EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Mgr. Petr Kment

Kurátor entomologického oddělení (řád Hemiptera)

Národní muzeum, Přírodovědecké muzeum, Entomologické oddělení, Kunratický zámek, 148 00 Praha 4, tel. +420-244-911-374

 

Vědecké zaměření:

Taxonomie, morfologie, zoogeografie, faunistika a ekologie ploštic (Heteroptera)

 

Vzdělání:

1996-2001 Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Brno (magisterské studium)

2001-2009 Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha (doktorské studium)

 

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty:

- studijní pobyty v zahraničních muzeích (Bruxelles, Budapest, Hamburg, London, Paris, St. Petersburg, Tervuren, Tianjin, Wien)

- terénní zkušenosti: Chorvatsko (2002, 2004-2011), Itálie (2003), Slovensko (2005), Turecko (2002, 2004, 2005, 2007, 2011)

 

Výzkumné projekty (výběr):

Faunistický průzkum ploštic v Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervaci Bílé Karpaty.

Taxonomie a zoogeografie ploštic (Heteroptera) ostrova Sokotra.

Taxonomie a zoogeografie ploštic (Heteroptera) Spojených Arabských Emirátů.

Taxonomie a zoogeografie kněžic (Pentatomidae) a knězů (Acanthosomatidae) Madagaskaru a tropické Afriky.

Morfologie zadohrudních pachových žláz u ploštic nadčeledi Pentatomoidea.

Parazitičtí bičíkovci ploštic ze skupiny Kinetoplastea (spolupráce s Katedrou parazitologie PřF UK).


Granty:
2006:
projekt SYNTHESYS, Naturhistorisches Museum Wien – Comparative morphology of external structures associated with metathoracic scent glands in Pentatomoidea (Heteroptera) and its usage in taxonomy of the group (AT-TAF-2249)

2012:

projekt SYNTHESYS, Museum national d’Histoire naturelle: Revision of selected genera of Madagascar Pentatomidae (Heteroptera) (FR-TAF-1820)

 

Pedagogická činnost:

Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Brno: terénní cvičení ze zoologie, terénní cvičení z entomologie, determinační cvičení z bezobratlých (Heteroptera), entomologie (Heteroptera), taxonomie a zoologická nomenklatura (zoologická nomenklatura), entomologie pro pokročilé (od 2012)

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha: exkurze fauna Středomoří (suchozemští bezobratlí), biologie vodních bezobratlých (Heteroptera)

 

Ostatní aktivity:

Česká společnost entomologická (řádný člen od r. 2001, předseda revizní komise 2004-2008, člen výboru a knihovník od r. 2008).

International Heteropterist´s Society (člen od r. 2002).

Biologická olympiáda (člen porot Jihomoravského krajského kola biologické olympiády v Brně od r. 1997).

Výkonný redaktor časopisu Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae (od r. 2005).

Člen redakčních rad časopisů Klapalekiana (od r. 2004), Silva Gabreta (od r. 2004) a Folia Heyrovskyana (od r. 2010).

 

Bibliografie:

1)       Kment P. 1999: Heteroptera. Pp. 187194. In: Opravilová V., Vaňhara J. & Sukop I. (eds.): Aquatic Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia 101: 1–279.

2)       BRYJA J. & KMENT P. 2000: Ploštice (Heteroptera) CHKO Poodří - přehled faunistických nálezů. [True bugs (Heteroptera) of Poodří Protected Landscape Area – a faunistic survey]. Pp. 5051 Příroda Poodří. In: ŘEHÁK Z. & BRYJA J. (eds.): 1. celostátní přírodovědná konference s mezinárodní účastí. Bartošovice na Moravě 14.15.4.2000, Sborník abstraktů, 57 pp (in Czech).

3)       KMENT P. 2001a: Mesovelia vittigera Horváth and Microvelia pygmaea (Dufour) (Heteroptera, Gerromorpha) in Croatia. Acta Entomologica Slovenica 9: 8082.

4)       KMENT P. 2001b: Ploštice (Heteroptera) národní přírodní rezervace Čertoryje (CHKO Bílé Karpaty, Česká republika). (True bugs (Heteroptera) of the National Nature Reserve Čertoryje (White Carpathians Protected Landscape Area, Czech Republic). Sborník Přírodovědného Klubu v Uherském Hradišti 6: 104117 (in Czech, English summary).

5)       HORSÁK M., KMENT P. & MALENOVSKÝ I. 2001: Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) v Bílých Karpatech a jiných oblastech Moravy. (Interesting records of beetles (Coleoptera) in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and other parts of Moravia (Czech Republic). Sborník Přírodovědného Klubu v Uherském Hradišti 6: 206210 (in Czech, English summary).

6)       PAPÁČEK M., DŽISOVÁ D., HODINOVÁ V., JANDOVÁ L., JANOCHOVÁ K., KMENT P., SMEJKALOVÁ R., ŠKRNA P., VALTR J., ZIKOVÁ L. & ZÍKOVÁ P. 2002: Water bugs (Heteroptera: Gerromorpha, Nepomorpha) of the Novohradské Mountains. Pp. 233236. In: PAPÁČEK M. (ed.): Biodiversita a přírodní podmínky Novohradských hor. Sborník příspěvků z konference. Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AV ČR, České Budějovice, 10.11.1.2002, 285 pp.

7)       KMENT P. & BRYJA J. 2002: Česká a moravská heteropterologie na počátku 21. století, aneb co bylo, je a snad i bude. Pp. 6465. In BRYJA J. & ZUKAL J. (eds): Zoologické dny, 14.15.2.2002 Brno, Sborník abstraktů, 161 pp (in Czech).

8)       BRYJA J. & KMENT P. 2001: The present state of knowledge of the true bugs (Heteroptera) in the PLA of Poodří (Czech Republic). Klapalekiana 37: 136.

9)       KMENT P. & BRYJA J. 2001: New and interesting records of true bugs (Heteroptera) from the Czech Republic and Slovakia. Klapalekiana 37: 231248.

10)     LOSOSOVÁ Z., DANIHELKA J., CHYTRÝ M., HLUCHÝ M., VÍTEK P., MAREK J., ŠKORPÍK M., BEZDĚK J., PRŮDEK P., POISEL J., LAUTERER P., BAGAR M., KMENT P., BRYJA J. & JANŠTA P. 2001: Předběžné výsledky monitoringu biodiverzity vinic a přilehlých lesostepních lokalit CHKO Pálava a NP Podyjí. [Preliminary results of the biodiversity monitoring of vineyards and adjacent forest-steppe localities in Pálava Protected Landscape Area and Podyjí National Park]. Thayensia (Znojmo) 4: 205208 (in Czech).

11)     BRYJA J. & KMENT P. 2002: New and interesting records of plant bugs (Heteroptera, Miridae) from the Czech and Slovak Republic. Klapalekiana 38: 110.

12)     HRADIL K., KAPITOLA P., JINDRA Z. & KMENT P., 2002: Faunistic records – 146. Heteroptera: Lygaeidae, Miridae. Klapalekiana 38: 113114.

13)     KMENT P. & SMÉKAL A. 2002: Příspěvek k faunistice některých vzácných vodních ploštic (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) v České republice. (Contribution to the faunistics of some rare water bugs (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) in the Czech Republic). Sborník Přírodovědného Klubu v Uherském Hradišti 7: 155181 (in Czech, English summary).

14)     KMENT P., 2003: Srovnávací morfologie kutikulárních struktur asociovaných s vyústěním metapleurální pachových žláz u čeledi Tessaratomidae (Heteroptera, Pentatomoidae). Pp. 8485. In: BRYJA J. & ZUKAL J. (eds), Zoologické dny, 13.14.2.2003 Brno, Sborník abstraktů, 244 pp (in Czech).

15)     BRYJA J., KMENT P. & HRADIL K. 2002: Ploštice (Heteroptera) rokytenských slepenců. (True bugs (Heteroptera) at conglomerates in the valley of Rokytná river). Přírodovědný Sborník Západomoravského Muzea  v Třebíči 40: 3360 (in Czech, English summary).

16)     DAVIDOVÁ-VILÍMOVÁ J. & KMENT P. 2003: Review of the distribution and habitat preference of the genus Metapterus (Heteroptera: Reduviidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 181196.

17)     KMENT P. 2003: „Zpráva o nálezu okružáka Segmentina nitida“. [„Record of the snail Segmentina nitida“]. Pp. 172173. In: VITNER J. & FARKAČ J., Aktivita České společnosti entomologické v kauze „Zkušební plochy technického vývoje Škoda Auto a.s.: záměr umístění zkušebního polygonu do bývalého Vojenského výcvikového prostoru Mladá (střední Čechy, Česká republika)“ – 2. část. (Activities of the Czech Entomological Society in the case „Testing areas of the Škoda Auto company: proposed construction of a car-testing polygone in the former Military Trainig Area of Mladá (central Bohemia, Czech Republic)“ – Part 2). Klapalekiana 39: 139187 (in Czech).

18)     KMENT P., BRYJA J., JINDRA Z., HRADIL K. & BAŇAŘ P. 2003: New and interesting records of true bugs (Heteroptera) from the Czech Republic and Slovakia II. Klapalekiana 39: 257306.

19)     BRYJA J. & KMENT P. 2006: Ploštice (Heteroptera) přírodní rezervace Svatý kopeček a blízkého okolí (CHKO a BR Pálava, Česká republika). (True bugs (Heteroptera) of the Svatý kopeček Nature Reserve and its environs) (Pálava Protected Landscape Area and Biosphere Reserve, Czech Republic). Sborník Přírodovědeckého Klubu v Uherském Hradišti 8 (2003): 5482 (in Czech, English summary).

20)     KMENT P. & MALENOVSKÝ I. 2004: Fauna ploštic, křísů a mer (Hemiptera: Heteroptera, Auchenorrhyncha, Psylloidea) CHKO Bílé Karpaty. [Fauna of Heteroptera, Auchenorrhyncha, and Psylloidea of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area]. Pp. 7879. In: BRYJA J. & ZUKAL J. (eds.), Zoologické dny, Brno 2004. Sborník abstraktů z konference 12.13. února. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 232 pp (in Czech).

21)     MALENOVSKÝ I. & KMENT P. 2004: Taxocenózy křísů a ploštice (Hemiptera: Auchenorrhyncha et Heteroptera) lučních porostů v CHKO Bílé Karpaty – srovnání ploch s odlišným managementem. [Taxocenoses of Auchenorrhyncha and Heteroptera of the meadows in Bílé Karpaty Protected Landscape Area – comparison of localities with different management]. Pp. 9091. In: BRYJA J. & ZUKAL J. (eds.), Zoologické dny, Brno 2004. Sborník abstraktů z konference 12.13. února. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 232 pp (in Czech).

22)     KMENT P. 2004: First records of two species of the genus Tuponia Reuter, 1875 (Heteroptera: Miridae) in Slovakia. Biológia (Bratislava) 59: 164.
23)     MALENOVSKÝ I. & KMENT P. 2004: First record of Livilla variegata Löw, 1881 (Hemiptera: Psylloidea, Psyllidae) in Slovakia. Biológia (Bratislava) 59: 292.

24)     KMENT P. & DAVIDOVÁ-VILÍMOVÁ J. 2004: The external structures associated with the metapleural scent glands in the family Tessaratomidae (Heteroptera: Pentatomoidea). Pp. 4546. In: KERZHNER I. M. (ed.): Third European Hemiptera Congress, 811 June, 2004, St. Petersburg, Russia. Abstracts. 87 pp.

25)     KMENT P., BRYJA J. & JINDRA Z. 2005: New records of true bugs (Heteroptera) of Balkan peninsula. (Novi podatki o stenicah (Heteroptera) Balkanskega polotoka). Acta Entomologica Slovenica 13: 920 (in English, Slovene summary).

26)     KMENT P. & BATELKA J. 2005: Contribution to the faunistics of the true bugs (Heteroptera) of Tunisia. (Příspěvek k faunistice ploštic (Heteroptera) Tuniska). Klapalekiana 41: 5362 (in English, Czech summary).

27)          ŠPRYŇAR P. & KMENT P. 2005: Notes on the distribution of Metatropis rufescens in the Czech Republic (Heteroptera: Berytidae). (Poznámky k rozšíření štíhlenky Metatropis rufescens v České republice (Heteroptera: Berytidae)). Klapalekiana 41: 7175 (in English, Czech summary).

28)     KMENT P., BRYJA J., HRADIL K. & JINDRA Z. 2005: New and interesting records of true bugs (Heteroptera) from the Czech Republic and Slovakia III. (Nové a zajímavé nálezy ploštic (Heteroptera) z České republiky a ze Slovenska III.). Klapalekiana 41: 157213 (in English, Czech summary).

29)     KMENT P. & JINDRA Z. 2005: New and interesting records of true bugs (Heteroptera) from Turkey, southeastern Europe, Near and Middle East. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 45: 316.

30)     KMENT P. & ŠRÁMEK P. 2005: First record of the family Velocipedidae (Heteroptera: Cimicomorpha) from Nepal. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 45: 1718.

31)     KMENT P. 2005: A new synonym of Phyllomorpha laciniata (Villers, 1789) (Heteroptera: Coreidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 45: 1920.

32)     KMENT P. 2005: Revision of the genus Mahea Distant, 1909 (Insecta: Heteroptera: Acanthosomatidae), with review of the Acanthosomatidae of Madagascar and Seychelles. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 45: 2150.

33)     KMENT P. 2005: Nové druhy ploštic (Heteroptera) pro faunu České republiky ze sbírky Otokara Kubíka. (New species of true bugs (Heteroptera) for the Czech Republic from the collection of Otokar Kubík). Práce Muzea v Kolíně, Řada Přírodovědná 6 (2004): 8187 (in Czech, English summary).

34)     KMENT P. 2006a: Nepůvodní druhy ploštic v České republice. [Alien species of true bugs in the Czech Republic]. Veronica 20(2): 12 (in Czech). [ISSN 12130699] [Populární].

35)     KMENT P. 2006b: A contribution to the faunistics of aquatic and semiaquatic bugs (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) in Portugal, with the review of biology of the Nearctic corixid Trichocorixa verticalis (Fieber, 1851). Boletín de la Sociedad Entomólogica Aragonesa 38: 359361.

36)     KMENT P. & MALENOVSKÝ I. 2006: National Museum in Prague and Moravian Museum in Brno, two important Heteroptera collections in the Czech Republic. P. 23. In: Third Quadrienal Meeting of the International Heteropterist’s Society. WICC Wageningen, 1821 July 2006. Abstracts, 31 pp.

37)     KMENT P. 2006c: Psammotisa nom. nov., a new replacement name for Tisia Hoberlandt, 1993 (Heteroptera: Pentatomidae: Sciocorini). (Psammotisa nom. nov., nové náhradní jméno pro Tisia Hoberlandt, 1993 (Heteroptera: Pentatomidae: Sciocorini)). Klapalekiana 42: 9596.

38)     KMENT P., VAHALA O. & HRADIL K. 2006: First records of Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) (Heteroptera: Oxycarenidae) from the Czech Republic with review of its distribution and biology. (První nálezy Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) (Heteroptera: Oxycarenidae) z České republiky) s přehledem o rozšíření a biologii druhu). Klapalekiana 42: 97127 (in English, Czech summary).

39)     MALENOVSKÝ I., KMENT P., CHOBOT K., PŘIDAL A. & RESL K. 2006: Nadzemní fauna bezobratlých. [Above-ground invertebrate fauna]. Pp. 4652. In: MLÁDEK J., PAVLŮ V., HEJCMAN M. & GAISLER J. (eds.): Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v chráněných územích. [Grazing as management of perennial grasslands in protected areas]. VÚRV, Praha, 104 pp (in Czech). [ISBN: 8086555763]

40)     ČIHÁKOVÁ K., MLÁDEK J., HEJCMAN M., MALENOVSKÝ I., KMENT P., CHOBOT K. & ČÍŽEK L. 2006: Chráněné druhy rostlin a živočichů. [Protected species of plants and animals]. Pp. 6568. In: MLÁDEK J., PAVLŮ V., HEJCMAN M. & GAISLER J. (eds.): Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v chráněných územích. [Grazing as management of perennial grasslands in protected areas]. VÚRV, Praha, 104 pp (in Czech). [ISBN: 8086555763]

41)     KMENT P. & VILÍMOVÁ J. 2006: Heteroptera (ploštice). Pp. 139146. In: FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha (2005), 760 pp (in Czech and English).

42)     KMENT P., KAPITOLA P. & HRADIL K. 2006: On the distribution and ecology of Alloeonotus egregius Fieber 1864 and A. fulvipes (Scopoli 1763) (Heteroptera: Miridae). Pp. 903918. In: RABITSCH W. (ed.): Hug the bug – For love of true bugs. Festschrift zum 70. Geburtstag von Ernst Heiss. Denisia 19: 11184 (in English, German and Czech summaries).

43)          KMENT P. 2006: On the distribution of Micronecta carpatica Wróblewski, 1958 (Heteroptera: Corixidae). Acta Entomologica Serbica 11: 101104 (in English, Serbian summary).

44)          KRIST M. & KMENT P. 2006: Blánatka světlá (Oxycarenus pallens) (Heteroptera, Oxycarenidae) na střední Moravě. (Oxycarenus pallens (Heteroptera, Oxycarenidae) in Central Moravia). Zprávy Vlastivědného Muzea v Olomouci 285287: 7781 (in Czech, English summary).

45)     WYNIGER D. & KMENT P. 2006: Faunistics Records from the Czech Republic – 211. Heteroptera: Miridae. Psallus (Psallus) asthenicus Seidenstücker, 1966. Klapalekiana 42: 332.

46)     JINDRA Z. & KMENT P. 2006: Faunistics Records from the Czech Republic – 212. Heteroptera: Tingidae. Stephanitis (Stephanitis) rhododendri Horváth, 1905. Klapalekiana 42: 333334.

47)     KMENT P. & VAHALA O. 2006: Faunistics Records from the Czech Republic – 213. Heteroptera: Tingidae. Stephanitis (Stephanitis) pyri (Fabricius, 1775). Klapalekiana 42: 337338.

48)     LAŠTŮVKA Z., HORSÁK M., HUDEC K., KMENT P., ROZKOŠNÝ R. & PŘIDAL A. 2006: Fauna. Pp. 2436, 5758. In: BUČEK A., LACINA J. & LAŠTŮVKA Z. (eds.): Panonské stepní trávníky na Moravě. [Pannonian steppe grasslands in Moravia]. Veronica, Zvláštní Vydání 17: 158 (in Czech, separate English summary without title). [ISSN 12130699] [Populární].

49)     BRYJA J. & KMENT P. 2006b: Ploštice (Heteroptera) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. (True bugs (Heteroptera) the Kokořínsko Protected Landscape Area). Bohemia Centralis 27: 267294 (in Czech, English abstract).

50)     KMENT P. & BRYJA J. 2006: Revised occurrence of Heterotoma species (Heteroptera: Miridae) in the Czech Republic and Slovakia with remarks on nomenclature, diagnostic characters, and ecology. Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 91: 752.

51)     KMENT P. 2006d: Heteroptera – ploštice. Pp. 255266. In: MLÍKOVSKÝ J. & STÝBLO P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. [Alien species of the fauna and flora of the Czech Republic]. Český svaz ochránců přírody, Praha, 496 pp (in Czech). [ISBN: 8086770176]

52)     BRYJA J. & KMENT P. 2007: Ploštice (Heteroptera) Bukovských vrchů (NP Poloniny). (True bugs (Heteroptera) of the Bukovské Vrchy Hills (National Park Poloniny)). Folia Faunistica Slovaca 9 (2004): 3141 (in Czech, English summary).

53)     KMENT P. 2007a: First record of the alien lace bug Stephanitis pyrioides in Greece and note on Corythucha ciliata from Portugal (Heteroptera: Tingidae). Linzer Biologische Beiträge 39: 421429 (in English, German summary). [ISSN: 0253116X]

54)     KMENT P. & BAŇAŘ P. 2007: Vroubenka americká před branami. (The Western Conifer Seed Bug at the Gate). Živa 55/93: 221 + lxxx (in Czech, separate English summary).

55)     KMENT P. & BRYJA J. 2007: Description of Nasocoris lautereri sp. nov. from Balkan peninsula, with review of the genus Nasocoris (Hemiptera: Heteroptera: Miridae: Phylinae). Zootaxa 1633: 3961. [ISSN: 11755326 (print edition), 11755334 (online edition)].

56)     BOGUSCH P., STRAKA J. & KMENT P. (eds.): Annotated check-list of the Aculeata (Hymenoptera) of the Czech Republic and Slovakia. Komentovaný seznam žahadlových blanokřídlých (Hymenoptera: Aculeata) České republiky a Slovenska. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, Supplementum 11: 1300. [ISSN: 02318571]

57)     BOGUSCH P., STRAKA J. & KMENT P.: Introduction. Úvod. Pp. 1-20. In: BOGUSCH P., STRAKA J. & KMENT P. (eds.): Annotated check-list of the Aculeata (Hymenoptera) of the Czech Republic and Slovakia. Komentovaný seznam žahadlových blanokřídlých (Hymenoptera: Aculeata) České republiky a Slovenska. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, Supplementum 11: 1300. [ISSN: 0231-8571]

58)     KMENT P. 2007b: Noualhieridia guentheri sp. nov., a new species of Acanthosomatidae (Heteroptera) from Madagascar. (Noualhieridia guentheri sp. nov., eine neue Acanthosomatiden-Art (Heteroptera) aus Madagaskar). Pp. 181185. In: RENKER C. (ed.): Festschrift zum 70. Geburtstag von Hannes Günther. Mainzer Naturwissenschaftliche Archiv, Beiheft 31: 1339. (in English, German abstract). [ISSN: 01746626]

59)     BRYJA J. & KMENT P. 2007b: Ploštice (Heteroptera). [True bugs (Heteroptera)]. Pp. 116147. In: HUDEC K., KOLIBÁČ J., LAŠTŮVKA Z. & PEŇÁZ M. (eds.): Příroda České republiky. Průvodce faunou. [Nature of the Czech Republic. Guide to the fauna]. Academia, Praha, 439 pp (in Czech).

60)     RUS I. & KMENT P. 2007: Katalog sbírky ploštic (Heteroptera) kolínského rodáka Otokara Kubíka uložené v Regionálním muzeu v Kolíně – část II. (Catalogue of the Heteroptera collection of Otokar Kubík deposited in the Regional Museum Kolín – Part II). Práce Muzea v Kolíně, Řada Přírodovědná 7 (2006): 4780 (in Czech, English summary). [ISSN: 12106933]

61)     BRYJA J. & KMENT P. 2007c: True bugs (Heteroptera) of the Bukovské vrchy Hills (Poloniny National Park, Slovakia). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 92: 151.

62)     HRADIL K., ROHÁČOVÁ M. & KMENT P. 2007: New records of Liorhyssus hyalinus (Heteroptera: Rhopalidae) in the Czech Republic, with a review of its worldwide distribution and biology. Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 92: 53107.

63)     STEHLÍK J. L. & KMENT P. 2008: Myrmoplastoides subgen. nov. of the genus Myrmoplasta (Hemiptera: Heteroptera: Pyrrhocoridae) from the Oriental region. Zootaxa 1782: 6164.

64)     KMENT P. & BERÁNEK J. 2008: Vroubenka americká rok poté. (The western conifer seed bug – a year on). Živa 56/94: 125 + xlviii (in Czech, separate English summary).

65)     KMENT P. & JINDRA Z. 2008a: Review of the family Gelastocoridae (Heteroptera: Nepomorpha) of south-eastern Asia. Pp. 189213. In: GROZEVA S. & SIMOV N. (eds.): Advances in Heteroptera research. Festschrift in honour of 80th anniversary of Michail Josifov. PenSoft Publishers, Sofia, Moscow, 417 pp.

66)     KMENT P. & HENRY T. J. 2008: Two cases of homonymy in the family Berytidae (Hemiptera: Heteroptera). Proceedings of the Entomological Society of Washington 110: 811813.

67)     KMENT P., BERÁNEK J., BAŇAŘ P., KRIST M., ROHÁČOVÁ M. & KURAS T. 2008: Faunistics records from the Czech Republic – 244. Heteroptera: Coreidae. Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910. Klapalekiana 44: 5760.

68)     MÜNCH M., MÜNCH D. & KMENT P. 2008: Faunistics records from the Czech Republic – 248. Heteroptera: Tingidae. Tingis marrubii. Klapalekiana 44: 7172.

69)     KMENT P. & BAŇAŘ P. 2008: Additional records of the invasive Nearctic bug Leptoglossus occidentalis (Heteroptera: Coreidae) in Croatia. Natura Croatica 17: 141147.

70)     KMENT P. 2008a: Ploštice. [True bugs]. Pp. 98–101. In: REITER A. (ed.): Přírodovědné zajímavosti Znojemska. [Natural attractions of Znojmo region]. Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Znojmo, 199 pp + CD-ROM (in Czech). [ISBN: 978-80-86974-04-0].

71)     PAPÁČEK M., SCHAEFER C. W. & KMENT P. 2008: We are celebrating the seventy-fifth anniversary f Professor Pavel Štys’ birth. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 48: 209–216.

72)     KMENT P. 2008b: A revision of the endemic Madagascan genus Triplatyx (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 48: 543–582.

73)     LAŠTŮVKA Z., HORSÁK M., KMENT P. & MALENOVSKÝ I. 2008: Zoogeografie. Zoogeography. Pp. 189–198. In: JONGEPIEROVÁ I. (ed.): Louky Bílých Karpat. (Grasslands of the White Carpathian mountains). ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, 461 pp (in Czech and English). [ISBN:  978-80-903444-6-4]

74)     KMENT P. & MALENOVSKÝ I. 2008: Ploštice (Heteroptera), křísi (Auchenorrhyncha), mery (Sternorrhyncha: Psylloidea). True bugs, Auchenorrhyncha, and jumping plant-lice. Pp. 247–253. In: KONVIČKA O. (ed.): Hmyz. Insects. Pp. 241–305. In: JONGEPIEROVÁ I. (ed.): Louky Bílých Karpat. (Grasslands of the White Carpathian mountains). ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, 461 pp (in Czech and English). [ISBN:  978-80-903444-6-4]

75)     KMENT P. & JINDRA Z. 2008b: New records of Eurydema fieberi from the Czech Republic with corrections to some previously published records of Palaearctic Eurydema species (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 93: 11–27.

76)     HRADIL K., KMENT P., BRYJA J., ROHÁČOVÁ M., BAŇAŘ P. & ĎURČOVÁ K. 2008: New and interesting records of true bugs (Heteroptera) from the Czech Republic and Slovakia IV. (Nové a zajímavé nálezy ploštic (Heteroptera) z České republiky a ze Slovenska IV.). Klapalekiana 44: 165–206 (in English, Czech summary).

77)          SEKERKA L. & KMENT P. 2008: Faunistics records from the Czech Republic – 267. Coleoptera: Chrysomelidae. Cassida atrata. Klapalekiana 44: 297–298.

78)     KMENT P. 2008c: Gratulace k 75. narozeninám profesora Pavla Štyse. (Prof. Pavel Štys 75 years old). Klapalekiana 44: 321–322 (in Czech and English).

79)     KMENT P. 2008d: First record of Peribyssus scutellaris from Libya (Heteroptera: Cydnidae). Zoosystematica Rossica 17: 108.

80)     KMENT P. & JINDRA Z. 2009: A revision of Tripanda and Tenerva (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae: Pentatominae). Zootaxa 1979: 1–47.

81)     KMENT P., HRADIL K. & BAŇAŘ P. 2009: Ploštice – vetřelci v domácnostech. [True bugs – intruders in households]. Pp. 98–99. In: BRYJA J., ŘEHÁK Z. & ZUKAL J. (eds.): Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 251 pp (in Czech).

82)     HANEL L. & KMENT P. 2009: Vzácná kněžice červenonohá. (Rare predatory stink bug Pinthaeus sanguinipes). Živa 57/95: 34–35 + xvi (in Czech, separate English summary).

83)     Kment P., Henry T. J. & Frýda J. 2009: Neostusakia, a new name for preoccupied Stusakia Kment and Henry, 2008 (Hemiptera: Heteroptera: Berytidae). Proceedings of the Entomological Society of Washington 111: 755–756.

84)     KMENT P. 2009: The comparative morphology of external scent efferent system of Pentatomoidea (Hemiptera: Heteroptera). P. 26. In: Abstracts. 5th European Hemiptera Congress, 31 August-4 September 2009, Velence, Hungary. Plant Protection Institute of the Hungarian Academy of Sciences, Velence, 58 pp.

85)     KMENT P., FIKÁČEK M. & MALENOVSKÝ I. 2009: Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, a resurrected journal for insect taxonomy. P. 27. In: Abstracts. 5th European Hemiptera Congress, 31 August-4 September 2009, Velence, Hungary. Plant Protection Institute of the Hungarian Academy of Sciences, Velence, 58 pp.

86)     SYCHRA J. & KMENT P. 2009: Vodní ploštice (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) Rolavských vrchovišť. (Aquatic bugs (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) of Rolavské vrchoviště raised bogs). Pp. 135–156. In: HEJKAL J., MICHÁLEK J., PROKOP V., RAKOVIČ M. & ROJÍK P. (eds.): Příroda Kraslicka. 2. Přírodovědný sborník Kraslicka. Nakladatelství Jan Farkač, Praha, 174 pp (in Czech, English abstract) [ISBN: 978-80-903590-4-8]

87)          KMENT P. 2009: Oxycarenus lavaterae, an expansive species new to Romania (Hemiptera: Heteroptera: Oxycarenidae). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 94: 23–25.

88)     KMENT P., ŠTYS P., EXNEROVÁ A., TOMŠÍK P., BAŇAŘ P. & HRADIL K. 2009: The distribution of Tropidothorax leucopterus in the Czech Republic and Slovakia (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae). Acta Musei Moraviae,Scientiae Biologicae 94: 27–42.

89)          KMENT P:, HRADIL K. & JINDRA Z. 2009: The distribution of Pinthaeus sanguinipes in the Czech Republic and Slovakia (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 94: 43–55.

90)          STRAKA M., KMENT P., SYCHRA J. & HELEŠIC J. 2009: The proposed Úvalský rybník Nature Monument, an important refuge for wetland insects in South Moravia (Czech Republic): A species inventory of Odonata, Heteroptera and Coleoptera (partim) with the first Czech record of Corixa panzeri (Corixidae). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 94: 87–116.

91)     KMENT P. 2009: Čechy a Morava pro potřeby faunistického výzkumu. (Bohemia and Moravia for the purposes of faunistic research). Klapalekiana 45: 287–291 (in Czech, English summary).

92)     Votýpka J., Maslov D. A., Yurchenko V., Jirků M., Kment P., Lun Zh.-R. & Lukeš J. 2010: Probing into the diversity of trypanosomatid flagellates parasitizing insect hosts in South-West China reveals both endemism and global dispersal. Molecular Phylogenetics and Evolution 54: 243–253.

93)     KMENT P. & VILÍMOVÁ J. 2010a: Thoracic scent efferent system of the Tessaratomidae sensu lato (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomoidea) with implication to the phylogeny of the family. Zootaxa 2363: 1–59.

94)     KMENT P. 2010: Blánatka lipová – podivuhodný přírůstek v naší fauně ploštic. (Oxycarenus lavaterae – a remarkable addition to the true bug fauna of the Czech Republic). Živa 58(96): 30–31 + xx (in Czech, separate English summary).

95)     STEHLÍK J. L. & KMENT P. 2010a: Largus giganteus sp. nov. from Brazil and notes on hybridization within Largus (Hemiptera: Heteroptera: Largidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 50: 53–58.

96)     KMENT P. & BAŇAŘ P. 2010: On the taxonomy and distribution of the genus Maccevethus (Hemiptera: Heteroptera: Rhopalidae). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 95(1): 15–47.

97)     KMENT P. & VILÍMOVÁ J. 2010b: The nomenclature of the structures forming the external scent efferent system in Pentatomoidea (Heteroptera). Pp. 57–58. In: Proceedings of the 4th meeting of the International Heteropterist’s Society. Nankai University, Tianjin, China, July 12–17, 2010. 73 pp.

98)     KMENT P., DVOŘÁK M., HOVORKA O., KINDL J. & KRIST M. 2010: Faunistics records from the Czech Republic – 291. Heteroptera: Oxycarenidae. Oxycarenus lavaterae. Klapalekiana 46: 133–135.

99)     KMENT P. & KANYUKOVA E. V. 2010: New faunistic records of Hebridae (Hemiptera: Heteroptera) from the Mediterranean, Near and Middle East. Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae (Brno) 95(2): 11–18.

100)   KMENT P. & VILÍMOVÁ J. 2010: Thoracic scent efferent system of the Pentatomoidea (Hemiptera: Heteroptera): a review of terminology. Zootaxa 2706: 1–77.

101)   KRIST M. & KMENT P. 2010: Nález kriticky ohroženého druhu ploštice Macrosaldula scotica (Curtis, 1835) (Heteroptera: Saldidae) na štěrkopískových lavicích v CHKO Litovelské Pomoraví s přehledem o rozšíření druhu v ČR. (Discovery of critically endangered shore bug Macrosaldula scotica (Curtis, 1835) (Heteroptera: Saldidae) on gravel banks in Litovelské Pomoraví PLA with review of its distribution in the Czech Republic). Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 299: 37–43 (in Czech, English abstract).

102)   KMENT P. & DOLEJŠOVÁ K. 2010: The assassin bug Nagusta goedelii (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) in Prague: an accidental introduction? Klapalekiana 46: 191–201.

103)   WYNIGER D. & KMENT P. 2010: Key for the separation of Halyomorpha halys (Stål) from similar appearing pentatomids (Insecta: Heteroptera: Pentatomidae) occurring in Central Europe, with new Swiss records. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 83: 261–270.

104)   PELTANOVÁ A., PETRUSEK A., KMENT P. & JUŘIČKOVÁ L. 2011: Hlemýžď balkánský poprvé zjištěn v České republice. [Helix lucorum recorded for the first time in the Czech Republic]. P. 176. In: BRYJA J., ŘEHÁK Z. & ZUKAL J. (eds.): Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.–18. února 2011. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 282 pp (in Czech).

105)       Fent M., KMENT P., Çamur-Elipek B. & Kırgız T. 2011: Annotated catalogue of Enicocephalomorpha, Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromorpha and Leptopodomorpha (Hemiptera: Heteroptera) of Turkey with new records. Zootaxa 2856: 1–84.

106)   KMENT P. & KEJVAL Z. 2011: První příspěvek k fauně ploštic (Hemiptera: Heteroptera) Českého lesa. (First contribution to the true bug fauna (Hemiptera: Heteroptera) of the Český les Mts.). Klapalekiana 47: 29–53 (in Czech, English summary).

107)   FENT M. & KMENT P. 2011: First record of the invasive western conifer seed bug Leptoglossus occidentalis (Heteroptera: Coreidae) in Turkey. North-Western Journal of Zoology 7: 72–80.

108)   MALENOVSKÝ I., BAŇAŘ P. & KMENT P. 2011: A contribution to the faunistics of Hemiptera (Cicadomorpha, Fulgoromorpha, Heteroptera, and Psylloidea) associated with dry grassland sites in southern Moravia (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 96(1): 41187.

109)   LINNAVUORI R. E., KMENT P. & CARAPEZZA A.: Order Hemiptera, suborder Heteroptera. Infraorders Nepomorpha, Gerromorpha, and Leptopodomorpha. Pp. 72–107. In: HARTEN A. van (ed.): Arthropod fauna of the United Arab Emirates. Vol. 4. Dar Al Ummah Printing, Publishing, Distribution and Advertising, Abu Dhabi, 816 pp.

110)   STEHLÍK J. L. & KMENT P: 2011: Antilochus (Neaeretus) pterobrachys sp. nov. and the correct name of the subgenus Afroantilochus (Hemiptera: Heteroptera: Pyrrhocoridae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 51: 49–53.

111)   Kment P. & Beran L. 2011: Check-list of water bugs (Hemiptera: Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) in Croatia with two new records and three rediscoveries. Natura Croatica 20: 159–178.

112)   KMENT P. & BAŇAŘ P. 2011: Comment on the proposed conservation of the specific name of Callidea lateralis Guérin-Méneville, 1838 (currently Lamprocornis [sic!] lateralis; Insecta, Heteroptera) (Case 3523; see BZN 67: 213–217, 314). Bulletin of Zoological Nomenclature 68(1): 71.

113)   STEHLÍK J L. & KMENT P. 2011: Redescription of Pararhaphe and review of Arhaphe (Hemiptera: Heteroptera: Largidae) of America north of Mexico. Zootaxa 3058: 35–54.

114)   KMENT P. 2011: Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 2005–2011: towards higher quality and better recognition of taxonomy. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 51: 379–380.

115)   KMENT P. 2011: Triplatyx ribesi sp. nov., a new species of Pentatomidae (Hemiptera: Heteroptera) from Madagascar. Heteropterus Revista de Entomología 11: 279–286.

116)   KMENT P., MALENOVSKÝ I. & KONVIČKA O. 2012: Nejen orchideje: biodiverzita bezobratlých živočichů v CHKO a BR Bílé Karpaty. [Not only orchids: invertebrate biodiversity of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve]. Pp. 94–95. In: BRYJA J., ALBRECHTOVÁ J. & TKADLEC E. (eds.): Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2012. Ústav Biologie obratlovců AV ČR, Brno, 242 pp (in Czech).

117)   KMENT P., ŠTYS P. & VILÍMOVÁ J. 2012: Thoracic scent efferent system and exponium of Aphylidae (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomoidea), its unique architecture and function. European Journal of Entomology 109: 267–279.

118)   PELTANOVÁ A., PETRUSEK A., KMENT P. & JUŘIČKOVÁ L. 2012: A fast snail’s pace: colonization of Central Europe by Mediterranean gastropods. Biological Invasions 14: 759–764.

xx)     Malenovský I., Kment P. & Konvička O. (eds.) 2012: Species inventories of selected insect groups in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 96(2): in press.

xx)     KONVIČKA O., MALENOVSKÝ I., KMENT P. & ŽMOLÍK M. 2012: The Natural History of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). In: Malenovský I., Kment P. & Konvička O. (eds.): Species inventories of selected insect groups in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 96(2): in press.

xx)     KMENT P. & BAŇAŘ P. 2012: True bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve. In: Malenovský I., Kment P. & Konvička O. (eds.): Species inventories of selected insect groups in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 96(2) (2011): in press.

xx)     Malenovský I., Kment P. & Konvička O. 2012: Biodiversity of the invertebrates in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic) – the current state of knowledge. In: Malenovský I., Kment P. & Konvička O. (eds.): Species inventories of selected insect groups in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 96(2) (2011): in press.

xx)     KMENT P. & FENT M. 2012: First record of Metatropis rufescens (Hemiptera: Heteroptera: Berytidae) from Turkey. Turkish Journal of Zoology, in press.

xx)     VOTÝPKA J., KLEPETKOVÁ H., JIRKŮ M., KMENT P. & LUKEŠ J. 2012: Host-parasite co-evolution widely varies among clades of trypanosomatids parasitizing heteropteran insects in sub-Saharan Africa. International Journal of Parasitology, in press.

xx)     CUNEV J. & KMENT P. 2012: První nález ploštičky Belonochilus numenius (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) na Slovensku. Entomofauna Carpathica, in press.

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů