EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Mgr. Ľubomír Novák, Ph.D.


hlavní kurátor archeologických sbírek

Národní muzeum, Historické muzeum, Oddělení pravěku a antického starověku, Vinohradská 1, 110 00 Praha 1, tel. 224 497 378, E – mail: lubomir_novak@nm.cz,

Bibliografie:

Novák, Ľ. 2013: Problem of Archaism and Innovation in the Eastern Iranian Languages. K problému archaismu a inovace ve východoíránských jazycích (disertační práce), Praha.

Korený, R. - Novák, Ľ. 2004: Hromadný nález z Nečína (II) a nový pokus o lokalizaci některých bronzů ze sbírek Hornického muzea Příbram. Archeologie ve středních Čechách 8, Praha, str. 287-300.

Novák, Ľ. 2005: Vývoj lukostreľby v európskom praveku (diplomová práce), Plzeň.

Novák, Ľ. 2007: K poznání lukostřelby v mladším pravěku. In: Chvojka, Ondřej (ed.): Archeologie barbarů 2006. Sborník příspěvků z II. protohistorické konference, České Budějovice 21. - 4. 11. 2006. Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 3. České Budějovice (: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích), 2007, str. 587-602.

Novák, Ľ. 2007: K pôvodu slova bryndza. In: Chatreššar. Ročenka Ústavu srovnávací jazykovědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 2006. Praha (: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), 2007, pp. 53-62.

Novák, Ľ. 2010: Jaghnóbsko-český slovník s přehledem jaghnóbské gramatiky. Яғнобӣ-чехӣ луғат яғнобӣ зивоки дастури феҳрастипӣ. Praha (: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy).

Novák, Ľ. 2011: Íránské písemnictví. In: Mynářová, J. – Dušek, J. – Čech, P. – Antalík, D. (eds.): Písemnictví starověkého Předního východu 3000–300 př. Kr. Starověké písemnictví Levanty, I. Praha (: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ), str. 504-537. V tisku.

Novák, Ľ. 2012: Yaghnobi – an Example of a Language in Contact. In: Chatreššar. Ročenka Ústavu srovnávací jazykovědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 2011. Praha. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy). V tisku.

Konference:

3. - 6. 10. 2006
IX. konference o době popelnicových polí a době halštatské (Státní zámek Bučovice) – odpřednášen referát na téma „Problematika Sigynnů ve střední Evropě“.

21. - 24. 11. 2006         
II. protohistorická konference „Pozdně keltské, germánské a časně slovanské osídlení (1. stol. př. Kr. – 7. stol. po Kr.)“ (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) – odpřednášen referát na téma „Lukostřelba v době římské a raném středověku“.

24. - 28. 9. 2007          
30. Deutscher Orientalistentag (Freiburg im Breisgau) – odpřednášen referát na téma „Yaghnobi as a Contact Language“.

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů