EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Mgr. Michael Kotyk

e-mail: michael_kotyk@nm.cz

Vědecké zaměření:
Detekce škodlivého hmyzu v muzejním prostředí. Rentgenová spektrofotometrie sbírkových předmětů.
 
Vzdělání:
2014 – současnost: doktorské studium; téma práce: Diverzita střevních bičíkovců u švábů (Blattodea) (PřF UK, Katedra zoologie)
2014: Mgr. téma práce: Experimentální ověření funkce křídel v reprodukčním chování švába Eublaberus distanti (Blattodea: Blaberidae) (PřF UK, Katedra zoologie)
2011 Bc.; téma práce: Redukce křídel u švábů (Blattaria) (PřF UK)
 
Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty:
Entomology Department of The Natural History Museum, London (17. 11. – 23. 11. 2013)
Naturhistorisches Museum 2. Zoologische Abteilung, Wien (2. 6. – 4. 6. 2014; 6. 11. 2014)
Museum für Naturkunde, Berlin (25. – 26. 9. 2014)
Lund University, Entomological Collections, Lund (9. – 13. 11. 2015)

Bibliografie:

  • Pest Management in Museum Collections and Storage Areas (New Approach—Online Sensors for Pest Detection), Petra Štefcová, Michal Pech, Michael Kotyk, Jaroslav Valach, Karel Juliš & Jiří Frankl, 2014, Journal of Environmental Science and Engineering A, 3, 163-176.
  • Umění kovu v zemích východu Blízkého východu a Indie, Pospíšilová D., Mleziva J., Tuma D., Stříbrná A., Kotyk, M., Pech, M., Šejbl, J.; red. Klimtová Z., Lang, R., 2015, Národní museum, Praha (kniha)
  • Štefcová, Petra; Pech, Michal; Kotyk, Michael; Valach, Jaroslav; Juliš, Karel; Frankl, Jiří: „Jednotný modulární systém dálkového on-line sledování environmentálních parametrů depozitářů a expozic“,  ISSN 1803-0386 (registrační číslo MKČR E 18212); Muzeum: muzejní a vlastivědná práce, číslo 1, ročník 53, 2015, 7, str. 66-72, Praha, Národní muzeum
  • Valach, Jaroslav; Juliš, Karel; Štefcová, Petra; Pech, Michal; Wolf, Benjamín; Kotyk, Michael; Frankl, Jiří.  „Everything is data – overview of modular system of sensors for museum environment“. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-5/W7. Gőttingen: Copernicus Publications, 2015. Yen, X; Weng, K.; Cheng, H. ISSN 2194-9034. 25th International CIPA Symposium 2015, 31. August – 04 September 2015, Taipei, Taiwan, doi: 10.5194/isprsarchives-XL-5-W7-439-2015
  • Zpoloprovoz (poloprovoz, ,  schváleno MK ČR dopisem č.j. MK 57784/2015 OVV ze dne 29.9.2015 ).Valach, Jaroslav, Juliš, Karel, Frankl, Jiří, Štefcová, Petra, Pech, Michal, Kotyk, Michael.  Systém demonstrující propojení mezi sběrným serverem, jednotkami v lokalitách   a mobilním uživatelským terminálem .
  •  Gfunk (funkční vzorek,  schváleno MK ČR dopisem č.j. MK 57784/2015 OVV ze dne 29.9.2015).
  • Valach, Jaroslav, Juliš, Karel, Frankl, Jiří, Štefcová, Petra, Pech, Michal, Kotyk, Michael. Systém demonstrující propojení mezi sběrným serverem, jednotkami v lokalitách   a  mobilním uživatelským terminálem 
  • Nmet (certifikovaná metodika, osvědčení o uznání Certifikované metodiky č. 87, OVV MK ČR č.j. MK 11749/2016/OVV ze dne 16.2.2016).  Valach, Jaroslav, Juliš, Karel, Frankl, Jiří, Štefcová, Petra; Pech, Michal; Kotyk, Michael,  Metodika sledování a hodnocení světelných parametrů a biologických indikátorů vnitřního prostředí depozitářů a expozic“
  • Křídla mám, ač nelétám – aneb role křídel v páření švába Eublaberus distanti/Flying on the wings of love – the role of wings in mating in a flightless cockroach Eublaberus distanti, Kotyk M. & Varadínová Z., 2014, Klapalekiana, 50, 134 – 137.
  • Funkce křídel v reprodukčním chování švába Eublaberus distanti (Blattodea: Blaberidae)/The function of wings in the reproduction of the cockroach Eublaberus distanti (Blattodea: Blaberidae), Kotyk M. & Varadínová Z., 2015, Klapalekiana, 51, 93-99.

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů