EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Mgr. Jiří Hájek

Kurátor sbírek řádu brouci (Coleoptera), Entomolgické oddělení Přírodovědeckého muzea Národního muzea

Národní muzeum - Přírodovědecké muzeum, Entomologické oddělení, Kunratický zámek, 148 00 Praha 4, tel. 244 911 374, 244 910 534 e-mail: jiri_hajek@nm.cz

Vědecké zaměření
Taxonomie a zoogeografie brouků
(Coleoptera: Gyrinidae, Dytiscidae; Callirhipidae, Eulichadidae)

Vzdělání
1996-2001: Obor biologie, PřF UK, Praha (Mgr.). Diplomová práce: Hydradephaga (Coleoptera) Chebské a Sokolovské pánve.
2001-2009: Obor Zoologie, PřF UK, Praha (Ph.D.). Disertační práce: Taxonomie brouků čeledí Eulichadidae a Callirhipidae (Coleoptera: Elateriformia).

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty
- studijní pobyty v zahraničních muzeích (Basilej, Londýn, Mnichov, Paříž, Stuttgart, Vídeň,…)
- terénní zkušenosti: Bulharsko (1998, 1999); Čína (2005, 2007, 2011); Indonésie (2011), Irán (2000, 2006); Jemen (2011), Laos (2010), Malajsie (2009), Řecko (2007); Turecko (1996, 1997, 2001, 2003, 2004)

Výzkumné projekty (včetně zahraničních)
- Biodiverzita hmyzu ostrova Sokotra (Jemen)
- Faunistika vodních brouků (Coleoptera: Gyrinidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae) České republiky
- Revize brouků čeledi Callirhipidae (Coleoptera: Elateriformia)
- Taxonomie a zoogeografie vybraných skupin potápníků (Coleoptera: Dytiscidae) Blízkého Východu
- Taxonomie, ekologie a ochrana vodních a edafických brouků biodiverzitních center Číny

Granty
2010: Řešitel projektu SYNTHESYS, Swedish Museum of Natural History, Stockholm – A taxonomic revision of the endemic Madagascan genus Madaglymbus (Coleoptera: Dytiscidae)
2008 – 201: Řešitel grantu GA MK ČR – Katalogizace a zpřístupnění typového materiálu brouků (Coleoptera) uložených v Entomologickém oddělení Národního muzea v Praze (s Biologickým centrem AV ČR, České Budějovice)
2008: Řešitel projektu SYNTHESYS, Natural History Museum London – World catalogue of the family Callirhipidae (Coleoptera)
2007 - 2010 Spoluřešitel grantu GA MK ČR – Výzkum a dokumentace současného stavu mokřadních lokalit Znojemska na podkladu historických údajů a muzejních sbírkových fondů (s Jihomoravským muzeem ve Znojmě)
2005 Řešitel projektu SYNTHESYS, Naturhistorisches Museum Wien – Revision of the genus Eulichas (Coleoptera: Eulichadidae)

Pedagogická činnost
Účast na výuce katedry zoologie PřF UK (Terénní cvičení ze zoologie)

Muzejní práce (výstavy)
2010: Komisař výstavy „Zpívající hmyz“ (15.12.2010 - 20.2.2011)

Ostatní aktivity
Člen výboru České spol. entomologické, Praha.
Člen mezinárodního sdružení: „Balfour-Browne club – a group dedicated to study of water beetles“.
Člen redakčních rad odborných časopisů (Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae; Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis; Folia Heyrovskyana)

Účast na konferencích
Konference 15 let Národního parku Podyjí. – výzkum a ochrana; 1–3.XI.2006 Znojmo, Česká republika. REITER A. & HÁJEK J.: Predaceous diving beetles (Coleoptera: Dytiscidae) of the Znojmo region. (poster)
Konference FossilsX3; 4–9.V. 2007 Vitoria-Gasteiz, Alava, Španělsko. FIKÁČEK M., HÁJEK J. & PROKOP J.: New records of the Water Beetles (Coleoptera: Dytiscidae, Hydrophilidae) from the Central European Oligocene-Miocene deposits. (poster)
Konference Immature Beetles Meeting 2009; 1–2.X. 2009 Praha, Česká republika. FIKÁČEK M. & HÁJEK J.: Biology and larval morphology of the genus Satonius (Coleoptera: Myxophaga: Torridincolidae). (přednáška)
 

Bibliografie

1) Hájek J. 1999: New and interesting records of diving beetles (Coleoptera: Dytiscidae) from Slovakia. Klapalekiana, 35:103-104.

2) Mikát M. & Hájek J. 1999: Druhý příspěvek k poznání fauny brouků (Coleoptera) přírodní památky „Na Plachtě“ v Hradci Králové – 1. dodatek. (The second contribution to the knowledge of the beetle fauna (Coleoptera) in the Nature Monument "Na Plachtě" (Hradec Králové, Czech Republic)). Acta Musei Reginaehradecensis, series A, 27: 129-149 (in Czech with English abstract).

3) Šťastný J., Boukal M., Boukal D.S. & Hájek J. 1999: Coleoptera: Hydradephaga. In: Opravilová V., Vaňhara J. & Sukop I. (eds.). Aquatic Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. Folia Facultatis Scientiarium Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia, 101: 241-250.

4) Hájek J. & Mocek B. 2000: Výskyt šídlatky kroužkované – Sympecma annulata (Sélys, 1887), (Odonata: Lestidae) v České republice. (The occurrence of the dragonfly Sympecma annulata (Sélys, 1887), (Odonata: Lestidae) in the Czech Republic.), pp. 52-59 (in Czech with English summary). In: Hanel L. (ed.): Vážky 2000: Sborník referátů III. Celostátního semináře odonatologů v CHKO Třeboňsko 15.-18.6.2000. ZO ČSOP Vlašim, Vlašim, 192 pp.

5) Hájek J., Šťastný J. & Čtvrtečka R. 2001: Výskyt potápníka Hydrovatus cuspidatus (Coleoptera: Dytiscidae) v České republice. (The occurrence of the diving beetle Hydrovatus cuspidatus (Coleoptera: Dytiscidae) in the Czech Republic.). Klapalekiana, 37: 174-177 (in Czech with English summary).

6) Hájek J. 2003: Dytiscidae: III. The genus Laccophilus Leach in China (Coleoptera), pp. 115-123. In: Jäch M.A. & Ji L. (eds.): Water Beetles of China, Vol. III. Zoologisch-Botanische Gesellchaft in Österreich and Wiener Coleopterologenverein, Wien, VI + 572.

7) Boukal D.S., Fikáček M., Hájek J., Šťastný J. & Trávníček D. 2003: Water Beetles of the Novohradské hory Mts., pp. 163-174. In: Papáček M. (ed.): Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II. Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AV ČR, 221 pp.

8) Hájek J. 2004: Rozšíření potápníků Dytiscus latissimus a Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae) v České republice. (The Distribution of the diving beetles Dytiscus latissimus and Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae) in the Czech Republic.). Klapalekiana, 40: 13-23 (in Czech with English summary).

9) Prokop J., Nel A., Hájek J. & Bubík M. 2004: First record of a fossil beetle (Coleoptera, Haliplidae) from the base of Paleocene flysch sediments in the Magura Unit (Outer Western Carpathians, Moravia). Geologica Carpathica, 55: 469-473.

10) Hájek J. & Fery H. 2004: The water beetles (Coleoptera: Hydradephaga) of Afghanistan with particular emphasis on the collection of the Moravian Museum Brno, Czech Republic. Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae, 89: 25-51.

11) Hájek J. 2005: More informations about Canthydrus diophtalmus (Reiche & Saulcy, 1855) in Turkey. Latissimus, 19: 19-20.

12) Kadlec S. & Hájek J. 2005: Xestoleptura nigroflava, a new genus of longhorn beetle for Europe (Coleoptera: Cerambycidae: Lepturinae). Folia Heyrovskyana, 12(2004): 161-166.

13) Wewalka G., Balke M., Hájek J. & Hendrich L. 2005: Two new species of Anginopachria Wewalka, Balke & Hendrich from Malaysia and Thailand (Coleoptera: Dytiscidae). Koleopterologische Rundschau, 75: 45-51.

14) Hájek J., Fery H. & Erman Ö.K. 2005: Hygrotus (Coelambus) ahmeti sp. nov. (Coleoptera: Dytiscidae) from north-eastern Turkey. Aquatic Insects, 27: 261-268.

15) Trávníček D., Hájek J. & Fikáček M. 2005: Vodní brouci rybníků v CHKO Žďárské vrchy (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae). (Water beetles of the ponds in the Žďárské vrchy Pla (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae)). Acta Rerum Naturalium, 1: 117-125 (in Czech with English summary).

16) Hájek J. & Šťastný J. 2005: Two new species of Laccophilus Leach, 1815 (Coleoptera: Dytiscidae) from India and Borneo with notes on other species of the genus. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 45: 51-58.

17) Pederzani F. & Hájek J. 2005: Copelatus mahajanga sp. nov. from Madagascar (Insecta Coleoptera Dytiscidae). Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna, 21: 103-107.

18) Hájek J. & Šťastný J. 2005: Dytiscidae (potápníkovití) [třída / class: Insecta; řád / order: Coleoptera], pp. 414-416. In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny české republiky, 758 pp (In Czech and English).
19) Hájek J. 2005: Gyrinidae (vírníkovití) [třída / class: Insecta; řád / order: Coleoptera], pp. 417-418. In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny české republiky, 758 pp (in Czech and English).

20) Hájek J. 2006: Agabus balcanicus – a junior synonym of Agabus dilatatus (Coleoptera: Dytiscidae) with new records of diving beetles from Bulgaria. Folia Heyrovskyana, 13(2005): 173-178.

21) Jäch M.A. & Hájek J. 2006: Eulichadidae, p. 455. In: Löbl I. & Smetana A. (eds): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 3, Scarabaeoidea - Scirtoidea - Dascilloidea - Buprestoidea - Byrrhoidea. Stenstrup: Apollo Books, 690 pp.

22) Hájek J. 2006: Callirhipidae, pp. 61-62; 455-456. In: Löbl I. & Smetana A. (eds): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 3, Scarabaeoidea - Scirtoidea - Dascilloidea - Buprestoidea - Byrrhoidea. Stenstrup: Apollo Books, 690 pp.

23) Hájek J. 2006: The westernmost record of Oriental Neptosternus circumductus, and the review of Dytiscidae (Coleoptera) of Baluchistan (Iran, Pakistan). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 46: 43-56.

 

24) Hájek J. & Brancucci M. 2006: Platambus striatus (Zeng & Pu 1992) a valid species from south-western China (Coleoptera: Dytiscidae). Linzer Biologische Beiträge, 38: 1397-1402.

 

25) Hájek J. 2007: Revision of the genus Eulichas Jacobson, 1913 (Coleoptera: Eulichadidae) I. Introduction, morphology of adults, key to subgenera and species groups, and taxonomy of E. funebris species group. Zootaxa, 1260: 1-35.

 

26) Hájek J. 2007: Icones Insectorum Europae Centralis. Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Paelobiidae. Folia Heyrovskyana, Series B, 9: 1-13.

 

27) Cséfalvay R. & Hájek J. 2007: First record of Hydroporus hebaueri in Slovakia (Coleoptera: Dytiscidae). Entomological Problems, 37: 81-82.

28) Boukal D.S., Boukal M., Fikáček M., Hájek J., Klečka J., Skalický S., Šťastný J. & Trávníček D. 2008: Katalog vodních brouků České republiky. Catalogue of water beetles of the Czech Republic. (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae). Klapalekiana, 43(2007), Supplementum: 1-289.

29) Fikáček M., Hájek J. & Prokop J. 2008: New records of the water beetles (Coleoptera: Dytiscidae, Hydrophilidae) from the central European Oligocene-Miocene deposits, with a confirmation of the generic attribution of Hydrobiomorpha enspelense Wedmann, 2000. Annales de la Société Entomologique de France (Nouvelle Série), 44: 187-199

30) Hájek J. 2008: A new species of Eulichas (Coleoptera: Eulichadidae) from Laos. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 48: 67-72.

 

31) Hájek J. 2008: A taxonomic review of the Callirhipidae (Insecta: Coleoptera: Elateriformia) of the Afrotropical region. Annales Zoologici, 58: 567-572.

 

32) Hájek J. & Fikáček M. 2008: A review of the genus Satonius (Coleoptera: Myxophaga: Torridincolidae): taxonomic revision, larval morphology, notes on wing polymorphism, and phylogenetic implications. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 48: 655-676.

 

33) Hájek J. & Wewalka G. 2009: New and little known species of Hydroglyphus (Coleoptera: Dytiscidae) from Arabia and adjacent areas. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 49: 93-102.

 

34) Švihla V. & Hájek J. 2009: Taxonomic changes in eastern Mediterranean Malachius (Coleoptera: Malachiidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 49: 217-224.

 

35) Bezděk A. & Hájek J. 2009: Catalogue of type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum (Natural History) in Prague, Czech Republic. Scarabaeoidea: Bolboceratidae, Geotrupidae, Glaphyridae, Hybosoridae, Ochodaeidae and Trogidae. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 49: 297-332.

 

36) Hájek J. 2009: Icones Insectorum Europae Centralis. Coleoptera: Dytiscidae. Folia Heyrovskyana, Series B, 13: 1-32.

 

37) Hájek J. 2009: Revision of the genus Eulichas Jacobson, 1913 (Coleoptera: Eulichadidae) II. E. dudgeoni species group. Zootaxa, 2192: 1-44

 

38) Hájek J. & Biström O. 2009: Uvarus occultus (Sharp) comb.n., the first Palaearctic member of the genus Uvarus Guignot. Koleopterologische Rundschau, 79: 1-3.

 

39) Batelka J. & Hájek J. 2009: A taxonomic review of the genus Eorhipidius (Coleoptera: Ripiphoridae: Ripidiinae), with description of three new species from Asia. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 49: 769-782. 
40) Hájek J. & Csabai Z. 2009: First records of Ilybius pseudoneglectus in Hungary (Coleoptera: Dytiscidae). Folia Entomologica Hungarica, 70: 87-91.

41) Hájek J. 2009: Yola orientalis sp. nov. – an unexpected new species from Cambodia, South-Eastern Asia (Coleoptera, Dytiscidae). Entomologica Basiliensia et Collectiones Frey, 31: 37-40.

42) Hájek J. 2009: Ptilodactyla exotica (Coleoptera: Ptilodactylidae) nalezena v České republice. (Ptilodactyla exotica (Coleoptera: Ptilodactylidae) found in the Czech Republic). Klapalekiana, 45: 229-232.

43) Hájek J. 2010: Brachypsectra kadleci sp. nov. from western Iran – the first Palaearctic member of the family Brachypsectridae (Insecta: Coleoptera: Elateriformia). Annales Zoologici, 60: 29-33.

44) Bezděk A. & Hájek J. 2010: Catalogue of type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum (Natural History) in Prague, Czech Republic. Scarabaeidae: Dynamopodinae, Dynastinae, Melolonthinae and Rutelinae. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 50: 279-320.

45) Hájek J. & Fikáček M. 2010: Taxonomic revision of the Hydroporus bodemeyeri species complex (Coleoptera: Dytiscidae) with a geometric morphometric analysis of body shape within the group. Journal of Natural History, 44: 1631-1657.

46) Batelka J. & Hájek J. 2010: Taxonomy and distribution of the genus Pterydrias Reitter and confirmation of its synonymy with Eorhipidius Iablokoff-Khnzorian (Coleoptera: Ripiphoridae: Ripidiinae). Zootaxa, 2566: 64-68.

47) Hájek J., Hendrich L., Hawlitschek O. & Balke M. 2010: Copelatus sibelaemontis sp. nov. from the Moluccas with generic assignment based on morphology and DNA sequence data (Coleoptera: Dytiscidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 50: 437-443.

48) Bezděk A. & Hájek J. 2010: Catalogue of type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum (Natural History) in Prague, Czech Republic. Scarabaeidae: Cetoniinae (including Trichiini) and Valginae. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 50: 629-655.

49) Fikáček M., Hájek J. & Schmied H. 2011: On the identity of the fossil hydrophilid beetles from the Tertiary localities in the southern part of the Upper Rhine Graben (Coleoptera: Hydrophilidae, Dytiscidae). Zookeys, 78: 15-25.

50) Hájek J. 2011: Order Coleoptera, family Gyrinidae, pp. 123-125. In: Harten A. van (ed.): Arthropod fauna of the UAE IV. Abu Dhabi: Multiply Marketing Consultancy Services, 832 pp.

51) Hájek J. & Brancucci M. 2011: Order Coleoptera, family Dytiscidae, pp. 126-143. In: Harten A. van (ed.): Arthropod fauna of the UAE IV. Abu Dhabi: Multiply Marketing Consultancy Services, 832 pp.

52) Jelínek J. & Hájek J. 2011: Order Coleoptera, family Nitidulidae, pp. 224-232. In: Harten A. van (ed.): Arthropod fauna of the UAE IV. Abu Dhabi: Multiply Marketing Consultancy Services, 832 pp.

53) Hájek J. 2011: World catalogue of the family Callirhipidae (Coleoptera: Elateriformia), with nomenclatural notes. Zootaxa, 2914: 1-66.

54) Bezděk A. & Hájek J. 2011: Catalogue of type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum (Natural History) in Prague, Czech Republic. Scarabaeidae: Scarabaeinae: Ateuchini and Canthonini. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 51: 349-378.

55) Hájek J., Yoshitomi H., Fikáček M., Hayashi M. & Jia F.-L. 2011: Two new species of Satonius Endrödy-Younga from China and notes on the wing polymorphism of S. kurosawai (Coleoptera: Myxophaga: Torridincolidae). Zootaxa, 3016: 51-62.

56) Hájek J., Šťastný J., Boukal M. & Fery H. 2011: Updating the eastern Mediterranean Deronectes (Coleoptera: Dytiscidae) with the description of two new species from Turkey. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 51: 463-476.

57) Trávníček D., Hájek J., Straka M. & Sychra J. 2011 Adephagan and hydrophiloid water beetles (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae) of the Bílé Karpaty PLA (Czech Republic), pp. xx-xx. In: Malenovský I., Kment P. & Konvička O. (Eds): Species inventories of selected insect groups in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae, 98, in press.

58) Jelínek J., Lasoń A. & Hájek J. 2012: Glischrochilus (Librodor) forcipatus (Fairmaire, 1889) rediscovered (Coleoptera: Nitidulidae). Zootaxa, 3202: 58-64.

59) Bezděk A. & Hájek J. 2012: Catalogue of type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum (Natural History) in Prague, Czech Republic. Scarabaeidae: Scarabaeinae: Coprini, Eurysternini, Gymnopleurini and Oniticellini. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 52: in press.

60) Král D. & Hájek J. 2012: Haroldius jechaer sp. nov. (Coleoptera: Scarabaeidae) from Yunnan, China. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 52: in press.

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů