EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Mgr. Jitka Schůtová, Ph.D.

Kurátorka: hlavní kurátor sbírky, knihovna tělesné výchovy a sportu


Národní muzeum, Historické muzeum, oddělení novodobých českých dějin,
Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, 110 00 Praha 1

e-mail: jitka_schutova@nm.cz

Vědecké zaměření:
kulturně výchovná a vzdělávací činnost českých tělovýchovných organizací

Vzdělání:
Katedra vědeckých informací a knihovnictví,
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; Katedra kinantropologie,
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Projekty:
Vědecko-výzkumný úkol NM - Tyršova knihovna, 1993-1995, řešitelka, výstup: Tyršova knihovna. Praha, Národní muzeum 1995. 91 s. Strojopis.

Grantová agentura ČR - Kulturně výchovná, vzdělávací a osvětová činnost českých tělovýchovných organizací – 404/96/0400 – 1996-1998 - řešitelka

Český olympijský výbor - Historie Českého olympijského výboru a olympijského hnutí – 1996-1999 - koordinátorka

Grantová agentura ČR - Ženy v českém sportu a tělesné výchově 1860-1938 – 409/01/0407 - 2001-2003 - řešitelka

Interní grant NM - Katalog signovaných sbírek ODTVS, 2007-2008, řešitelka

Muzejní práce (výstavy):
Házená, kurátorka a spoluautorka scénáře, Tyršův dům, 1990

Kterak žena počala sportovati v zemích Koruny české, komisařka a spoluautorka scénáře, Tyršův dům, 1991

40 let Muzea tělesné výchovy a sportu, komisařka a spoluautorka scénáře, podchod stanice metra Muzeum, 1993-1994

Sport a olympismus v dětské kresbě, komisařka, Tyršův dům, 1996-1997

Člověk v přírodě - příroda v člověku. Ke stému výročí českého organizovaného horolezectví, zástupce komisařky, spoluautorka scénáře, Tyršův dům, 1997

Století olympismu 1899-1999, spoluautorka scénáře, Národní muzeum, 1999

Černobílé království aneb 1000 let šachu v Čechách, komisařka, spoluautorka scénáře, Tyršův dům, 2000

Černobílé království aneb 1000 let šachu v Čechách, výběr z výstavy v Tyršově domě – pro Český šachový svaz, Plzeň. 2001

Legendy české sportovní fotografie, zástupkyně komisaře, spoluautorka scénáře, Národní muzeum, 2007

Století českého hokeje, Národní muzeum 2008, zástupkyně komisařky, spoluautorka scénáře

Významné osobnosti českého olympismu, Nová budova Národního muzea 2009, komisařka

Marathon 2500, Nová budova Národního muzea 2010, zástupkyně komisařky, spoluautorka scénáře

Konference:
Fotografické sbírky a knižní fond Tyršova muzea tělesné výchovy a sportu v Praze. Mezinárodní konference Slovenského olympijského výboru, Bratislava, 1996

Sokolská kulturně osvětová činnost. Mezinárodní konference Sokol, jeho vznik, vývoj a význam, Praha, 1997

Sokolské knihovny a bibliografie. Mezinárodní konference Sokol, jeho vznik, vývoj a význam, Praha, 1997

Olympijské sbírky v Tyršově muzeu tělesné výchovy a sportu. Národní konference Fakulty tělesné výchovy a sportu, Praha, 2001

Mezinárodní konference Ženský sport ve středoevropských zemích – vznik a vývoj do druhé světové války, Praha, 2003 - organizátorka konference

Bibliografie (výběr):
Bibliografie československých olympionik 1945-1970. In: Dokumentace k dějinám českého olympismu. Díl 3. 1945-1970. Praha, Český olympijský výbor 1999, s. 255-261.

Bibliografie článků z českých časopisů do roku 1918. In: Dokumenty k dějinám českého olympismu. Díl 1. 1891-1918. Praha, Český olympijský výbor 1998, s. 161-212.

Bibliothek des Tyrš-Museums für Körpererziehung und Sport. In: Handbuch Deutscher Historischer Buchbestände in Europa. Band 1.2. Tschechische Republik. Prag. Teil 2. Hildesheim, Olm-Wiedmann 2000, s. 50-53.

Co nevíte o olympijských hrách. Pro děti od 7 do 10 let. Praha, Český olympijský výbor 1995. 30 s.

Nejvýznamnější výkony československých (českých) horolezců. In: Člověk v přírodě - příroda v člověku. Sborník ke 100. výročí českého organizovaného horolezectví. Praha, Český horolezecký svaz 1997, s. 104-109.

Výběrová bibliografie české a slovenské horolezecké literatury. In: Člověk v přírodě - příroda v člověku. Sborník ke 100. výročí českého organizovaného horol ezectví. Praha, Český horolezecký svaz 1997, s. 110-125.

Výběrová bibliografie československých olympionik 1971-1999. In: Dokumentace k dějinám českého olympismu. Díl 4. 1971-1993 (1998). Praha, Český olympijský výbor 2000, s. 301-308.

Výběrová bibliografie olympijského hnutí. In: Grulich, T.: Soupis pramenů k dějinám olympijského hnutí. Díl 1. Praha, Atos 1990, s. 44-57.

WAIC, Marek, Kulturně výchovná a vzdělávací činnost českých tělovýchovných organizací. Cultural and Educational Activities of Czech Physical Education Organizations. Praha, Národní muzeum 1998. 221 s. ISBN 80-7036-063-1.

JEŽEK, Přemysl, SCHŮTOVÁ, Jitka, Česká tělovýchovná a sportovní literatura 1946-1953. Praha, Národní muzeum 2007. 399 s. ISBN 978-80-7036-224-2.

PROCHÁZKA, Vladimír, BERANOVÁ, Jitka: Češi a hory. In: Člověk v přírodě - příroda v člověku. Sborník ke 100. výročí českého organizovaného horolezectví. Praha, Český horolezecký svaz 1997, s. 21-31.

Počátky ženského sportu v Čechách. Entstehungen des Frauensport in Tschechien. In: Tělesná výchova a sport žen v českých a dalších středoevropských zemích.

Vznik a vývoj do druhé světové války. Turnen und Sport der Frauen in den böhmischen und anderen mitteleuropäischen Ländern. Entstehung und Entwicklung bis zum zweiten Weltkrieg. Uspoř. J. Schůtová, M. Waic. Praha, Národní muzeum 2003, s. 55-65. ISBN 80-7036-158-1.

Ženy v Sokole. Frauen in der Sokolorganisation. In: Tělesná výchova a sport žen v českých a dalších středoevropských zemích. Vznik a vývoj do druhé světové války. Turnen und Sport der Frauen in den böhmischen und anderen mitteleuropäischen Ländern. Entstehung und Entwicklung bis zum zweiten Weltkrieg. Uspoř. J. Schůtová, M. Waic. Praha, Národní muzeum 2003, s. 66-98. ISBN 80-7036-158-1.

SCHŮTOVÁ, Jitka, SAUROVÁ, Vlasta, HAVRÁNKOVÁ, Hana, Signované kresby a obrazy. Praha, Národní muzeum 2008. 188 s. ISBN 978-80-7036-255-6.

Soupis pramenů k dějinám olympijského hnutí. Díl 2, 3, 4. 1925 – 1952. Beranová, J... Praha, Fakulta tělesné výchovy a sportu 1992 - 1995. 77, 64, 66 s.

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů