EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Ing. Mgr. Jan Macek

Kurátor sbírek Hymenoptera

Národní muzeum - Přírodovědecké muzeum, Entomologické oddělení, Kunratický zámek, 148 00 Praha 4, tel. 244 911 374 e-mail: jan_macek@nm.cz

Vědecké zaměření:
Taxonomie, faunistika, ekologie čeledi Diapriidae a podřádu Symphyta (Hymenoptera)

Vzdělání:
Přírodovědecká fakulta UK

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty:
Termesztudomanyi Muzeum, Budapest (Maďarsko)
Zoologický Institut Polské Akademie věd Warszawa – Polsko
Biosystematic Research Institute, Ottawa, Kanada

Zoologische Staatssammlungen, München, Německo
Leibnitz- Centre for Agricultural Landscape and Land Use Research, Münchenberg, Německo

Výzkumné projekty (včetně zahraničních):
a) Taxonomická revize vybraných taxonů čeledi Diapriidae (Hymenoptera)v rámci evropského regionu
b) Faunisticko - inventarizační průzkum některých taxonů (Hymenoptera; Symphyta, Prctotrupoidea) vybraných krajinných celků ČR, chráněných oblastí a území ohrožených lidskou činností.
c) Identifikační klíče a atlasy vybraných skupin hmyzu
d) Výzkum a archivace larválních stádií podřádu Symphyta

Pedagogická činnost:
Lektor odborných soustředění účastníků SOČ a BiO na prázdninových táborech

Muzejní práce (výstavy):
Člověk a hmyz
Voda a život

Krása motýlích křídel (komisař a autor výstavy)

Bibliografie:

 • MACEK J. 1989: Studies on Diapriidae (Hymenoptera, Proctotrupoidea). Part 1. Taxonomic remarks on the subfamily Belytinae with particular reference to the tribus Pantolytini. Annales Zoologici, 42(17): 353 – 362 (in Rnglish, Polish and Russian summary). Proct.
 • MACEK J. 1989:. A revision of the genus Anommatium Foerster. Annales Zoologici, 43(7) : 128 – 132 (in English, Polish and Russian summary). Proct.
 • MACEK J. 1989: Proctotrupoidea, Ceraphronoidea. In ŠEDIVÝ J. (ed.) ( Enumeration insectorum Bohemoslovakiae. Check list of Czechoslovak Insects III (Hymenoptera). Acta faun ent. Mus. nat., Pragae, 19: 135-142. Proct.
 • MACEK J. 1993: Revision of European Pantolyta Foerster (Hymenoptera : Diariidae). Folia Heyrovskiana l(5):42-51. ( in English, Czech summary) Proct.
 • MACEK J. 1993: Revision of Holarctic Polypeza (Hymenoptera, Diapriidae). Folia Heyrovskyana, 1(2): 19 – 24. ( in English, Czech summary). Proct.
 • MACEK J. 1995: Revision of West Palaearctic Lyteba Th. (= Oxylabis auct.) (Hymenoptera : Proctotrupoidea), Diapriidae). Folia Heyrovskiana, 3: 29- 39. ( in English, Czech summary) Proct.
 • MACEK J. 1995: Revision of genus Opazon Haliday in Europe (Hymenoptera, Diapriida). Folia Heyrovskyana, 3(7-8): 70 – 87 ( in English, Czech summary). Proct.
 • MACEK J. 1995: A taxonomic revision of European Psilommina (Hymenoptera:Diapriida). Part 2. The Synacra complex. Eur. J. Entomol., 92: 469 – 482. ( in English, Czech summary) Proct.
 • MACEK J. 1995: Hymenoptera: Proctotrupoide and Platygastroidea. In ROZKOŠNÝ R. et J. VAŇHARA (ed.) (Terrestrial Invertebrates of the Palava Biosphere Reserve of UNESCO, II. Folia Fac. Sci. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia 93 : 309 – 314 ( in English, Czech summary) Proct., Platyg.
 • MACEK J. 1996: Description of new species of Synbelyta Hellén (Hymenoptera, Diapriidae). Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná, 165(1 – 4) :63 – 74 ( in English, Czech summary) Proct.
 • MACEK J 1996: Revision of the European species of Belyta Jurine. Acta musei Nationalis Pragae, Series B, Historia Naturalis, 51 (1 – 4) : 1 – 22 ( in English, Czech summary) Proct.
 • MACEK J. 1997: Revision of the genus Macrohynnis (Hymenoptera: Diapriidae) with description of new species Folia Heyrovskyana, 5(3) : 139 – 146. (English, Czech summary) Proct.
 • MACEK J. 1997: Revision of Central Europea species of Zygota (Hymenoptera: Diapriidae) with a description of new species and taxonomic remarks on the genus. Folia Heyrovskyana, 5(1): 31 – 57. (In English, Czech summary). Proct.
 • MACEK J. 1997: Description of new species of Aprestes (Diapriidae, hymenoptera) with raxonomic remarks on genus. Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná, 166(1 – 4) :39 – 45. ( in English, Czech summary)
 • MACEK J. 1998: Revision of European species of Acropiesta (Hymenoptera: Diapriidae). Folia Heyrovskyana, 6(2) : 21 – 42. ( in English, Czech summary) Proct.
 • MACEK J 1999: Příspěvek k faunisticko-inventarizačnímu průzkumu blanokřídlých v Národním oarku Podyjí.I. Diapriidae, Proctotrupidae, Scelionidae, Figitidae (Hymenoptera: Apocrita). Thayensia (Znojmo), 2 : 90 – 95. (In Czech, English summary),Proct., Platyg., Cynip.
 • MACEK J 1999: Blanokřídlí (Hymenoptera) PR Polom. I. Symphyta. Železné hory, Sborník prací, 8 : 52 – 55.
 • MACEK J. & ROZKOŠNÝ R. 1995: Hymenoptera: Cynipoidea . In. ROZKOŠNÝ R. Terrestreial Invertebrates of the Pálava Biosphere of UNESCO. II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologie 93: 299-303. ( in English, Czech summary) Cynip.
 • MACEK J. 2000: Revision of the genus Entomacis in Europe (Hymenoptera: Diapriidae) with description of new species. Folia Heyrovskyana, 8(2) : 119 – 126. (In English, Czech summary) Proct.
 • MACEK J., 2001: Taxonomic notes on central European species of Paramesius Westwood (Hymenoptera , Diaprridae).- Čas. Nár. Mus., řada přírodovědná, 170 (1-4): 19-26 (in English), Proct.
 • MACEK J., 2002: Bezobratlí II. Hmyz. In: Svět zvířat. XI. Albatros, Praha.
 • MACEK J., 2005: Revision of the Centra European species of Aclista (Diapriidae, Hymenoptera). Part II. Aclista insolita Nixon, 1957, Aclista dubia Kieffe, 1909 and similar species. Acta entomologica Musei nationalis Pragae, 45. 183-197.
 • Bogusch, P. & Macek, J., 2005: Sceliphron caementarium (Drury, 1773) in the Czech Republic in 1942 – first record from Europe? - Linzer Biologische Beiträge 37(2): 1071-1075.
 • Bogusch, P., Macek, J. & Straka, J. 2005: Faunistic records from the Czech Republic. 188. Hymenoptera: Apidae. – Klapalekiana 205: (3-4):139.
 • Macek J., 2005: Symphyta (širopasí). In.: Farkač J., Král D. & Škorpík M., (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech republic. Invertebrates, 760 pp., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
 • Macek J., 2006: Revision of the European species of Scorpioteleia (Hymenoptera: Diapriidae). Acta entomologica Musei nationalis Pragae 46: 197-210.
 • Macek J., 2006: Faunistic records from the Czech republic –219. Hymenoptera: Symphyta. Klapalekiana, 42: 345-349.
 • Holý, K., Macek, J., Beran, L., 2006: Širopasí (Symphyta, Hymenoptera) CHKO Kokořínsko. Symphytans (Symphyta, Hymenoptera) of Kokořínsko Protected Landscape Area. Bohemia centralis, Praha, 27: 499-50
 • Macek, J., Dvořák J., Traxler, L., Červenka V., 2007: Motýli a housenky střední Evropy. Noční motýli 1. Academia, Praha, 376 pp.
 • Macek J., 2007: Revision of Central European species of the Aclista scutellaris complex (Hymenoptera: Diapriidae). Acta entomologica Musei Nationalis Pragae, 47: 211-228
 • Macek, J., Dvořák, J., Traxler, L., Červenka V., 2008: Motýli a housenky střední Evropy. Noční motýli 2. Academia Praha, 376 pp.
 • Macek J., 2008: Širopasí (Symphyta). Pp. :269-274. In: Jongepierová I. et all (eds.), Louky Bílých Karpat. Grasslands of the White Carpathian mountains. ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou , 461 pp.
 • Macek J., 2009: Výsledky srovnávacího faunistického průzkumu širopasých (Hymenoptera, Symphyta) v přírodních rezervacích Čertoryje, Machová a Kútky. Pp.: 19-38. In: Vliv oborního chovu spárkaté zvěře na PR Kútky. Sborník referátů z konference konané 30.září 2008 v Radějově; Agentura ochrany přírody a krajiny,135 pp.
 • Macek J., 2009: Širopasí blanokřídlí (Hymenoptera: Symphyta) Jizerských hor a Frýdlantska. Symphyta (Hymenoptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (norhern Bohemia, Czech Republic). Sborník Severočeského muzea, Přírodní Vědy, 27: 199-237 2009, 27, 199-237
 • Macek J., 2010: Taxonomy, distribution and biology of selected European Dinax, Strongylogaster and Taxonus species. (Hymenoptera: Symphyta).  Acta entomologica Musei Nationalis Pragae, 50(1): 253-271
 • Macek, J., Straka J., Bogusch, P., Dvořák L., Bezděčka P., Tyrner P., 2010: Blanokřídlí České republiky I. - žahadloví. Academia, Praha, 520 pp.
 • Dvořák L., Holuša J., Holý K., Macek J., Smetana V., Straka J. & Peter ŠIMA P., 2010: Blanokřídlí (Hymenoptera) vybraných lokalit východní Moravy a Slezska (Česká republika). Hymenoptera of selected localities of the eastern Moravia and Silesia (Czech Republic). Acta Mus. Beskid., 2: 157-172.
 • Bogusch P., Straka J., Karas Z., Macek J., Dvořák L., Vepřek D., Říha M., 2011: Faunistic records from the Czech Republic – 310. Klapalekiana, 47:91-99
 • Holý K., Macek J. & Lauterer P., 2011: Occurrence of Ibaliidae (Hymenoptera: Cynipoiudea) in the Czech Republic. Výskyt žlabatek čeledi Ibaliidae (Hymenoptera: Cynipoidea) v České Republice. Sborník Severočeského muzea, Přírodní vědy, Liberec, 29:201-210.

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů