EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Mgr. Jana Mezerová

kurátorka: Fotoarchiv tělesné výchovy a sportu


Národní muzeum, Historické muzeum, oddělení novodobých českých dějin,
Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, 110 00 Praha 1
e-mail: jana_mezerova@nm.cz

vzdělání:
Historický ústav, PF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

výstavy:

 • Paměť předmětů – 100 let Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, 2004
 • Jablonec císařský, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, 2006
 • regionálně historický cyklus výstav Otcové města Jablonce, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, 2004-2012

bibliografie:
články a studie:

 • Josef Kramář a Vysocko v polovině 19. století, in: Z Českého ráje a Podkrkonoší 12, 1999, s. 23-36.
 • Karel Kramář – student a české střední školství druhé poloviny 19. století, in: Časopis Národního muzea – řada historická 2000/1-2, s. 56-68.
 • Spiritismus. Jeho původ, rozšíření a recepce v Čechách, in: Kuděj 2000/1, s. 26-36.
 • Jablonecký řemeslný spolek a jeho význam pro místní průmysl, in: Umělecká řemesla bez hranic, Liberec 2000, s. 60-67.
 • Skvělý pozdrav z „říše bohabojnosti, dobrých mravů a pikelhauben“, Dopisy Karla Kramáře rodičů z let 1879-1880, in: Z Českého ráje a Podkrkonoší 14, 2001, s. 213-238.
 • C. k. privilegovaný střelecký sbor v Jablonci nad Nisou, in: Fontes Nissae III., 2002, s. 61-76.
 • Dva nejstarší spolky v Jablonci nad Nisou, Role spolků ve vývoji obce, in: Studie k sociálním dějinám 10, 2002, s. 67-75.
 • Sonda do kultivačních a dekultivačních procesů v prostředí rostoucí průmyslové výroby 19. století na příkladu vývoje odborného školství v Jablonci nad Nisou, in: Studie k sociálním dějinám 11, 2004, s. 113-123.
 • Novoslovanství v zrcadle regionálního tisku, Jablonecké noviny a jejich reakce na počátky novoslovanských aktivit Karla Kramáře v roce 1908, in: „Slavme slavně slávu Slávov slavných“. Slovanství a česká kultura 19. století, Sborník příspěvků z 26. plzeňského sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 24. – 26. února 2005, Praha 2006, s. 101-104.
 • Adolf Benda a Adolf Lilie, Dva pohledy na dějiny Jablonce nad Nisou, in: Fontes Nissae VI., 2005, s. 24-37.
 • Jiný kraj jiný mrav. Specifika Jablonecka v 19. století, in: Opomíjení a neoblíbení. Úředník a podnikatel, Sborník příspěvků z 26. plzeňského sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 23. – 25. února 2006, Praha 2007, s. 236-246.
 • Tři osobnosti z dějin Jablonce očima autora první jablonecké vlastivědy a jeho následovníků, in: Fontes Nissae VIII., 2007, s. 21-42.
 • „Živý obraz“. Návštěva císaře Františka Josefa I. v Jablonci nad Nisou 24. června 1906, in: Čas secese. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století, Historia culturae XIII, Studia 8, České Budějovice 2007, s. 322-346.
 • Exotika v Jablonecké bižuterii, in: Cizí, jiné, exotické v kultuře 19. století, Sborník příspěvků z 27. plzeňského sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 22. – 24. února 2007, Praha 2007, s. 472-476.
 • Josef Kramář, Apotheker und Bürgermeister, in: Fasora L., Hanuš, J., Malíř J. (Hg.), Sozial-reformatorisches Denken in böhmischen Ländern 1848-1914, München 2010, s. 398 – 411.
 • Dětské krůčky vůdce národa, in: J. Bílek, L. Velek (eds.), Karel Kramář (1860-1937). Život a dílo, Praha 2009, s. 37-44.
 • Jablonec nad Nisou: Mýtus rakouské Kalifornie, in: Soukupová, B., Novotná, H., Jurková, Z., Stawarz, A. (eds.) Evropské město: Identita, symbol, mýtus, Bratislava 2010, s. 157-166.
 • Karl R. Fischer: učitel, regionální historik a komunální politik, in: M. Oubrechtová (eds.), Julius Lippert a německé prostředí v Čechách, Ústí nad Labem 2010, s. 85 – 104.
 • Počátky muzejnictví v Jablonci nad Nisou. Dlouhá cesta od prvních záměrů k realizaci stálé expozice v samostatné budově (1866-1911), in: M. Oubrechtová, V. Zeman (eds.), Fenomén muzeum v 19. a první polovině 20. století, Ústí nad Labem 2011, s. 144-164.

Publikace:

 • Paměť předmětů, 100 let muzea v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou 2004.
  (stěžejní studie o historii muzea)
 • Otcové města Jablonce. Väter der Stadt Gablonz, Jablonec nad Nisou 2007.
  (čtyři z pěti historických studií)
 • Jablonecké výstavy 1959-1987. Nečekejte na motýla… Jablonec nad Nisou 2011.
  (samostatně)

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů