EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Mgr. Daniela Kotašová, Ph.D.

Kurátorka sbírek Českého muzea hudby

České muzeum hudby, Karmelitská 2, 118 00, Praha 1, tel. +420-257-257-728
e-mail:
daniela_kotasova@nm.cz
 
Vědecké zaměření
- historické hudební nástroje
- nástroje lidové hudby
- organologie se zaměřením na harfu
- organologická ikonografie
 
Vzdělání
FF UK Praha, obor hudební věda (1994)
FF MU Brno, Ph.D. (1999)
 
Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty
 • Universität Regensburg (1994–1997)
 • Museum für Völkerkunde Hamburg (1996)
 • Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen (1996–1997)
 • Sudetendeutsches Musikinstitut Regensburg (1994–1997)
 
Výzkumné projekty (včetně zahraničních)
 • Spolupráce na slovníkových heslech pro Lexikon zur deutschen Musikkultur, Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien
 
Muzejní práce (výstavy)
 • Stálá expozice historických hudebních nástrojů v Českém muzeu hudby – spolupráce na scénáři (2004)
 • Bavorsko a Čechy – spolupráce na výstavním projektu (2007)
 • Zachráněné poklady paní Hudby – spolupráce na výstavě (2008)
 • Dvorské a lidové tance a slavnosti 16.–18. století – spolupráce na výstavním projektu (2008)
 • Expozice Národního muzea na Zámku Litomyšl – Klávesové nástroje ze sbírky Českého muzea hudby – spolupráce na textové části (2008)
 • Zajišťování programů pro zdravotně handicapované v rámci stálé expozice historických hudebních nástrojů v Českém muzeu hudby
 
Ostatní aktivity
 • Redaktorská činnost – Zpravodaj Společnosti Bohuslava Martinů
 • Členka výboru Společnosti Bohuslava Martinů
 
Bibliografie
 • Kotašová, Daniela. Činnost Marie Zunové-Skalské v meziválečném období. Opus Musicum 2016 (v tisku).
 • Kotašová, Daniela. Harfy Franze Brunnera ve fondu Českého muzea hudby. Musicalia 2016 (v tisku).
 • Kotašová, Daniela. Háčkové harfy z pozůstalosti Marie Zunové-Skalské ve sbírce Českého muzea hudby. Opus Musicum 5, 2015, s. 50–71.
 • Kotašová, Daniela. Chromatická harfa z pozůstalosti Marie Zunové-Skalské ve sbírce Českého muzea hudby. Hudební věda51, 2015, č. 3–4, s. 365–384.
 • Kotašová, Daniela – Paulová, Eva. Housle Františka Ondříčka a jejich obrazová dokumentace ve sbírkách Českého muzea hudby. Musicalia 5, 2013, č. 1–2, s. 117–138.
 • Kotašová, Daniela – Berdychová, Tereza – Kříženecký, Jan. Hudební sbírka Ondřeje Horníka, 2. díl, hudební nástroje, Praha 2012.
 • Kotašová, Daniela. Klavír, na který hrál Mozart. Musicalia 1, 2009, č.1–2, s. 131–134.
 • Urbancová, Daniela. Viola da gamba tenorová (J. A. Laske, inv. č. E 683), Smyčec gambový (inv.č. E 1853), Housle (J. O. Eberle, inv. č. 645), Smyčec houslový (inv. č. E 1470), Pošetka, (inv.č. E 578), Loutna (Ch. F. Bartl, inv. č. E 710), Hoboj (J. F. Grundmann, inv. č. E 1702), Flétna (inv. č. E 1657). In Tance a slavnosti 16.–18. století, Praha: Národní galerie 2008, s. 368–379.
 • Urbancová, Daniela – Ibl, František. Klarinette in C, inv. č. E 1614, Fagott, inv. č. E 1785. In Bayern – Böhmen 1500 Jahre Nachbarschaft. Augsburg 2007, s. 230-231.
 • Urbancová, Daniela. Cembalo ve sbírce Českého muzea hudby. Harmonie 2007, č. 2, s. 15–17.
 • Urbancová, Daniela. Internationale Musikfesttage B. Martinů Basel. Opus Musicum, 2004, č. 36, s. 24–25. 
 • Urbancová, Daniela. Egerländer Volksmusikanten mit Dudelsack und Kurzhalsgeige. Ein Beitrag zum musikalischen Brauchtum des Egerlandes. Praha 2002, ISBN 80-86365-13-2.
 • Urbancová, Daniela. Die Instrumentensammlung im Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen . In „Musikanten spült´s oins aaf …“, Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen 2000, s. 15–58. 
 • Urbancová, Daniela. Volksmusikinstrumente, Kurt Adler, Franz Huntscha, Hans Hampel. In Lexikon zur deutschen Musikkultur, Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien, Band 1–2, München 2000, s. 55–56, 887-888, 1034, 2853-2874.  
 • Urbancová, Daniela. Lidová muzika na Chebsku. In Sborník Chebského muzea, Cheb 1998. 
 • Urbancová, Daniela. Kurzhalsgeige. Hudební nástroje XXXV, 1998, č. 3, s. 155–156, č. 9, s. 210–212. 
 • Urbancová, Daniela. K metodologii katalogizace hudebních nástrojů. In Sborník Chebského muzea, Cheb 1997. 
 • Urbancová, Daniela. Quellenlage, Literatur und Forschungsstand zur instrumentalen Volksmusik im Egerland bis 1945. In Sudetendeutsch-tschechisches Musiksymposium, Volksmusikalische Wechselwirkungen zwischen Tschechen und Deutschen, Regensburg 1994, s. 134–142.
 
Poznámka: změna příjmení z rodného Urbancová na Kotašová v r. 2008

 

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů