EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Mgr. Libor Jůn, Ph.D.

Kurátor fotografických sbírek Archivu Národního muzea

Archiv Národního muzea, Na Zátorách 6, 170 00 Praha 7, tel. +420220802530
e-mail: libor_jun@nm.cz

Vědecké zaměření:
Dějiny 19. a 20. století (výběrově) se zaměřením na témata související s vizuální kulturou, obrazovým sdělením a dějinami fotografie. Dlouhodobě spolupracuje na projektech věnovaných problematice cest a cestování (především pro oblast Blízkého východu) a na projektech zaměřených na konzervování a restaurování fotografických materiálů.
 
Vzdělání:
1993: FF UK Praha, obor historie – magisterské studium
2011: FAMU Praha, obor teorie filmové a multimediální tvorby – doktorské studium
 
Granty (výběr):
2006-2008: GA ČR č. 409/06/0623 Před objektivem T. G. Masaryk. Hradní fotoarchiv 1918–1933 (řešitel PhDr. Milena Běličová)
2008-2010: MK ČR DD08P03OMA001 Dokumentární filmová tvorba dr. Jiřího Bauma (řešitel)
2009-2012: GA ČR č. 409/09/0295 Českoslovenští vědci v Orientu 1918 – 1938 (řešitel Mgr. Adéla Jůnová Macková)

 

Pedagogická činnost :
2001 – 2007: odborný asistent PedF TU Liberec pro obor obecných dějin a dějin kultury
od 2010 – dosud: pedagog a vědecký pracovník Katedry fotografie FAMU, vedoucí oboru Restaurování fotografie KF FAMU
 
Muzejní práce (autorství a spoluautorství výstav):
Galerie vynikajících osobností architekta Jindřicha Vaňka (NM 2004)
Český film v letech 1939 až 1945; Byla vojna s Francouzem (NM 2005)
Egyptské dobrodružství Karla Hájka;190 let Národního muzea (NM 2008)
Hradní fotoarchiv 1918 – 1933 (mj. NM – NP Vítkov, SNM Bratislava, Muzeum TGM Lány atd. 2009 až 2011)
 
Bibliografie (výběr):
GEBHART, Jan – JŮN, Libor – PITHART, Petr: XX. století v Kolovratském a Valdštejnském paláci. Kancelář Senátu ČR, Praha 2003
 
JŮN, Libor: Jindřich Vaněk – osud zapomenutého fotografa a jeho díla. In: Pax bello potior. Sborník věnovaný doc. PhDr. Rudolfu Andělovi, CSc., Liberec 2004, s. 278–298
 
JŮN, Libor: „Galerie vynikajících osobností“ architekta Jindřicha Vaňka. In: Sborník historické fotografie č. 1/2004, s. 5–13
 
JŮN, Libor: Významné ženy prvních desetiletí 20. století v „Galerii vynikajících osobností Jindřicha Vaňka“. In: Žena umělkyně na přelomu 19. a 20. století. Sborník příspěvků z mezinárodní odborné konference ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy ve dnech 11. a 12. října 2005, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 2005, s. 345–352
 
JŮN, Libor: Válečný prožitek z „Velké války“ v pamětech uložených v Archivu Národního muzea. In: Paměti a vzpomínky jako historický pramen, Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 10, NTM Praha 2006, s. 197–206
 
BÁRTA, Jaroslav – BURSÍK, Tomáš – DEJMALOVÁ, Kateřina – JŮN, Libor: Český svět. Kulisy let 1948-1989. Studio JB, Lomnice nad Popelkou 2008.
 
BĚLIČOVÁ, Milena – VANDROVCOVÁ, Mirka – NOVOZÁMSKÁ, Martina – JŮN, Libor: Hradní fotoarchiv / The Prague Castle Photographic Archives 1918–1933. Národní muzeum, Praha 2008
 
JŮNOVÁ MACKOVÁ, Adéla – NAVRÁTILOVÁ, Hana – HAVLŮJOVÁ, Hana – JŮN, Libor: Krásný, báječný, nešťastný Egypt. Čeští cestovatelé konce 19. a první poloviny 20. století. Libri, Praha 2009
 
JŮN, Libor: Photographing The Near East in the 19th Century: Story of a Lost Case. In: Egypt and Austria IV. Crossroads. Ägypten und Österreich IV. Begegnungen. Set Out, Praha 2008
 
JŮN, Libor: Travel of the Czechoslovak President Edvard Beneš to Moscow in 1943. In: Egypt´s Heritage in Europe. Egypt and Austria V., Koper 2009
 
JŮN, Libor: Egypt, Czechoslovakia and Cinematography. In: Crossroads of Egyptology. The Worlds of Jaroslav Černý. Národní muzeum, Praha 2010
 
JŮN, Libor: Životní osudy Jano Šrámka aneb několik poznámek k (neúplné) biografii zapomenutého fotografa. Sborník Národního muzea, řada A-historická 64, 2010, č. 1-2, s. 11–24
 
JŮN, Libor: Písemnosti Hanuše Karlíka v Archivu Národního muzea. In: Listy cukrovarnické a řepařské. Ročník 126, číslo 9-10, 2010, s. 344–348
 
JŮN, Libor: Několik kapitol z přírodovědy 19. a 20. století v Archivu národního muzea. In: Přírodověda v muzeu. Konference bavorských, českých a saských muzejních pracovníků 5. až 7. září 2005. Praha, München, Chemnitz 2011, s. 61–66
 
JŮN, Libor: Fotografický obraz Orientu v Archivu Národního muzea. In: Časopis Národního muzea – řada historická. Ročník 180 – 2011, číslo 1-2, s. 3–11
 
JŮNOVÁ MACKOVÁ, Adéla – JŮN, Libor: Když cestovatel necestuje – přednáší. Příspěvek k popularizační, fotografické a filmové činnosti Dr. Jiřího baumaFotografický obraz Orientu v Archivu Národního muzea. In: Časopis Národního muzea – řada historická. Ročník 180 – 2011, číslo 1-2, s. 86–92
 
JŮNOVÁ MACKOVÁ, Adéla – JŮN, Libor: Expeditio Obenberger. Africká cesta přírodovědce Jiřího Bauma 1930. Národní muzeum, Praha 2012
 
JŮNOVÁ MACKOVÁ, Adéla – JŮN, Libor – NAVRÁTILOVÁ, Hana – HAVLŮJOVÁ, Hana – STORCHOVÁ, Lucie: Českoslovenští vědci v Orientu I. Scriptorium, Praha 2012
 
JŮNOVÁ MACKOVÁ, Adéla – JŮN, Libor – NAVRÁTILOVÁ, Hana – HAVLŮJOVÁ, Hana – STORCHOVÁ, Lucie – OERTER, Wolf B.: Českoslovenští vědci v Orientu II. Scriptorium, Praha 2013
 
ANTONICEK, Konrad – HÖLZL, Regina – JŮN, Libor (Eds.): Egypt and Austria VII. Representations. AMU Praha, Prague 2012

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů