EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Mgr. Lucie Vélová

Mgr. Lucie Vélová

Národní muzeum, Historické muzeum, Oddělení pravěku a antického starověku, Nová budova NM, Vinohradská 1, Praha 1

V současnosti na mateřské dovolené

tel.:+420 224 497 321
e-mail:
lucie_velova@nm.cz

Vzdělání:
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor Archeologie pravěká a raně středověká - rok ukončení magisterského studia: 2010. V rámci programu Erasmus ve školním roce 2007/2008 roční stáž na L´Université Lyon 2 Lumière, Francie.

Od roku 2010 doktorské studium na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK v Praze, kde zpracovává disertační práci na téma „Nálezy dětských pozůstatků z pravěku Čech a Moravy v konfrontaci s etnografií.

Vědecké zaměření:
neolit, paleolit, pohřební ritus a problematika
dětství v pravěku

Výzkumné projekty:

2012 – 2014 výzkumný záměr MK ČR (NAKI) „Archeologie na dosah. Možnosti edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví“ (spoluřešitelka)

Bibliografie:

 

Vejskalová, L. 2009: Pohřbívání dětí v neolitu a eneolitu na našem území. Praehistorica XXVIII, s. 237-280.

Vélová, L. 2010: Problematika dětských pohřbů v pravěku na našem území. Rukopis magisterské diplomové práce uložený na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK Praha.

Vélová, L. 2011: Děti v českém pravěku (od neolitu po dobu bronzovou), ČNM – řada historická 180-3/4, 20-37.

Vélová, L. – Tisucká, M. (v tisku): Druhotné zásahy v hrobech dětí na příkladu starší doby bronzové, Acta archeologica Opaviensia 4.

Vélová, L.(ed.): Archeologie a antropologie. Vybrané příspěvky z konference Archeologie a antropologie (Praha, Národní muzeum, 16. 11. 2011). Sborník Národního muzea v Praze = Acta Musei nationalis Pragae. Series A, Historia. Řada A, Historie, 2012, Roč. 66, 3-4, s. 1-96. ISSN 0036-5335.

 

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů