EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Mgr., MgA. Hana Patrasová

kurátorka a kontaktní osoba pro Muzeum české loutky a cirkusu

Muzeum české loutky a cirkusu
Velké náměstí 43, 383 01 Prachatice

tel.: 388 385 715
e-mail: hana_patrasova@nm.cz

Vědecké zaměření

divadelní architektura

Vzdělání:  

od 2010 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta - studium logopedie v rámci rozšiřujícího vzdělávání pro speciální pedagogy

1998 – 2005 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta - Katedra speciální pedagogiky, ukončené magisterské studium oboru speciální pedagogika - učitelství (státní zkouška v oborech psychopedie, somatopedie, výtvarná výchova)

1998 – 2004 Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, Katedra výchovné dramatiky - dokončené magisterské studium oboru dramatická výchova

Výchovně vzdělávací činnost:

 • Jedličkův ústav a školy, Praha - vedoucí dramatického a keramického kroužku (1999–2003)
 • Národní galerie, Praha - lektorka tvůrčích dílen pro děti i dospělé (2000–2005)
 • ZŠ Lyčkovo nám., Praha – učitelka dramatické výchovy, AJ, OV a RV (2004–2006)
 • Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy, Karlínské spektrum, Klub Klamovka - vedoucí středoškolských souborů divadelních improvizací (2001–2006)
 • Centrum sociálních služeb STROOM DUB, Dub u Prachatic - sociální pracovník a vedoucí zájmových kroužků pro děti a dospělé (2006–2007)
 • ZŠ Prachatice - učitelka ve speciální třídě, učitelka hudební výchovy, vedení zájmových kroužků (2007–2008)

Ostatní aktivity:

 • účast na mezinárodním workshopu divadelní improvizace, Marseille, Francie (2001)
 • účast na mezinárodním kongresu o dramatické výchově, Burg Schlaining a Seggau, Rakousko (2003, 2005)
 • účast na mezinárodní konferenci o divadle a dramatické výchově, Ottawa, Kanada (2004)
 • lektorka tvůrčích dílen pro děti z divadelních souborů v rámci celostátního divadelního festivalu dětských souborů Dětská scéna, Trutnov (2002, 2003, 2007)      
 • lektorka tvůrčí dílny pro dospělé v rámci celostátního divadelního festivalu dětských souborů Dětská scéna, Trutnov (2004)
 • účast na mezinárodním divadelním projektu Workshop Europe - vedení a režie českého souboru, organizace divadelního festivalu (2004–2006)
 • organizace a grantové zajištění výměnného programu středoškolských divadelních souborů z ČR a Slovinska - za podpory ČNA Mládež (2006)
 • členka Divadelního sdružení PNUtí – zaměření na divadlo poezie (od 2007)
 • spoluzakladatelka a členka České improvizační ligy – sdružení pro rozvoj divadelní improvizace a divadelních sportů v České republice

Bibliografie:

2006

Hana Šimonová: Dramatická výchova s dětmi s tělesným postižením. In: Tvořivá dramatika, ročník XVII, č. 1 (46), (2006)

Gabriela Sittová, Jana Machalíková, Hana Šimonová: O improvizaci. In: Tvořivá dramatika, ročník XVII, č. 1 (46), (2006)

2003
Hana Šimonová: Festival soukání v Ostrově nad Ohří. In: Tvořivá dramatika, ročník XIV, č. 2 (38), (2003)

Hana Šimonová: Drama a divadlo v mnohojazyčné a multikulturní společnosti. Evropský kongres Drama in Education. In: Tvořivá dramatika, ročník XIV, č. 2 (38), (2003)

2002

Jana Machalíková, Hana Šimonová (Patrasová): Zápasy v improvizaci jako nabídka práce se středoškolským souborem. In: Tvořivá dramatika, ročník XIII, č. 2 (35), (2002)

Jana Machalíková, Hana Šimonová: Zápasy v improvizaci v práci se středoškolskými skupinami. In: Tvořivá dramatika, ročník XIII, č. 3 (36), (2002)


Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů