kotelna a U prstenu v Jilské ulici v Praze

Ostatní aktivity:
 • Členství v SČVU – sekce teorie (1990)
 • Členství v Uměleckohistorické společnosti v českých zemích (1991–92)
 • Unie výtvarných umělců – obor Kov a šperk (1991-93)
Průvodcovské služby:
 • Zámek Velké Losiny (spolupráce s Vlastivědným ústavem v Šumperku) (1975, 1976)
 • NM, historie Národního muzea, expozice Pravěké dějiny Československého území, numismatická sbírka a české dějiny 19. a 20. stol. (1989 – 1990)

 • Spolupráce s památkovými ústavy v Českých Budějovicích, v Plzni, v Pardubicích (inventarizace zámeckých mobiliářů) – SZ Dačice, Orlík, Červená Lhota, Kynžvart, Nové Hrady u Skutče

Bibliografie:
 1. Bendová(Krechlová) Daniela, Fresky Jana Kryštofa Handkeho na zámku Velké Losiny, in: Vlastivědný sborník Severní Morava sv. 36, Šumperk 1978, s. 70–72.
 2. Bendová(Krechlová) Daniela, Pozdně gotická madona s andílky z filiálního kostela sv. Kateřiny v Uhelné, in: Vlastivědný sborník Severní Morava sv. 40, Šumperk 1980, s. 56–57.
 3. Krechlová Daniela, Přehled restaurátorských prací za rok 1981, Dílo, podnik ČFVU.
 4. Krechlová Daniela, Dílo – ČFVU Restaurátoři, malíři a sochaři pro Národní divadlo, in: Sborník Národního divadla – rekonstrukce a dostavba okolí, Pozemní stavby n.p. České Budějovice, Praha 1982.
 5. Krechlová Daniela, Malby Ignáce Oderlitzkého v šumperské kapli sv. Barbory, in: Vlastivědný sborník Severní Morava sv. 46, Šumperk 1983, s. 60–63.
 6. Krechlová Daniela, Koně mistra Boxana, in: Umění a řemesla č.1, Praha 1984, s. 69–70.
 7. Krechlová Daniela, Zátiší Anežky Kovalové, in: Výtvarná kultura č.6, Praha 1986, s. 8–10.
 8. Krechlová Daniela, Bývalý cisterciácký klášter v Sedlci u Kutné Hory (refektář – malířská výzdoba, Juda Tadeáš Supper),1986,19 stran, předáno investorovi do tisku (Čs.tabákový průmysl Kutná Hora)
 9. Krechlová Daniela, Šperky Slavomíra Čermáka,in: Umění a řemesla č.1, Praha 1987, s. 45–46.
 10. Krechlová Daniela, Šperkařka Katrin Amosová, in: Umění a řemesla č.3, Praha 1987, s. 58.
 11. Krechlová Daniela, Jaroslav Mojsl, výstava kovářských prací, šperků a oděvních doplňků, text, katalog k výstavě, Železný Brod 1988.
 12. Krechlová Daniela, Norská šperkařka Gry Eideová, in: Ateliér č.5, roč. 3, Praha 1990, s. 6.
 13. Krechlová Daniela, Komorní výstava Drahý kámen a šperk, in: Ateliér č.13, roč. 3, Praha 1990,s.6.
 14. Krechlová Daniela, Průřez tvorbou šperkařky Zdeny Mašatové, text, katalog k výstavě, Galerie D, Praha 1990.
 15. Krechlová Daniela, Náprstkovo muzeum, in: Ateliér č.3, roč. 4, Praha 1991, s. 9.
 16. Krechlová Daniela, Zvířátka z Lega, dětská soutěž a výstava, text k výstavě, NM, Praha 1991.
 17. Krechlová Daniela, Brože Jaroslava Kodejše,in: Umění a řemesla č.4,roč. 39, Praha 1998,s.74-75.
 18. Krechlová Daniela, Brože pro Madeleine K. Albrightovou, in: Ateliér č.24, roč. 11, Praha 1998, s.7.
 19. Krechlová Daniela, Lyže – Brože, text, katalog k výstavě vydala galerie Kotelna, Praha 1998.
 20. Krechlová Daniela, Duplex mobile – Jiří Šibor, text, katalog k výstavě, Kovalam, Praha 1998.
 21. Krechlová Daniela, Lyže – brože, in: Ateliér č.3, roč.12, Praha 1999, s.3.
 22. Krechlová Daniela, Český výtvarný šperk,in:Nový INč.7,roč.II,Praha 1999,s.62-63, ISSN 1212-0898.
 23. Krechlová Daniela, V záři českého granátu, Praha UPM, in: Ateliér č.13, roč. 12, Praha 1999, s.12.
 24. Krechlová Daniela, Znáte tvorbu výtvarníků – šperkařů?, Peter Skubic, in: Nový IN č.10, roč. IV., Praha 2000, s. 36-37, ISSN 1212-0898.
 25. Krechlová Daniela, Umělé materie–Artificial Matter, Abstrakce v barvách,text,katalog, Brno2000.
 26. Krechlová Daniela, Znáte tvorbu výtvarníků šperkařů?, Giovanni Corvaja, in: Nový IN č.11, roč. IV., Praha 2000, s. 82-83, ISSN 1212-0898.
 27. Krechlová Daniela, Šperk pod vlivem pražské architektury. Kubismus a rondokubismus, in: Projekt 2000+I, Otisky pražské architektury v oděvních kreacích a designu – Míčovna PH 24.11. -26.11. 2000, Dokument, Praha 2000, s. 10.
 28. Krechlová Daniela, Znáte tvorbu výtvarníků šperkařů?, Markéta Šílená, in: Nový IN č.12, roč. V., Praha 2001, s. 72-73, ISSN 1212-0898.
 29. Krechlová Daniela, Znáte tvorbu výtvarníků šperkařů?, Jiří Šibor, in: Nový IN č.13, roč.V., Praha 2001, s. 66-67, ISSN 1212-0898.
 30. Krechlová Daniela, Znáte tvorbu výtvarníků šperkařů?, Zdena Roztočilová, in: Nový IN č.14, roč. V., Praha 2002, s. 48-49, ISSN 1212-0898.
 31. Krechlová Daniela, Znáte tvorbu výtvarníků šperkařů?, Svatopluk Kasalý, in: Nový IN č.15, roč. V., Praha 2002, s. 42-43, ISSN 1212-0898.
 32. Krechlová Daniela, Znáte tvorbu výtvarníků šperkařů?,Bruno Martinazzi,in: Nový IN č.16, roč.VI., Praha 2002, s. 46-47, ISSN 1212-0898.
 33. Krechlová Daniela, Fragillitas gradatim, text, katalog k výstavě, Praha 2003, ISSBN 80-239-0738-7.
 34. Krechlová Daniela, Znáte tvorbu výtvarníků šperkařů?, Peter Chang, in: Nový IN č.17, roč. VII., Praha 2003, nestr.
 35. Krechlová Daniela, Malé a velké objekty, Jiří Šibor, Olomouc – Galerie Caesar,6.5.-30.5.,in: Ateliér č.12, roč. 16, Praha 2003, s.6.
 36. Krechlová Daniela, Šperk objektem, objekt šperkem (geometrie, optika, design), Hergetova cihelna Praha 1, katalog k výstavě, společnost COPA a Muchovo muzeum s.r.o., Praha 2003, ISBN-80-239-1269-0.
 37. Krechlová Daniela, Mono+Eva Eisler, Praha, Uměleckoprůmyslové muzeum, 1.10.-26.10.,in: Ateliér č.23, roč. 16, Praha 2003, s.2.
 38. Krechlová Daniela, Jiří Šibor – „Twisted circles“, text, katalog k výstavě, Brno 2004.
 39. Krechlová Daniela, 5+5 český šperk, text, katalog k výstavě, České kulturní centrum v Bratislavě, Praha 2004.
 40. Krechlová Daniela, Výtvarný šperk v Českej republike, I. časť, in: Remesla, umenie, dizajn č.4, roč.5, Bratislava – ÚLUV 2004, s. 13-15, ISSN 1335-5457.
 41. Krechlová Daniela, Mříže brože, text, katalog k výstavě, Praha 2005.
 42. 42) Krechlová Daniela, Mobiloidy, text, katalog k výstavě, Praha 2005.
 43. Krechlová Daniela, Výtvarný šperk v Českej republike, II.časť, in: Remesla, umenie, dizajn č.1, roč. 6, Bratislava - ÚLUV 2005, s. 15-17, ISSN 1335-5457.
 44. Krechlová Daniela, Jaroslav Kodejš – výtvarný šperk, text, katalog k výstavě, Městská část Praha 20-Horní Počernice, Infocentrum, Galerie, Chvalský areál, Praha 2006, ISBN-80-239-7285-5.
 45. Krechlová Daniela, Helena Samohelová – abstraktní a figurální keramika, text, katalog k výstavě, Městská část Praha 20 –Horní Počernice, Infocentrum, Galerie, Chvalský areál, Praha 2006, ISBN-80-239-7877-2.

Další články:
časopis Domov:

 1. Krechlová Daniela, Seznámení se šperky Zdeny Mašatové, in: Domov č.2, roč. 24, Praha 1984, s.42-43.
 2. Krechlová Daniela, Poetický svět prostých, každodenních zákoutí Jaroslava Alta, in: Domov č.3, roč.25, Praha 1985, s.68.
 3. Krechlová Daniela, Dvě mladé šperkařky – Lenka Beranová a Zdeňka Laštovičková, in: Domov č.3, roč. 27, Praha 1987, s.73.
 4. Krechlová Daniela, S malířem a restaurátorem Josefem Němcem, in: Domov č.3, roč. 27, Praha 1987, s.73.
 5. Krechlová Daniela, Výtvarné pojetí šperků Slavomíra Čermáka, in: Domov č.1, roč. 31, Praha 1991, s.55.
 6. Krechlová Daniela, Ateliér a galerie Heleny Fejkové, in: Domov č.1, roč. 31, Praha 1991, s.56.
 7. Krechlová Daniela, Ocel a plast, in: Domov č.2, roč. 39, Economia a.s. Praha 1999, s. 62-63.
 8. Krechlová Daniela, Lyže-brože Pavla Opočenského, putovní výstava: Česká republika, Evropa, USA, in: Domov č.6, roč. 39, Economia a.s., Praha 1999, s.66-67.
 9. Krechlová Daniela, Výtvarné objekty Markéty Šílené, in: Domov č.2, roč. 41, Ecomonia a.s. Praha 2000, s.42-45.

časopis Bydlení:
 1. Krechlová Daniela, Sklářská výtvarnice a šperkařka Markéta Šílená, in: Bydlení č.4, Praha 1990, s.73-81.

internetový deník Neviditelný pes:
 1. Krechlová Daniela, Umění: Výtvarný šperk – Jaroslav Kodejš, in: Neviditelný pes – 13.11.2001.
 2. Krechlová Daniela, Výtvarný šperk(2) – Karel Votipka, in: Neviditelný pes – 5.12.2001.
 3. Krechlová Daniela, Výtvarný šperk(3) – Gijs Bakker, in: Neviditelný pes – 1.2.2002.
 4. Krechlová Daniela, Výstava: Hergetova cihelna – výstava Šperk objektem, objekt šperkem,in: Neviditelný pes, Praha 21.8. 2003.
 5. Krechlová Daniela, Pozvánka na výstavu: Zdena Roztočilová,in: Neviditelný pes, Praha 29.12. 2003.
 6. Krechlová Daniela, Pozvánka na výstavu: Pavel Filip – Ocel a barva – Interbanka a.s. Praha, in: Neviditelný pes, Praha 3.4. 2004.
 7. Krechlová Daniela, Výstava: Dušičky 2002–2004 (Vratislav Karel Novák), Galerie Pecka 25.1.- 25.2. 2005, in: Neviditelný pes, Praha 31.1. 2005.
 8. Krechlová Daniela, Jarní úklid, in: Neviditelný pes – Kultura, Praha 20.4. 2005.

Odborná ocenění: 1983 – za zásluhy o rekonstrukci Národního divadla v Praze ( během působení v podniku ČFVU-Dílo, Praha, odd. restaurátorů)

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů