EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

PhDr. et Mgr. Petr Šída, Ph.D.

Kurátor sbírky paleolitu a mezolitu
Národní muzeum, Historické muzeum, Oddělení prehistorie a protohistorie, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1, tel. 244 497 216 e-mail: petr_sida@nm.cz

Vědecké zaměření:
archeologie paleolitu a mezolitu, kamenné industrie pravěku, kvartérní geologie

Vzdělání:
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta - rok ukončení magisterského studia: 2001
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta – rok ukončení magisterského studia 2007
V roce 2005 obhájil disertační práci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, oboru archeologie pravěká a raně středověká (téma: Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné. Dílenské areály v oblasti horního Pojizeří)

Výzkumné projekty:
v roce 2004 získáno stipendium Gerharda Bersu udělované nadací Pro Archaeologia Saxoniae
v roce 2003 řešen projekt Grantové agentury UK „Využívání kamenné suroviny v mladší době kamenné. Dílenské areály v oblasti horního Pojizeří“ číslo 295/2003/A-HN/FF
od roku 2004 do roku 2005 řešen projekt Grantové agentury UK „Kamenná industrie z jeskynních lokalit Českého ráje“ číslo 475/2004/A-HN/FF
od roku 2007 do konce roku 2010 účast na řešení výzkumného záměru KAR Západočeské univerzity v Plzni „Opomíjená archeologie“ číslo MSM 4977751314.
od roku 2009 do konce roku 2011 účast na řešení výzkumného projektu J. Prostředníka „Neolitická těžba a zpracování surovin v Jizerských horách“ GAČR 404/09/0599.
od roku 2011 do roku 2014 účast na projektu OPVK Archeologické strategie (FF ZČU Plzeň)
od roku 2013 spoluřešitel pětiletého projektu GAČR Před neolitem.
 
Výběrová bibliografie
 
Monografie
 • Šída, P. 2007: Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné. Dílenské areály v oblasti horního Pojizeří, Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque 3, 1–282. ISBN 978-80-7308-207-9.
 • Šída, P. et al. 2007: Lovci mamutů. 1–120, Ottovo nakladatelství. Praha. ISBN 978-80-7360-639-8.
 • Šída, P. 2009 (Ed.): The Gravettian of Bohemia, Dolnověstonické studie 17, 1–264. Brno. ISBN 978-80-86023-86-1.
 • Prostředník, J. – Šída, P. 2010: Nejstarší dějiny Českého ráje a horního Pojizeří. 1–124. Turnov. ISBN 978-80-87416-01-3.
 • Šída, P. 2010: Gravettské sídliště v Řevnicích. 1–328, Plzeň. ISBN 978-80-7043-833-6.
 • Šída, P. et al. 2011: Doba kamenná povodí horní Otavy, AVJČ Supplément 7. 1–184. ISBN 978-80-87311-12-7.
 • Šída, P. 2012: Metody terénního výzkumu a vyhodnocení paleolitických a mezolitických situací. Ústí nad Orlicí. ISBN 978-80-7405-182-1
 • Šída, P. et al. 2012: Neolitický težební a zpracovatelský areál ve Velkých Hamrech I. Pojizerské archeologické studie 1. Turnov. ISBN 978-80-87416-10-5
 • Šída, P. et al. 2013: Velké Hamry II. Neolitický težební a zpracovatelský areál. Pojizerské archeologické studie 2. Turnov. ISBN 978-80-87416-14-3
 • Šída, P. et al. 2014: Jistebsko. Záchranný archeologický výzkum na parcele 350/1 v roce 2009. Pojizerské archeologické studie 3. Turnov. ISBN 978-80-87416-19-8
 • Šída, P. et al. 2015 v tisku: Gravettské osídlení v Lubné. Katalogy nálezů do roku 1960, FAP.
 • Šída, P. et al. 2015 v tisku: Jistebsko. Neolitická těžba v Jizerských horách. Opomíjená archeologie. Plzeň.
 
Práce evidované na WOS
 • Kuneš, P. – Pokorný – Šída, P. 2007: Detection of the impact of early Holocene hunter-gatherers on vegetation in the Czech Republic, using multivariate analysis of pollen data, Veget Hist Archaeobot (2008) 17, 269–287.
 • Ernée, M. – Dobeš, M. – Hlaváč, J. – Kočár, P. – Kyselý, R. – Šída, P. 2007: Zahloubená chata ze středního eneolitu v Praze 9 – Miškovicích, PA XCVII, 31–108.
 • Nováček, K. – Chabr, T. – Filipský, D. – Janíček, L. – Pavelka, K. – Šída, P. – Trefný, M. – Vařeka, P. 2008: Research of the Arbil Citadel, Iraqi Kurdistan, First Season, PA XCIX, 259–302.
 • Šída, P. – Kachlík, V. 2009: Geological setting, petrology and mineralogy of metabasites in a thermal aureole of Tanvald granite (northern Bohemia) used for the manufacture of Neolithic tools, Journal of Geosciences 54/3, 269–287.
 • Verpoorte, A. – Šída, P. 2009: The Magdalenian colonization of Bohemia (Czech Republic), Archäologisches Korrespondenzblatt 39/3, 325–332.
 • Pokorný, P. – Šída, P. et al. 2010: Palaeoenvironmental research of the Schwarzenberg Lake, southern Bohemia, and exploratory excavations of this key Mesolithic archaeological area. PA CI, 5-48.
 • Bernardini, F. - De Min, A. - Lenaz, D. - Šída, P. - Tuniz, C. – Kokelj, E. M. 2012: Shaft-hole Axes from Caput Adriae made from Amphibole-rich Metabasites: First Evidence of Connections between Northeastern Italy and Central Europe during the 5TH Millenium BC, Archaeometry 54/3, 427-441.
 • Novák, J. - Svoboda, J. - Šída, P. - Prostředník, J. - Pokorný, P. 2014: A charcoal record of Holocene woodland succession from sandstone rock shelters of North Bohemia (Czech Republic), Quaternary International xxx (2014) 1-12.
 • Šída, P. v tisku: Gravettian lithics assemblages from Lubná (Bohemia), Quaternary International xxx (2015), 1-9.
 
A dalších více jak 120 odborných článků.

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů