EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Mgr. Radek Šanda, Ph.D.

Výzkumný a vývojový pracovník


Národní muzeum, Přírodovědecké muzeum, Zoologické oddělení, Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, tel. +420–224–497–253, +420–281–029–132
e–mail: radek.sanda@nm.cz

Rozšíření hlaváčovitých ryb (Gobiidae) v Jadranu - výzva pro potápěče k sběru dat na základě fotografické dokumentace

Vědecké zaměření:
systematika, fylogenetika, fylogeogerafie, ekologie, biologie a ochrana ryb, diverzita rybích společenstev

Vzdělání:
Přírodovědecká fakulta UK, zoologie, Mgr. – 1999
postgraduální studium, Přírodovědecká fakulta UK, Ph.D. – 2007

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty:
Training workshops for BP Conservation Programme winners 2002, Londýn, Velká Británie, 2.–20.4.2002
pracovní pobyty v Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, Španělsko(2003, 2005, 2006, 2008)

Granty:

 • 2000–2002 grant GAUK 128/2000/B BIO/PrF Průběh aklimatizace sivena amerického (Salvelinus fontinalis) v acidifikovaných vodách CHKO Jizerské Hory
 • 2002–2009 grant BP Conservation Programme: Survey of the endangered fish species of the Morača River system
 • 2003 projekt sponzorovaný v rámci programu EU BIODIBERIA (Human Potential Pr ogramme, Access to research infrastructures) Phylogenetic relationship within the genus Telestes with special emphasis on Telestes montenegrinus
 • 2004 grant Fisheries Society of the British Isles Diversity and phylogenetic relationships of Albanian freshwater gobies – small research
 • 2004–2005 grant Ministerstva kultury RK04P03OMG016 Využití sbírky rybovitých obratlovců uložených v Národním m uzeu pro posouzení vlivu povodní z roku 2002 na složení ichtyofauny zasažených povodí
 • 2004–2005 grant Ministerstva životního prostředí VaV/SM/6/37/04 Nepůvodní druhy ve fauně a flóře České republiky
 • 2005 projekt sponzorovaný v rámci programu EU SYNTHESIS Molecular phylogeny of endemic cyprinids of the genera Telestes, Squalius and Phoxinellus of the eastern Adriatic Sea drainage
 • 2006– grant MK ČR DE06P04OMG008 Historické sbírky obratlovců zoologického oddělení NM ve světe moderní taxonomie: tvorba revidovaného katalogu
 • Interní projekt VaV NM: Analýza genetické variability zástupců rodu Alburnus a Chondrostoma (Actinopterygii, Cyprinidae)ze severního Středomoří (2007)


Bibliografie:

 • Perea, S., Bohme, M., Zupančič, P., Freyhof, J., Šanda, R., Ozulug, M., Abdoli, A. et Doadrio, I. 2010. Phylogenetic relationships and biogeographical patterns in Circum-Mediterranean Subfamily Leuciscinae (Teleostei, Cyprinidae) inferred from both mitochondrial and nuclear data. BMC Evolutionary Biology 2010, 10:265
  (článek ke stažení na www.biomedcentral.com)
 • Buj, I., Vukić, J., Šanda, R., Perea, S., Ćaleta, M., Marčić, Z., Bogut, I., Povž, M. et Mrakovčić, M. 2010. Morphological comparison of bleaks (Alburnus, Cyprinidae) from the Adriatic Basin with the description of a new species. Folia Zoologica 59 (2): 129-141. (.pdf; 614 kB)
 • Marková, S., Šanda, R., Crivelli, A., Shumka, S., Wilson, I.F., Vukić, J., Berrebi, P. et Kotlík, P. 2010. Nuclear and mitochondrial DNA sequence data reveal the evolutionary history of Barbus (Cyprinidae) in the ancient lake systems of the Balkans. Molecular Phylogenetics and Evolution 55: 488-500. (pdf on request)
 • Šanda, R., Vukić, J., Švátora, M. 2010. Type specimens of fish taxa described by Vadim Vladykov from Subcarpathian Ukraine in the collection of the Charles University in Prague, Czech Republic. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 179 (3): 27-32 (.pdf; 873 kB)
 • Šanda, R. et Kovačić, M. 2009. Freshwater gobies in the Adriatic drainage basin of the western Balkans. Annales – Series Historia Naturalis 19(1): 1–10. (.pdf; 950 kB)
 • Šanda, R. et Vukić, J. 2009. Agnatha in the ichthyologic collection of the National Museum in Prague. Lampetra, Bulletin pro výzkum a ochranu biodiverzity tekoucích a stojatých vod, ZO ČSOP Vlašim, 6: 56–65. (.pdf; 608 kB)
 • Šanda, R. et Kovačić, M. 2009. First record of Gobius couchi (Gobiidae) in the Ionian Sea. Cybium 33(3): 249–250. (pdf on request)
 • Šanda, R., Bogut, I., Doadrio, I., Kohout, J., Perdices, A., Perea, S., Šedivá, A. et Vukić, J. 2008. Distribution and relationships of spined loaches (Cobitidae) in the Neretva River basin in Bosnia and Herzegovina. Folia Zoologica 57 (1–2): 20–25.(.pdf; 499 kB)
 • Šanda, R., Vukić, J., Choleva, L., Křížek, J, Šedivá, A., Shumka, S., et Wilson, I.F. 2008. Distribution of loach fishes (Cobitidae, Nemacheilidae) in Albania, with genetic analysis of populations of Cobitis ohridana. Folia Zoologica 57 (1–2): 42–50. (.pdf; 1 MB)
 • Mendel, J., Lusk, S., Vasil’eva, E.D., Vasil’ev, V.P., Lusková, V., Erk’akan, F., Ruchin, A., Koščo, J., Vetešník, L., Halačka, K., Šanda, R., Pashkov, A.N. et Reshetnikov, S.I. 2008. Molecular phylogeny of the genus Gobio Cuvier, 1816 (Teleostei: Cyprinidae) and its contribution to taxonomy. Molecular Phylogenetics and Evolution 47:1061–1075. (pdf on request)
 • Šedivá, A., Apostolou, A, Janko, K., Kohout, J., Kostov, V. et Šanda, R. 2008. Genetic structure and distribution of Barbatula bureschi (Balitoridae, Nemacheilinae) and its phylogenetic position with respect to other European stone loaches. Folia Zoologica 57 (1–2): 111–119. (.pdf; 730 kB)
 • Miller, P.J. et Šanda, R. 2008. A new West Balkanian sand–goby (Teleostei: Gobiidae). Journal of Fish Biology 72: 259–270. (pdf on request)
 • Kovačić, M. et Šanda, R. 2007. A new species of Knipowitschia (Perciformes: Gobiidae) from southern Montenegro. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 176 (5): 81–89.(.pdf; 1,5 MB)
 • Šanda, R. et Slavík, O. 2007. New record of the Blue bream (Abramis ballerus) in the Elbe River in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 25–26. (.pdf; 211 kB)
 • Vukić, J., Fott, J., Petrusek, A. et Šanda, R. 2006. What can size distribution of spheroidal carbonaceous particles reveal about their source? Atmospheric Environment, 40 (19), 3527–3535. (pdf on request)
 • Šanda, R., 2006. Actinopterygii – Paprskoploutví a druhové listy ryb. In: Mlíkovský, J. et Stýblo, P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky: 368–398. Praha: ČSOP.(.pdf; 1,1 MB)
 • Šanda, R., Lusková, V., Vukić, J. 2005. Notes on the distribution and taxonomic status of Gobio gobio from the Morača River basin (Montenegro). Folia Zoologica 54 (Suppl.1): 73–80. (.pdf; 694 kB)
 • Šanda R. et De Maddalena A., 2004: Collection of the sharks of the National Museum in Prague. Part. 2. Skeletal preservations. J. Nat. Mus., Nat. Hist. Ser. 173: 51–58. (.pdf; 112 kB)
 • Bohlen J., Šlechtová V., Šanda R., Kalous L., Freyhof J., Vukic J. et Mrdak D., 2003: Cobitis ohridana and Barbatula zetensis in the River Morača Basin, Montenegro: distribution, habitat, population structure and conservation needs. Folia Biologica (Kraków) 51(Suppl.): 147–153. (.pdf; 275 kB)
 • Šanda R., 2003: Save Moraca! Fisheries, 28(2): 28.
 • Šanda R. et De Maddalena A., 2003: Collection of the sharks of the National Museum in Prague. Part. 1. Complete taxiderms and liquid preservations. J. Nat. Mus., Nat. Hist. Ser. 172: 61–70. (.pdf; 2,44MB )


Ostatní aktivity:

Česká zoologická společnost
Fisheries Society of the British Isles

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů