EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Mgr. Jan Sklenář, PhD.

fotografie - J. Sklenáře-mail: jan_sklenar@nm.cz
  • pracovník ve vědě a výzkumu, zástupce vedoucího paleontologického oddělení, kurátor sbírek mesozoických a kenozoických bezobratlých
  • vědecké zaměření: paleontologie křídových bezobratlých; Brachiopoda
Vzdělání:
2000 – 2005: Přírodovědecká fakulta University Karlovy, magisterské studium, obor geologie (paleontologie)
2005 – 2013: Přírodovědecká fakulta University Karlovy, postgraduální studium, geologie (paleontologie)
 
Kariéra:
2004 – doposud: kurátor, pracovník ve vědě a výzkumu
2013 – doposud: hlavní autor přírodovědeckých expozic NM
 
Členství v profesních organizacích:
The Paleontological Society
International Ichnological Association
Česká geologická společnost
Společnost národního muzea
 
Seznam vybraných projektů a grantů:
2006 – 2011: Vědecká a muzeologická revize a dokumentace vybraných částí typového materiálu ve sbírkách NM, MK DE06P04OMG009 (spoluřešitel)
2012 – 2015: Metodika preventivní i akutní konzervace sbírkových předmětů z oblasti paleontologie a mineralogie ohrožených produkty degradace sulfidů, NAKI DF12P01OVV031 (hlavní řešitel)
2012 – 2015: Typový a unikátní materiál ve sbírkách přírodovědeckých muzeí: metodika správy a zpřístupňování tohoto významného kulturního dědictví, NAKI (spoluřešitel)
 
Muzejní práce a výstavy:
od roku 2009: člen autorského týmu pro přípravu přírodovědeckých expozic
2009 – 2013: zástupce hlavního autora
2013 – doposud: hlavní autor přírodovědeckých expozic NM
 
2009: Tajemství materiálů – nedestruktivní průzkum předmětů kulturního dědictví (podíl na přípravě výstavy)
2010: Příběh planety Země (podíl na přípravě výstavy)
2015: Smrt (podíl na přípravě výstavy)
2015: Jak se bude jmenovat? (podíl na přípravě výstavy)
2015: Archa Noemova (podíl na přípravě výstavy)
 
Pedagogická činnost:
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy – přednášky: Systematická paleontologie bezobratlých (Brachiopoda)
 
Ostatní aktivity v oboru:
Technický redaktor, člen redakční rady časopisu Sborník Národního muzea v Praze, řada B - Přírodní vědy – www.actab.nm.cz
Ilustruje vědecké práce v oboru paleontologie.
Spravuje sbírku dokumentace paleontologického oddělení NM.
Zabývá se historickými ilustračními technikami v přírodních vědách a historií paleontologie.
Pravidelně přednáší pro veřejnost v rámci programu Společnosti Národního muzea – Paleontologické sekce – http://paleo.wz.cz/
 
Seznam vybraných publikací:
  • Sklenář, J. 2007. Grafické techniky ve službách paleontologie 19. století a jejich hmotné doklady ze sbírek Paleontologického oddělení Národního muzea v Praze.– 8. paleontologická konferencia – Zborník abstraktov: 78-79 – ISBN: 978-80-88974-91-8
  • Vodrážka, R., Sklenář, J., Čech, S., Laurin, J., Hradecká, L. (2009): Phosphatic intraclasts in shallow-water hemipelagic strata: a source of palaeoecological, taphonomic and biostratigraphic data (Upper Turonian, Bohemian Cretaceous Basin). – Cretaceous Research, 30(1), 204-222.
  • Sklenář, J. & Simon, E. 2009. Brachiopod Gyrosoria Cooper, 1973 – a comparative palaeoecological, stratigraphical and taxonomical study. – Bulletin of Geosciences, 84(3), 437–464. 
  • Jarochowska, E., Tonarová, P., Munnecke, E., Ferrová, E., Sklenář, J. & Vodrážková, S. 2013. An acid-free method of microfossil extraction from clay-rich lithologies using the surfactant Rewoquat. Paleontologia Electronica 16(3), 16pp.
  • Sklenář, J., Kočí, T. & Jäger, M. 2013. Late Turonian polychaete communities recorded in the hemipelagic sediments of the Bohemian Cretaceous Basin (Teplice Formation, Ohře and Dresden districts). – Bulletin of Geosciences 88(3), 675–695.
  • Frank, J., Sklenář, J. & Ekrt, B. 2014. Late Cretaceous nautilid juveniles of Cymatoceras reussi and Eutrephoceras aff. sublaevigatu – scarce fossils under risk of pyrite degradation. – Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis, Vol. 70 (3-4), 143-152.
  • Sejkora, J., Sklenář, J., Ekrt, B., Macek, I. 2014. Recentní vznik rozenitu na fosilní uhelné hmotě z lokality Pecínov u Nového Strašecí. - Bull. mineral.-petrol. odd. Nár. Muz. 22(2) (Praha), 356–362.
 
Více informací o publikacích na: https://www.researchgate.net/profile/Jan_Sklenar
 
 
 
 
 
 
 

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů