EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Mgr. Martin Fikáček

Pozice v Národním muzeu

Kurátor sbírek polyneopterních řádu kromě pošvatek (Embioptera, Zoraptera, Dermaptera, Grylloblattodea, Phasmatodea, Blattodea, Isoptera, Mantodea)
Editor a technický redaktor časopisu Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae

Národní muzeum, Přírodovědecké muzeum, Entomologické oddělení, Kunratický zámek, 148 00 Praha 4, tel. 244 911 374, 244 910 534

Vědecké zaměření:
Taxonomie, larvální morfologie, fylogeneze a fosilní záznam brouků nadčeledi Hydrophiloidea

Vzdělání
2000-2006: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obor biologie (Mgr.). Diplomová práce: Primary chaetotaxy of the head of the hydrophiloid beetles (Coleoptera: Hydrophiloidea).
2006-2010: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obor zoologie (PhD.). Disertační práce: Taxonomy, phylogeny and fossil record of selected groups of water scavenger beetles.

 

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty

Stáže
2007: laboratoř Michaela Balke (Zoologische Staatsammlung, Mnichov, Německo) – zácvik do metod molekulární taxonomie
2009: laboratoř Andrewa Shorta (University of Kansas, Lawrence, USA) – taxonomie neotropických vodomilovitých

Terénní aktivity:
2000: jihovýchodní Bulharsko
2001: východní Turecko
2002: západní a severozápadní Indie
2003: Argentina
2006: Ekvádor
2006: západní Turecko
2008: severovýchodní Indie
2010: Nový Zéland
2011: jižní Čína (Jiangxi, Guangdong, Hainan)

Navštívené zahraniční instituce:
Australian National Insect Collection, Canberra (Austrálie)
Canadian National Collection, Ottawa (Kanada)
Canadian Museum of Nature, Ottawa (Kanada)
Capital Normal University, Peking (Čína)
Cornell University Insect Collection, Ithaca (USA)
Field Museum of Natural History, Chicago (USA)
Institute Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Bruxelles (Belgie)
Institute of Entomology, Sun Yat-sen University, Guangzhou (Čína)
Institute of Paleontology, Chinese Academy of Sciences, Nanjing (Ćína)
Kansas University, Department of Entomology, Lawrence (USA)
Museo Argentino de Ciencias Naturales, Buenos Aires (Argentina)
Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid (Španělsko)
Museum of Comparative Zoology, Harvard University, Boston (USA)
Natural History Museum, Londýn (Velká Británie)
Naturhistorisches Museum, Vídeň (Rakousko)
New Zealand Arthropod Collection, Auckland (Nový Zéland)
Museum d’Histoire Naturelle, Paříž (Francie)
Paleontologický institut Ruské Akademie věd, Moskva (Rusko)
Royal Museum of Central Africa, Tervuren (Belgie)
Slovenské národné muzeum, Bratislava (Slovensko)
Senckenberg Research Institute, Research Station Grube Messel (Německo)
Steinmanns Institut für Paläontologie, Universität Bonn (Německo)
Termeszéttudomanyi Muszeum, Budapest (Maďarsko)
Victoria Museum, Melbourne (Austrálie)
Zoological Museum of China, Peking (Čína)
Zoological Museum, University of Copenhagen, Kodaň (Dánsko)
Zoologische Staatssammlung, Mnichov (Německo)

Výzkumné projekty (včetně zahraničních)

- taxonomie, fylogeneze a biogeografie podčeledi Sphaeridiinae (Coleoptera. Hydrophilidae)
- fosilní záznam nadčeledi Hydrophiloidea
- larvální morfologie vybraných skupin nadčeledi Hydrophiloidea
- biodiverzita vodomilpvitých brouků v Číně
- biodiverzita vodomilovitých brouků ostrova Kuba
- taxonomie a fylogeneze bazálních skupin vodomilovitých brouků (Helophoridae, Georissidae)
- taxonomie brouků podřádu Myxophaga Starého světa

Granty

2004: Synthesys grant: Taxonomy of the tribe Megasternini (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae)
2005-2006: Grantová agentura Karlovy Univerzity (GAUK): Evolutionary trends and biosystematics of the hydrophiloid beetles.
2006: Synthesys grant: Review of the Sphaeridiinae of New Caledonia
2007-2009: Grantová agentura Karlovy Univerzity (GAUK): Phylogeny and biodiversity of the hydrophiloid beetles: fossil versus recent taxa and larval versus imaginal morphology.
2007: Synthesys grant: Taxonomy of the Georissidae and selected groups of the Sphaeridiinae in Arabian Penninsula and Oriental/west-Pacific Regions
2008: Synthesys grant: Fossil Hydrophilidae from Eocene amber of the Paris Basin
2009-2011: Grantová agentura Akademie věd České Republiky (GAAV): Comparative morphology of the fossil hydrophiloid beetles (Coleoptera) and their relevance for phylogeny reconstruction.
2009: Synthesys grant: Taxonomy and phylogeny of the selected groups of the hydrophilid tribe Megasternini (Coleoptera: Hydrophilidae)
2010: Synthesys grant: Revision of the fossil hydrophilid beetles from the Tertiary localities of Rott and Aix-en-Provence (Coleoptera: Hydrophilidae)
2012-dosud: Grantová agentura České republiky (GAČR): Ancient shifts from water to dry land: phylogeny and biogeography of Gondwanan Sphaeridiinae (Coleoptera: Hydrophilidae).

Pedagogická činnost (vše na PřF UK)

Biodiverzita hmyzu – přednáška
Základy entomologie – praktika
Zoologie bezobratlých – terénní exkurze
Terestrické ekosystémy – terénní exkurze

Ostatní aktivity

Člen redakčních rad odborných časopisů (Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae; ZooKeys)
Člen International Paleoentomological Society


Účast na konferencích:

2006: VIII. European Congress of Entomology (Izmir, Turkey): Fikáček M., Archangelsky M. & Torres, P. M. (2006): Primary chaetotaxy of larval head of the Hydrophiloid beetles.

2006: Immature Beetles Meeting 2006 (Praha): Fikáček M.: Head chaetotaxy of the hydrophiloid beetles: highly adaptive or phylogenetically informative?

2007: Immature Beetles Meeting 2007 (Praha): Fikáček M.: Larvae of small hydrophiloid families Spercheidae, Hydrochidae and Epimetopidae: troublemakers in phylogenetic studies.

2008: 5. Bonner Paläoentomologen-Treffen (Bonn): Fikáček M. & Wedmann S.: Hydrophilid beetles of Grube Messel (Middle Eocene).

2009: Immature Beetles Meeting 2009 (Praha): Fikáček M. & Hájek J.: Biology and larval morphology of the genus Satonius (Coleoptera: Myxophaga: Torridincolidae).

2010: 25th Staphylinid Meeting (Zoological Museum of the University of Copenhagen, Kodaň): Fikáček M.: Terrestrial hydrophilids - beautiful life of the outsiders.

2010: 5th international conference on fossil insects, arthropods and amber (Peking): Fikáček M. & Prokin A.: Fossil record of the hydrophiloid beetles (Coleoptera: Polyphaga): preliminary results of the revision.

2011: 5th Dresden Meeting on Insect Phylogeny (Drážďany): Fikáček M., Prokin A., Angus R. B., Ponomarenko A., Yue Y., Ren D. & Prokop J.: Living fossils among aquatic beetles: fossil record and the phylogeny of the Helophoridae.

2011: Immature Beetles Meeting 2011 (Praha): Fikáček M., Prokin A., Schmied H., Bergmann A., Ponomarenko A. & Prokop J.: Fossil hydrophilid larvae: what are they good for?

 

Bibliografie

[60] Fikáček M., Delgado J. A. & Gentili E. (accepted): The Hydrophiloid beetles of the Socotra Island (Coleoptera: Georissidae, Hydrophilidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 52 (supplementum).

[59] Fikáček M. (in press): A new species of leaf-litter inhabiting Georissus from Borneo (Coleoptera: Hydrophiloidea: Georissidae). Zootaxa

[58] Fikáček M., Prokin A. A., Angus R. B., Ponomarenko A. G., Yue Y., Ren D. & Prokop J. (accepted): Phylogeny and the fossil record of the Helophoridae reveal Jurassic origin of modern hydrophiloid lineages (Coleoptera: Polyphaga). Systematic Entomology.

 [57] Fikáček M., Leschen R. A. B, Newton A. F. & Gunter N. (in press): Horelophus walkeri ediscovered: adult morphology and notes on biology (Coleoptera: Hydrophilidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 52(1).

[56] Fikáček M., Prokin A. A., Angus R. B., Ponomarenko A. G., Yue Y., Ren D. & Prokop J. (in press): Revision of Mesozoic fossils of the helophorid lineage of the superfamily Hydrophiloidea (Coleoptera: Polyphaga). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 52(1).

[55] Fikáček M., Jia F.-L. & Prokin A. (2012): Review of the Asian species of the genus Pachysternum (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). Zootaxa 3219: 1-53.

[54] Litovkin S. V. & Fikáček M (2011): New records of Georissus costatus Laporte de Castelnau, 1840 (Coleoptera: Georissidae) from Russia. Russian Entomological Journal 20(4): 383-385.

[53] Fikáček M. & Engel M. S. (2011): An aquatic water scavenger beetle in Early Miocene amber from the Dominican Republic (Coleoptera: Hydrophilidae). Annales Zoologici 61(4): 621-628.

[52] Fikáček M. & Jia F.-L. (2011): On the identity of Anchorosternum sinense (Coleoptera: Hydrophilidae: Megasternini). Zootaxa 3121: 66-68.

[51] Fikáček M., Barclay, M. & Perkins P. (2011): Two new species of the Epimetopus mendeli species group and notes on its adult and larval morphology (Coleoptera: Hydrophiloidea: Epimetopidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 51: 477-504.

[50] Jia F.-L., Fikáček M. & Ryndevich S. (2011): Taxonomic notes on Chinese Cercyon species: a new species, new synonyms and new faunistic records (Coleoptera, Hydrophilidae, Sphaeridiinae). Zootaxa 3090: 41-56.

[49] Fikáček M., Prokin A. & Angus R. B. (2011): A long-living species of the hydrophiloid beetles: Helophorus sibiricus from the early Miocene deposits of Kartashevo (Siberia, Russia). Zookeys 130: 239-254.


[48] H
ájek J., Yoshitomi H., Fikáček M., Hayashi M. & Jia F.-L. (2011): Two new species of Satonius Endrödy-Younga from China and notes on the wing polymorphism of Japanese S. kurosawai (Coleoptera: Myxophaga: Torridincolidae). Zootaxa 3016: 51-62.

[47] Short A. E. Z. & Fikáček M. (2011): World catalogue of the Hydrophiloidea (Coleoptera):  additions and corrections II (2006-2010). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 51(1): 83-122. [46] Fikáček M., Hájek J. & Schmied H. (2011): On the identity of the fossil aquatic beetles from the Tertiary localities in the southern part of the Upper Rhine Graben (Coleoptera, Hydrophilidae, Dytiscidae). Zookeys 78: 15-25.

[45] Fikáček M., Prokop J. & Nel A. (2010): Fossil water scavenger beetles of the subtribe Hydrobiusina (Coleoptera: Hydrophilidae) from the Upper Oligocene locality of Aix-en-Provence. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 50: 445-458.

[44] Fikáček M. & Short A. E. Z. (2010): Taxonomic revision and phylogeny of the genus Cetiocyon and its discovery in the Neotropical region (Insecta: Coleoptera: Hydrophilidae). Arthropod Systematics & Phylogeny 68(3): 309-329.

[43] Fikáček M. (2010): Sphaerocetum gen. n., a new genus of the Protosternini from Peninsular Malaysia (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). Zootaxa 2601: 28–36.

[42] Fikáček M. (2010): HYDROPHILIDAE: Sphaeridiinae (Coleoptera). In: Jäch M. A. & Balke M. (eds.): Water Beetles of New Caledonia, volume 1. Monographs of Coleoptera 3: 323-364.

[41] Fikáček M. (2010): HYDROPHILIDAE: The genus Kanala Balfour-Browne (Coleoptera). In: Jäch M. A. & Balke M. (eds.): Water Beetles of New Caledonia, volume 1. Monographs of Coleoptera 3: 365-394.

[40] Fikáček M. (2010): HYDROPHILIDAE: The genus Chaetarthria Stephens – description of a new species from New Caledonia and notes on C. nigerrima (Blackburn) from Australia (Coleoptera). In: Jäch M. A. & Balke M. (eds.): Water Beetles of New Caledonia, volume 1. Monographs of Coleoptera 3: 263-269.

[39] Fikáček M., Schmied H. & Prokop J. (2010): Fossil hydrophilid beetles (Coleoptera: Hydrophilidae) of the Late Oligocene Rott Formation (Germany). Acta Geologica Sinica 84 (4): 732-750.

[38] Fikáček M. & Short, A. E. Z. (2010): A revision of the Neotropical genus Sacosternum Hansen (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). Zootaxa 2538:1-37.

[37] Prokin A., Ren D. & Fikáček M. (2010): New Mesozoic water scavenger beetles from the Yixian Formation in China (Coleoptera, Hydrophiloidea). Annales Zoologici 60:173-179.

[36] Fikáček M. & Falamarzi Sh. (2010): Georissus persicus sp. nov. from Iran, with notes on the West-Palaearctic species of the G. laesicollis group (Coleoptera: Georissidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 50: 107-116.

[35] Hoshina H. & Fikáček M. (2010): Morphological study and taxonomic revision of the genus Nipponocercyon Sato (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 50: 117-130.

[34] Hájek J. & Fikáček M. (2010): Taxonomic revision of the Hydroporus bodemeyeri species complex (Coleoptera: Dytiscidae) with a geometric morphometric analysis of body shape within the group. Journal of Natural History 44 (27-28): 1631-1657.

[33] Fikáček M., Wedmann S. & Schmied H. (2010): Diversification of the greater hydrophilines clade of giant water scavenger beetles dated back to the Middle Eocene (Coleoptera: Hydrophilidae: Hydrophilina). Invertebrate Systematics 24: 9-22.

[32] Fikáček M., Gentili E. & Short A. E. Z. (2010): Order Coleoptera, family Hydrophilidae. In: van Harten, A. (ed.): Arthropod fauna of the UAE, volume 3.

[31] Fikáček M. (2009): The occurrence of introduced species of the genus Cercyon (Coleoptera: Hydrophilidae) in the Neotropical region. Revista de la Sociedad Entomológica Argentina 68 (3-4): 351-357.

[30] Fikáček M., Boukal M., Lokkos A., Kraus Z. & Křivan V. (2009): First records of Cercyon hungaricus Endrody-Younga, 1967 from Slovakia, notes on its distribution and biology, and fixation of its type specimens (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae (Brno) 94: 73-80.

[29] Gentili E. & Fikáček M. (2009): Taxonomic notes on Laccobius, subgenus Glyptolaccobius, with new records and description of four new species (Coleoptera: Hydrophilidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 49(2): 607-623.

[28] Fikáček M. & Šípková H. (2009): New Asian Hydroscapha, with comments on male-female association of co-occuring species (Coleoptera: Myxophaga: Hydroscaphidae). Zootaxa 2286: 31-48.

[27] Fikáček M. (2009): Taxonomic revision of New World species of the genus Oosternum Sharp. III. A new species of O. aequinoctiale species group from Costa Rica (Hydrophilidae: Sphaeridiinae: Megasternini). Koleopterologische Rundschau 79: 179-187.

[26] Fikáček M. & Hebauer F. (2009): Taxonomic revision of New World species of the genus Oosternum Sharp, 1882 (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae) II. The O. convexum species group. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 49(1): 103-117.

[25] Fikáček M. & Trávníček D. (2009): Georissidae of the United Arab Emirates. Pp.145-148. In: van Harten, A. (ed.): Arthropod fauna of the UAE, volume 2.

[24] Fikáček M. (2009): Order Coleoptera. Family Helophoridae. Pp. 142-144. In: van Harten, A. (ed.): Arthropod fauna of the UAE, volume 2.

[23] Fikáček M., Hebauer F. & Hansen M. (2009): Taxonomic revision of New World species of the genus Oosternum Sharp, 1882 (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae) I. Definition of species groups and revision of O. aequinoctiale species group. Zootaxa 2054: 1-37.

[22] Hájek J. & Fikáček M. (2008): A review of the genus Satonius (Coleoptera: Myxophaga: Torridincolidae): taxonomic revision, larval morphology, notes on wing polymorphism, and phylogenetic implications. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 48: 655-676.

[21] Fikáček M., Archangelsky M. & Torres P. M. (2008): Primary chaetotaxy of the larval head capsule and head appendages of the Hydrophilidae (Insecta: Coleoptera) based on larvae of the genus Hydrobius Leach. Zootaxa 1874: 16-34.

[20] Fikáček M. (2008): A new species of the genus Cyrtonion (Coleoptera: Hydrophilidae: Megasternini) from the Democratic Republic of the Congo. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 48: 27-35.

[19] Bílý S., Fikáček M. & Šípek P. (2008): First record of myrmecophily in buprestid beetles: immature stages of Habroloma myrmecophila sp. nov. (Coleoptera: Buprestidae) associated with Oecophylla ants (Hymenoptera: Formicidae). Insect Systematic & Evolution 39: 121-131.

[18] Boukal D. S., Boukal M., Fikáček M., Hájek J., Klečka J., Skalický S., Šťastný J. & Trávníček D. (2008): Katalog vodních brouků České republiky. Catalogue of water beetles of the Czech Republic (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae). Klapalekiana 43 (2007)(Supplementum): 1-289.

[17] Anlas S., Fikáček M. & Tezcan S. (2008): Notes on the seasonal dynamics of the coprophagous Hydrophilidae (Coleoptera) in western Turkey, with first record of Megasternum concinnum for Turkish fauna. Linzer Biologische Beiträge 40(1): 409-417.

[16] Fikáček M., Hájek J. & Prokop J. (2008): New records of the water beetles (Coleoptera: Dytiscidae, Hydrophilidae) from the central European Oligocene-Miocene deposits, with a confirmation of the generic attribution of Hydrobiomorpha enspelense Wedmann 2000. Annales de la Société Entomologique de France (n.s.) 44(2): 187-199.

[15] Prokop J. & Fikáček M. (2007): Early Oligocene insect fauna from Seifhennersdorf (Saxony, Germany). Acta Musei Nationalis Pragae, series B - Historia Naturalis 63 (2-4): 205-213

[14] Fikáček M. (2007): Emmidolium excavatum Orchymont (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae) confirmed in Africa and the Arabian peninsula. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 47: 117-122.

[13] Fikáček M. & Angus R. B. (2006): Helophorus (Thaumhelophorus) inexpectatus ANGUS, 1995 – description of male genitalia and notes on morphological variability and bionomy (Coleoptera: Helophoridae). Koleopterologische Rundschau 76: 277-282.

[12] Fikáček M. & Short, A. E. Z. (2006): A revision of the Neotropical genus Motonerus Hansen (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). Zootaxa 1268: 1-38.

[11] Fikáček M. (2006): Contributions to the taxonomy of the genera Pachysternum and Cyrtonion (Coleoptera, Hydrophilidae, Sphaeridiinae). Biologia 61(2): 149-157.

[10] Fikáček M. (2006): Taxonomic status of Cercyon alpinus, C. exorabilis, C. strandi and C. tatricus and notes on their biology (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien 107 B (2005): 145-164.

[9] Fikáček M. & Boukal D. S. (2005): Review of LÖBL I. & SMETANA A. (eds.) 2004: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 2. Hydrophiloidea – Histeroidea – Staphylinoidea. Klapalekiana 41:88-90.

[8] Trávníček D., Fikáček M. & Boukal M. (2005): Hydrophiloidea (vodomilove). Pp. 422-424. In: Farkac J., Kral D. & Skorpik M. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky [Red list of threatened species in the Czech Republic]. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha.

[7] Trávníček D., Hájek J. & Fikáček M. (2005): Vodní brouci rybníku v CHKO Zďárské vrchy [Water Beetles of the Ponds in the Zdarske vrchy PLA](Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae). Acta rerum naturalium 1:117-125.

[6] Fikáček M. & Hebauer, F. (2005): A new aberrant species of the genus Pacrillum from Nepal (Hydrophilidae: Sphaeridiinae: Megasternini). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 45: 59-64.

[5] Fikáček M. (2005): Taxonomic revision of the Cercyon (Arcocercyon) dieganus species group (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). Bulletin del´Institute Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Entomologie 75: 79-102.

[4] Archangelsky M. & Fikáček M. (2004): Description of the egg case and larva of Anacaena and a revision of the knowledge of Anacaenini larvae and their relationships (Coleoptera: Hydrophilidae: Hydrophilinae). European Journal of Entomology 101(4): 629-636.

[3] Fikáček M. & Boukal M. (2004): Pachysternum capense, a new genus and species for Europe, and updated key to genera and subgenera of European Sphaeridiinae (Coleoptera: Hydrophilidae). Klapalekiana 40:1-12.

[2] Boukal D.S., Fikáček M., Hajek J., Šťastný J. & Trávníček D. (2003): Water Beetles of the Novohradské hory Mts. Pp. 163-174. In: Papacek M. (Ed.): Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II. Jihočeská Univerzita a Entomologický ustav AV CR, České Budějovice. 221 pp.

[1] Boukal D. S., Boukal M., Fikáček M., Šťastný J. & Trávníček D. (2002): Předbezný seznam

vodních brouků Novohradských hor (Coleoptera: Haliplidae, Gyrinidae, Noteridae, Dytiscidae, Hydraenidae, Helophoridae, Spercheidae, Hydrophilidae, Scirtidae, Elmidae). Pp. 237-240 In: Papáček M. (Ed.): Biodiverzita a přírodní podminky Novohradských hor. Jihočeská Univerzita a Entomologicky ustav AV ČR, České Budějovice. 285

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů