EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Mgr. Jan Lomíček


Kurátor: trojrozměrná sbírka tělesné výchovy a sportu

Národní muzeum, Historické muzeum, oddělení novodobých českých dějin,
Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, 110 00 Praha 1

e-mail: jan_lomicek@nm.cz

Vědecké zaměření: sociální a hospodářské dějiny Československa

Vzdělání: Filozofická fakulta UK, jednooborová historie, specializace sociální dějiny

 

Publikační činnost (výběr):

Kapitoly v kolektivních monografiích

Světem sovětů – k vlivu sovětské propagandy na utváření obrazu Sovětského svazu v meziválečném Československu ve dvacátých a třicátých letech 20. století. In KÁRNÍK, Z.; KOCIÁN, J.; PAŽOUT, J.; RÁKOSNÍK, J.,(eds.) Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, svazek VI. Praha: ÚSD, 2009, Dokořán, 2012, s. 46‒71.

Rakousko. In: SVOBODA, K., a kol. Energie spojující či rozdělující? Perspektivy rozvoje energetiky zemí Střední a Východní Evropy. 1. vyd., Sokolov: Flavia Vera, 2011, s. 98‒103.

"Nikde nelze radostněji žít!" (Utopický obraz Sovětského svazu v československé populární kultuře mezi světovými válkami). In Daniel, O.; Kavka, T.; Machek, J. Populární kultura v českém prostoru., Praha: Karolinum, s. 105‒118, ­ přijato do tisku, vyjde 2013.

Studie v recenzovaných periodikách

Only in the Country of Millions There Is a Joy, Beauty and Eden ‒ Image of Soviet Utopia in the Discourse of the Czechoslovak Left in 1930s. Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen (WISOHIM), Vol. 10, 2009, s. 87‒104.

(spolu s J. MERVARTEM) „Evenings in Interhelpo“ – two views of Czechoslovak writers on the Soviet Union. Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen (WISOHIM), Vol. 13, No. 1, 2011, 11‒29.

Package Holidays of the Czechoslovak Citizens to Soviet Russia in the Interwar Period Seen from the Perspective of Archive Sources of the Russian Federation, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen (WISOHIM), Vol. 16, No. 2, 2012, s. 11‒25.

Přehledové články

Josef Klik, Jaroslav Charvát und Josef Macek: drei Schicksale von Historikern vor dem Hintergrund der Entwicklung der tschechischen Historiographie (vor allem) in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen (WISOHIM), Vol. 14, 2011, s. 135‒149.

Recenze

RÁKOSNÍK, J. Odvrácená tvář meziválečné prosperity. Nezaměstnanost v Československu v letech 1918–1938. Dějiny ‒ Teorie ‒ Kritika, II/2009. 

Holubec, S. Lidé periferie. Sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době. Člověk, 20/2010, ISSN 1801–8785, <http://clovek.ff.cuni.cz/view.php?cisloclanku=2010102504>.

Der Erste Tschechische Sowjetolog (Babka, L.; Roubal P., (eds.) Jan Slavík (1885‒1978) : A Czech Historian of Revolutions.) Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen (WISOHIM), Vol. 12, 2010, s. 140–144.

Konferenční příspěvky

23.‒24. březen 2010 – České, slovenské a československé dějiny 20. století V., Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové, „Večery v Interhelpu“ ‒ dva pohledy československých spisovatelů na Zemi sovětů. (spolu s J. Mervartem)

22.–23. březen 2011 – České, slovenské a československé dějiny 20. století VI., Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové, Sovětská propaganda a obraz SSSR v meziválečném Československu.

27.–28. květen 2011 – Populární kultura a česká identita, Moravská Třebová, pořadatel Centrum pro studium populární kultury, „Nikde nelze radostněji žít!“ – Utopický obraz SSSR v československé populární kultuře mezi světovými válkami.

3.‒5. listopadu 2011 ‒ Mezinárodní konference 90 let českého a slovenského komunismu, Praha, pořadatel ÚSD a ÚSTR, KSČ a idealizace obrazu SSSR v meziválečném Československu.

14.‒16. listopad 2012 ‒ Economic Entanglements in East-Central Europe and the Comecon´s Position in the Global Economy (1949‒1991), pořadatel Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Universität Leipzig, Czechoslovak participation in joint projects within the CMEA in the 1970´s and 1980´s.

22.‒23. listopad 2012 ‒ Brak v literatuře, vědě a populární kultuře: Koncepty, pojmy, přístupy. Ústav české literatury a literární vědy FF UK, Centrum pro studium populární kultury, Propaganda a populární kultura.

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů