EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Mgr. Petra Váchová

Kurátorka fondů a dokumentačních sbírek 19. století v Archivu Národního muzea


Archiv Národního muzea, Na Zátorách 6, 170 00 Praha 7, tel. +420- 220-802-530
e-mail: Petra.vachova@nm.cz
Vědecké zaměření:
politické a kulturní dějiny 19. století, dějiny muzejnictví, dějiny české architektury 19. a 20. století
Vzdělání:
archivnictví a pomocné vědy historické na FF UK (1998–2005)
2004 čtyřměsíční studijní stáž na Universität Wien (Geisteswissenschaftliche Fakultät)
2006-2010 doktorandské studium programu Historické vědy, nedokončeno
2007 měsíční stipendijní stáž na Universität Wien (Geisteswissenschaftliche Fakultät)
2006 - 2007 – roční kurz Školy muzejní propedeutiky (AMG)

Výzkumné projekty (včetně zahraničních):
Dějiny fondů a sbírek Národního muzea (DKRVO)
Muzejní práce:
spolupráce na realizaci expozice Architektury, stavitelství a průmyslového designu (Národní technické muzeum)

Bibliografie:
ŠEVČENKOVÁ Petra, Edice soupisů tzv. politicky kompromitovaných pro Prahu z roku 1857 (neoabsolutistická perzekuce v Čechách ve světle úřední evidence), Paginae historiae č. 14, 2006, S. 355-481 [ISBN 80-86712-37-0] []
 
VÁCHOVÁ Petra, „Unter Polizeiaufsicht zu stellen!“ Policejní dohled v neoabsolutistických Čechách ve svědectví úředních dokumentů, Sborník archivních prací 2008, č. 1, s. 3-38 [ISSN 0036-5246]
 
LIBROVÁ Eva, Architekt F. A. Libra (Hrst vzpomínek na otce), Praha 2008, (odborná redakce) [ISBN 978-80-7037-175-6]
 
VÁCHOVÁ Petra, Sbírky architektury a (pozemního) stavitelství Národního technického muzea ve světle organizačních a koncepčních změn od svého vzniku do roku 1960, in: Pět let Školy muzejní propedeutiky (Sborník absolventských prací žáků Školy muzejní propedeutiky), Praha 2009, s. 285 – 334, [ISBN 8086611337]
 
VÁCHOVÁ Petra, „Kolonie Svobody“ – rodinné domy pro družstvo Svépomoc; Nájemné domy pro družstvo Svépomoc; Blok obytných domů pro státní zaměstnance; in: Slavné vily Prahy 10, Praha 2009, s. 102-107 a 134-136 [ISBN 978-80-87489-03-1]
 
Karel Lhota, Nejen slova (O divadle, architektuře a bytové kultuře), Praha 2010, LHOTOVÁ-SLABÁ Dagmar - SZADKOWSKÁ Marie - VÁCHOVÁ Petra (eds.) [ISBN 978-80-204-2221-7]
 
VÁCHA Zdeněk - VÁCHOVÁ Petra, Od nápravy povodňových škod k nové archivní badatelně (2002-2009). Archiválie Národního technického muzea se opět zpřístupňují, Archivní časopis, Roč. 60, č. 1 (2010), s. 48-58 [ISSN 0004-0398]
 
STŘÍTESKÝ Hynek - VÁCHA Zdeněk - VÁCHOVÁ Petra, Prameny obrazové povahy k dějinám cukrovarnictví ve sbírkách Národního technického muzea, Listy cukrovarnické a řepařské 126, 2010, č. 9/10, s. 310–316 [ISSN 1210-3306]
 
VÁCHOVÁ Petra, Zdeněk Wirth a Ladislav Machoň – zakladatelé dnešního archivu architektury a stavitelství v Národním technickém muzeu, in: Pěšák s noblesou:pocta p. t. PhDru Janu Hozákovi, Sekyrková Milada (ed.), Praha 2010, s. 84–106 [ISBN 978-80-87489-03-1]
VÁCHA Zdeněk – VÁCHOVÁ Petra, Osudy sbírek architektury v Národním technickém muzeu v šedesátých letech 20. století, in: Věda a technika v Československu v 60. letech 20. století. Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 25, Lorencová Ivana – Novotný Michal (eds.), Národní technické muzeum, Praha, s. 439–450 2011 [ISBN 978-80-7037-203-6]
 
VÁCHOVÁ Petra, Osobní fond Josefa Gočára v Archivu architektury a stavitelství Národního technického muzea, in: Gočár Wenke, Městské muzeum v Jaroměři, Jaroměř 2011, Mertlíková Olga (ed.), s. 132-140 [ISBN 978-80-903131-9-4]
 
STŘÍTESKÝ Hynek - VÁCHA Zdeněk - VÁCHOVÁ Petra, Vývoj cukrovarnického průmyslu obrazem: ukázky z archivních fondů a sbírek Národního technického muzea. Prameny a studie 47: Cukrovarnictví, cukrovary a cukrovarníci. Fenomén českého hospodářství v 19. a 20. století,Praha 2011, s. 352–394 [ISBN 978-80-7037-206-7]
 
Účast na konferencích
Věda a technika v Československu v 60. letech 20. století, Národní technické muzeum 2010
Cukrovarnictví, cukrovary a cukrovarníci, Národní technické muzeum 2010

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů